Liikkuva koulu-kärkihankehaku 2018-2019 haettavissa 22.1.-9.3.2018

19.1.2018

Kärkihankehaku on nyt auki.

Lisätietoja osoitteessa: http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikkuva-koulu-ohjelman-kehittamisavustukset-peruskouluille-lukuvuodelle-2017-2018

Rahoitusta voi käyttää mm.

  • Toiminnallisten opetusmenetelmien täysimittainen käyttöönotto
  • Oppilaiden osallisuuden lisääminen
  • Opettajien osaamisen lisääminen
  • Rakennetun ja luonnon ympäristön hyödyntäminen ja kehittäminen
  • Välitunti- ja koulumatkaliikunnan edistäminen
  • Koulukuljetusten odotusaikojen liikunnallistaminen
  • Liikunnallisen harrastustoiminnan järjestäminen koulujen aamu- ja iltapäivissä
  • Yhteistyö järjestöjen, kuten liikuntaseurojen, ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa

HOX!

Määrärahalla tuettavien hankkeiden kaikkien koulujen tulee rekisteröityä Liikkuviksi kouluiksi Liikkuva koulu -ohjelman internet-sivuilla osoitteessa http://www.liikkuvakoulu.fi/ ja tehdä nykytilan arviointi.