Elinvoimaa Pohjoisimpaan Lappiin

Pohjoisimman Lapin Leaderin alueella alkaa esiselvityshanke Elinvoimaa pohjoisimpaan Lappiin. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2018-31.10.2018.

Esiselvityshankkeen toiminta-alue kattaa Itä-Lapin ja Pohjois-Lapin seutukunnat poislukien Posion kunnan. Toiminta-alueeseen kuuluvat kunnat ovat Inari, Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä ja Utsjoki. Kohderyhmänä ovat Pohjoisimman Lapin Leader -alueella toimivat kunnat, koulut, järjestötoimijat sekä muut lasten ja nuorten harrastustoiminnasta kiinnostuneet tahot. Tahojen kautta on tarkoitus tavoittaa lapset ja nuoret, lisäksi tavoitamme nuoria kuntien nuorisovaltuustojen kautta.

Pidämme kylillä ja kuntakeskuksissa kyläiltoja missä kartoitetaan kylien tarpeita ja toiveita koskien liikuntaan ja hyvinvointiin omalla kylällä. Tilaisuudet järjestetään yhdessä kyläyhdistysten ja muiden kylällä toimivien aktiivisten järjestöjen kanssa (urheiluseurat, metsästysseurat, VPK, 4H yms.)

Keskeisiä toimijoita ovat kyläyhdistysten, urheiluseurojen ja muiden järjestöjen puheenjohtajat, kyläaktiivit ja nuorisovaltuustolaiset yhdessä kunnan liikunta- ja vapaa-aikatoimen kanssa.

Illan teemana olisi tarkoitus käydä yhteistä keskustelua nykytilasta ja tulevista yhteistyön paikoista. (liikunnan mahdollisuudet kylällä, kerhotoiminta, lasten ja nuorten hyvinvointi) Teetän osallistujille kyselyn mikä täytetään omalla puhelimella. Vastaamiseen menee 10 minuuttia ja meille tärkeää, että saamme materiaalia tilaisuuksista.

Esiselvityshankkeen tarkoituksena on selvittää lasten ja nuorten ajatuksia siitä, kuinka liikunta saataisiin osaksi arkea kestävällä tavalla. Selvitys antaa pohjaa kehittämishankkeen toimenpiteiden tarkemmalle suunnittelulle, millä tavoitellaan uudenlaisen, jatkuvuutta tukevan toimintamallin kehittämistä Pohjois- ja Itä-Lapin alueelle. Teemme kaksi kyselyä, joista toinen kohdistetaan kouluille ja toinen järjestöille ja kyläaktiiveille. Keskeisiä toimijoita ovat kuntien liikunnasta vastaavat henkilöt, koulujen johtajat sekä kyläyhdistysten, urheiluseurojen, muiden järjestöjen puheenjohtajat ja kyläaktiivit.

VKO 34  Sodankylä

MA

Iltatilaisuus Syväjärven Järvihovilla klo 18

TI

Vaalajärven koulu                          1 iltatilaisuus

KE

Vuotson koulu                                                     1 iltatilaisuus

TO

Järvikylien koulu

Harrastemessut Sodankylän liikuntahalli 12-15

Seurailta kunnantalolla 18.30

VKO 35, Utsjoki ja Inari

MA

Utsjokisuun ja Nuorgamin koulut                       1 iltatilaisuus Utsjoen kyläkeskuksessa

TI

Karigasniemen koulu                                             1 iltatilaisuus Karigasniemen Kylätalolla 19.00

KE

Inarin Sevettijärven alakoulu                               1 iltatilaisuus

TO

Inarin ala- ja yläkoulu                                             1 iltatilaisuus

PE

Ivalon alakoulu                                                        1 iltatilaisuus

VKO 37, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski

MA

Sodankylä Torvisen koulu                         1 iltatilaisuus

TI

Pelkosenniemi                                             1 iltatilaisuus

KE

TO 

Savukoski                                                          1 iltatilaisuus

VKO 38, Kemijärvi ja Salla

MA

Kemijärvi Särkelän koulu, Hillatien koulu        1 iltatilaisuus

TI

Kemijärvi Isokylän koulu                                                                 1 iltatilaisuus

KE Salla, Sallatunturin koulu yk, Kirkonkylän koulu ak                   1 iltatilaisuus

TO

PE

Kysy lisää!

Suvi Karusaari

Hankekoordinaattori

Elivoimaa pohjoisimpaan Lappiin -esiselvityshanke

suvi.karusaari@lapinliikunta.fi

p. 040 847 1321