Kunnat ja kuntayhtymät

Alla on listattuna kunnille ja kuntayhtymille suunnattuja avustuksia. Kunkin avustuksen linkkiä klikkaamalla pääset lukemaan lisätietoja.

Liikkuva koulu peruskouluille

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikkuva-koulu-ohjelman-kehittamisavustukset-peruskouluille-lukuvuodelle-2017-2018


Liikkuva opiskelu -avustukset lukio ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikkuva-opiskelu-avustukset-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-jarjestajille


Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikunnallisen-elamantavan-paikalliset-kehittamisavustukset


Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus

https://www.avi.fi/web/avi/liikuntapaikkarakentamisen-valtionavustus


Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden investointiavustukset

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikuntapaikkojen-ja-niihin-liittyvien-vapaa-aikatilojen-perustamishankkeet


Erityisavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

https://www.avi.fi/web/avi/avustukset-lasten-ja-nuorten-paikalliseen-harrastustoimintaan


Erityisavustus maahanmuuttajien kotoutumiseen liikunnan avulla

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/kehittamisavustus-kunnille-maahanmuuttajien-kotouttamiseen-liikunnan-avulla


Valtionavustus koulun kerhotoiminnan tukemiseen (hakijana kunta, järjestäjänä voi toimia yhdistykset, koulun henkilökunta, huoltajat…)

https://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/yleissivistava_koulutus/103/2/valtion_erityisavustus_koulun_kerhotoiminnan_tukemiseen_2018