Lasten Liike-avustukset

Lasten Liike - ohjaajakoulutusten ilmoittautuminen on auki!

Lokakuussa järjestetään kolme avointa Lasten Liike - ohjaajakoulutusta, 6.10 Kemissä, 10.-11.10 Rovaniemellä ja 13.10 Kittilässä

Lue lisää koulutusten sisällöistä alla olevista liitteistä. Koulutuksen hinta on 20€/hlö ja Lasten Liike - kerhojen ohjaajille maksuton. Ilmoittaudu mukaan koulutuksiin täältä.

Mistä avustuksesta on kyse?

Suomessa tehdään paljon ansiokasta työtä lasten liikunnallisen kerhotoiminnan parissa. Ongelmana on se, että toimintaa on edelleen liian vähän. Liitu-tutkimuksesta (2016) selviää, että lapsista vain 22% osallistuu liikunnalliseen kerhotoimintaan ja noin 2/3:ssa kouluista ei ole tarjolla vastaavaa toimintaa.

On kaikkien etu, ettei lapsia jätetä yksin iltapäivisin

Yhdeksi ratkaisuksi ongelmaan on kehitetty Lasten Liike iltapäivät -kokonaisuus, jonka tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle lapselle mahdollisuutta osallistua maksuttomaan tai hyvin edulliseen liikunnalliseen kerho- tai harrastustoimintaan, jota toteutetaan eri tahojen yhteistyöllä koulupäivän yhteydessä.

Toiminnan ajoituksella erityisesti iltapäiviin halutaan helpottaa perheiden arkea ja vähentää yksinäisiä iltapäiviä. Lasten Liike iltapäivissä liikunta on väline yhteisöllisyyden ja aktiivisen elämäntavan luomiselle ja vahvistamiselle.

Valtakunnallisen ja vaikuttavan toiminnan syntyminen edellyttää eri tahojen puhaltamista yhteen hiileen. Tarvitaan uudenlaista yhteistyötä, jossa kunnat, paikalliset seurat ja muut yhdistykset, koulut, yritykset ja muut tahot tekevät yhdessä työtä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Tuki toimintaan yrityksiltä

Lukuvuonna 2017-2018 tavoitteena on tukea 125:ntä iltapäiväkerhoa tai harrastustoimintaa. Tavoitteet on asetettu kolmevuotisiksi siten, että toiminnan määrä tuplaantuu joka vuosi.

Taloudellinen tuki toimintaan tulee yrityksiltä, jotka haluavat olla mukana yhteiskunnallisesti merkittävässä toiminnassa. Tietoa mukana olevista yrityksistä löydät mm. täältä.

Kuka koordinoi toimintaa?

Lasten Liike iltapäivät kokonaisuutta koordinoi Olympiakomitea. Alueellisesti tärkeässä roolissa ovat liikunnan aluejärjestöt, jotka kehittävät toimintaa omilla alueillaan ja joilta eri paikkakuntien paikalliset urheiluseurat ja muut yhdistykset hakevat toiminnan järjestämiseen taloudellista tukea.

 

Tuen haku

 

Lisätietoja:

Lapin Liikunta ry

Anssi Kiuru p. 0400 693 321 anssi.kiuru@lapinliikunta.fi