Taloudellista tukea liikuttamiseen

KKI-HANKETUKI

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille, kuntia lukuun ottamatta. Kunnat voivat hakea tukea paikallisesta aluehallintovirastosta.

Taloudellista tukea myönnetään hankkeille, jotka parhaiten täyttävät seuraavat kriteerit:

  • Hanke aktivoi liikkumaan työikäisiä, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän.
  • Hankkeella on toimintamalli, joka houkuttelee ei lainkaan tai vähän liikkuvia ihmisiä liikunnallisen elämäntavan alkuun.
  • Hanketta järjestävät useat eri tahot, joille kohderyhmän aktivoiminen liikkumaan on yhteinen tavoite.
  • Hankkeen hakema avustus on korkeintaan puolet kokonaiskuluista. Tukea ei myönnetä mittaviin välinehankintoihin, matkakorvauksiin eikä yksittäisten tapahtumien järjestämiseen.
  • KKI-ohjelma voi myöntää avustusta myös sellaisille hankkeille, jotka tukevat KKI-toiminnan aloittamista ja tavoitteita.

KKI-hanketuessa on vuosittain kaksi hakuaikaa: 1.-31.3. sekä 1.-30.9. Samalle hankkeelle voidaan myöntää tukea joka toisella hakukierroksella.

Tuen hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy KKI-ohjelman verkkosivuilta. KKI-ohjelman verkkosivuilta löytyy kattavasti tietoa hankkeen suunnittelusta ja tuen hakemisesta sekä esimerkkejä tuetuista hankkeista ja hyvistä toimintamalleista.

Neuvoja hankkeen suunnitteluun ja tuen hakemiseen antaa myös:

Terveysliikunnan kehittäjä

Iida Kallo

040 8329321,

iida.kallo@lapinliikunta.fi  

 

 

KKI-KOULUTUSTUKI 

KKI-koulutustuki on tarkoitettu (vertais)ohjaajille, liikuntavastaaville ja liikuntaneuvojille mahdollistamaan osallistuminen koulutuksiin, jotka edistävät matalan kynnyksen liikuntaryhmien toimintaa tai muuten kannustavat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikunnan pariin.

KKI-koulutustuen hakukriteerit

  • Koulutustukea voivat hakea ohjaajalleen/liikuntaneuvojalleen/-vastaavalleen kaikki rekisteröidyt yhteisöt, myös kunnat ja yritykset
  • Koulutukseen osallistuvan tulee ohjata/edistää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien työikäisten liikuntaa
  • Samalle ohjaajalle voidaan myöntää koulutustukea kerran vuodessa (1x/vuosi)
  • Samaan koulutukseen voidaan myöntää tukea samasta hakijayhteisöstä korkeintaan kolmelle osallistujalle
  • Koulutukseen osallistumiselle tulee olla perusteltu tarve, joka tukee hakijayhteisön toimintaa ja edistää KKI-ohjelman tavoitteiden toteutumista

Hakeminen

KKI-koulutustuessa on jatkuva haku. Sähköinen hakemus liitteineen (koulutusesite) tulee lähettää viimeistään kuukautta (1 kk) ennen koulutusta.

Lisätietoja

Lisätietoja KKI-koulutustuen hakemisesta sekä hakulomake löytyvät Kunnossa kaiken ikää -ohjelman verkkosivuilta.

Kuva: KKI-ohjelma/Studio Juha Sorri