Lisää liikettä Rovaniemen 
alueen mikroyrityksille

Hyvinvoiva ihminen tekee työnsä paremmin.

Hanke on päättynyt 

joulukuussa 2019

Lisää liikettä Rovaniemen alueen mikroyrityksille -hankkeen tavoitteena on lisätä liikettä mikroyritysten yrittäjien ja työntekijöiden arkeen yksinkertaisilla toiminnoilla. Hanke paitsi konkreettisesti liikuttaa sekä tarjoaa tukea myös hyvinvoinnin muihin osa-alueisiin. 

Hankkeen sisältöihin kuuluvat muun muassa:

Kuntotestit ja terveyskysely
Kattava fyysisen kunnon kartoitus, joka tehdään hikoilematta ja hengästymättä sekä hankkeen alussa että lopussa. Testit tehdään Lapin Liikunta ry:n tiloissa. Yhdellä henkilöllä testeihin kuluu aikaa noin 30 minuuttia.

Liikuntalajikokeilut
Kuukausittain järjestettävät liikuntalajikokeilut yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen, yksityisten palveluntarjoajien sekä liikunta-alan opiskelijoiden kanssa.

Luennot ja työpajat
Luentoja ja työpajoja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyen.

Liikuntaneuvonta
Liikuntaneuvontaa 1-4 kertaa (syyskauden ryhmässä 1-2 kertaa syksyn aikana) hankkeen aikana joko ryhmässä tai yksin riippuen omasta tilanteestasi.

KKI-logo.