Liikuntaneuvonta

Lii­kun­ta­neu­von­ta on yk­si­löön koh­dis­tu­vaa ter­vey­den edis­tä­mis­tä. Se on tar­koi­tet­tu eri­tyi­ses­ti ter­vey­ten­sä ja hy­vin­voin­tin­sa kan­nal­ta riit­tä­mät­tö­mäs­ti liik­ku­vil­le. Lii­kun­ta­neu­von­nan ta­voit­tee­na on, et­tä asia­kas mo­ti­voi­tuu liik­ku­maan it­sel­leen mie­lui­sal­la ta­val­la, omaa ter­veyt­tään ja hy­vin­voin­tiaan edis­täen. (https://www.muutostaliikkeella.fi/liikuntaneuvonta/)

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.


Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset on julkaistu 31.3.2021.

Suositukset tukevat laadukkaan liikuntaneuvonnan kehittymistä kunnissa ja maakunnissa!

Tutustu suosituksiin: 

Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset