KKI-hanketukea Lappiin

6.3.2017

KKI-hanketukea Lapin Liikunta ry:n toimialueelle

Tiedote

Julkaisuvapaa

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea neljälle terveysliikuntahankkeelle Lappiin, yhteensä 22 800 euroa. Erityislasten Omaiset ELO ry:lle myönnettiin 2 300 euroa tukea erityislasten vanhempien liikuntaryhmien perustamiseen. Lapin Liikunta ry sai 15 500 euroa tukea alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen. Ranuan Peura ry:lle myönnettiin 3 500 euroa tukea työikäisten liikuttamiseen lajikokeiluryhmien avulla. Utsjoen Kuohu ry sai 1 500 euroa tukea työikäisten palloilulajikokeilujen järjestämiseen.

 

Tukea kaksi kertaa vuodessa

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2017 ensimmäisellä hakukierroksella hakemuksia tuli 226 kappaletta eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 116 hankkeelle yhteensä 433 800 euroa. Tyypillisimmin tukea myönnettiin 1000 € - 2000 €.

 

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.kkiohjelma.fi/ kohdasta Hanketuki ->

KKI-hanketuki -> Tuetut hankkeet.

 

KKI-hanketukea voi hakea seuraavan kerran maaliskuussa 2017.

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on vuodesta 1995 toiminut, valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.
KKI -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.