KKI-hanketukea Lappiin

28.2.2018

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea neljälle terveysliikuntahankkeelle Lappiin, yhteensä 18 200 €. Ivalon apteekille myönnettiin 1 000 € tukea henkilökunnan liikuntalajikokeiluihin. Lapin Liikunta ry:lle myönnettiin 15 500 € tukea alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen. Rovaniemen nuorten miesten kristillinen yhdistys sai 200 € tukea aikuisten koripallokoulun toteuttamiseen. Santa’s United ry:lle myönnettiin 1 500 € tukea aikuisten salibandyn järjestämiseen.  

 

Tukea kaksi kertaa vuodessa

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2018 ensimmäisellä hakukierroksella hakemuksia tuli yhteensä 278 kappaletta eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 116 hankkeelle yhteensä 426 100 euroa. Tyypillisimmin tukea myönnettiin 1000 € - 2000 €.

 

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.kkiohjelma.fi/ kohdasta Hanketuki -> KKI-hanketuki -> Tuetut hankkeet.

 

KKI-hanketukea voi hakea seuraavan kerran maaliskuussa 2018.

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on vuodesta 1995 toiminut, valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.
KKI -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.