Elinvoimaa Pohjoisimpaan Lappiin

Elinvoimaa Pohjoisimpaan Lappiin - esiselvityshanke käynnistyy elokuussa 2018.

Pohjoisimman Lapin Leaderin alueella alkaa esiselvityshanke Elinvoimaa pohjoisimpaan Lappiin. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2018-31.10.2018.

Esiselvityshankkeen toiminta-alue kattaa Itä-Lapin ja Pohjois-Lapin seutukunnat poislukien Posion kunnan. Toiminta-alueeseen kuuluvat kunnat ovat Inari, Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä ja Utsjoki. Kohderyhmänä ovat Pohjoisimman Lapin Leader -alueella toimivat kunnat, koulut, järjestötoimijat sekä muut lasten ja nuorten harrastustoiminnasta kiinnostuneet tahot. Tahojen kautta on tarkoitus tavoittaa lapset ja nuoret, lisäksi tavoitamme nuoria kuntien nuorisovaltuustojen kautta.

Pidämme kylillä ja kuntakeskuksissa kyläiltoja missä kartoitetaan kylien tarpeita ja toiveita koskien liikuntaan ja hyvinvointiin omalla kylällä. Tilaisuudet järjestetään yhdessä kyläyhdistysten ja muiden kylällä toimivien aktiivisten järjestöjen kanssa (urheiluseurat, metsästysseurat, VPK, 4H yms.)

Keskeisiä toimijoita ovat kyläyhdistysten, urheiluseurojen ja muiden järjestöjen puheenjohtajat, kyläaktiivit ja nuorisovaltuustolaiset yhdessä kunnan liikunta- ja vapaa-aikatoimen kanssa.

Illan teemana olisi tarkoitus käydä yhteistä keskustelua nykytilasta ja tulevista yhteistyön paikoista. (liikunnan mahdollisuudet kylällä, kerhotoiminta, lasten ja nuorten hyvinvointi) Teetän osallistujille kyselyn mikä täytetään omalla puhelimella. Vastaamiseen menee 10 minuuttia ja meille tärkeää, että saamme materiaalia tilaisuuksista.

Esiselvityshankkeen tarkoituksena on selvittää lasten ja nuorten ajatuksia siitä, kuinka liikunta saataisiin osaksi arkea kestävällä tavalla. Selvitys antaa pohjaa kehittämishankkeen toimenpiteiden tarkemmalle suunnittelulle, millä tavoitellaan uudenlaisen, jatkuvuutta tukevan toimintamallin kehittämistä Pohjois- ja Itä-Lapin alueelle. Teemme kaksi kyselyä, joista toinen kohdistetaan kouluille ja toinen järjestöille ja kyläaktiiveille. Keskeisiä toimijoita ovat kuntien liikunnasta vastaavat henkilöt, koulujen johtajat sekä kyläyhdistysten, urheiluseurojen, muiden järjestöjen puheenjohtajat ja kyläaktiivit.

Kysy lisää!

Suvi Karusaari

Hankekoordinaattori

Elivoimaa pohjoisimpaan Lappiin -esiselvityshanke

suvi.karusaari@lapinliikunta.fi

p. 040 847 1321