Kerhot

Liikuntakerhon ohjaajakoulutus (3 t)(6 t)

Liikuntakerhon ohjaajakoulutus on monipuolisen liikunnan koulutus, joka antaa ohjaajalle työkaluja ja tietoa erilaisista liikuntakerhojen toimintamuodoista, suunnittelusta, ohjaamisesta ja toteutuksesta käytännön läheisesti ja innostavasti.

Koulutuksen kohderyhmä

Liikuntakerhon ohjaajakoulutus sopii kaikille ohjaajille, jotka toimivat 6-12 -vuotiaiden liikuntakerhon ohjaajana esimerkiksi urheiluseuroissa ja tai kouluissa. Koulutuksen sisältöä sovelletaan kohderyhmän mukaan. Koulutuksen kesto on 6 tuntia ja se voidaan toteuttaa 2 x 3 tuntisena ja opettajille 3 tuntisena.

Ohjaajan apuna uudistetut Löydä liikunta-taitokortit ja -tuokiot

Löydä liikunta-materiaalit sisältävät: tuokioita ja taitokortteja saliin, pihalle ja kentälle, maastoon, lumelle ja jäälle. Syksyllä 2013 valmistui kokeilumalleja nettiin ja materiaali on kaikkien tilattavissa mm. kerhotoiminnan ohjaajille, opettajille ja valmentajille. Liikuntakerhon ohjaajakoulutuksesta osallistujat saavat taitokorttien ja tuokioiden mallit.

  

LIIKKUJAKSI: innosta vähän liikkuvat onnistumaan (6h)

Joka kolmas lapsi liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liikkumisen vähäisyyteen on useita eri syitä: motorinen kömpelyys, ylipaino, oppimisvaikeudet jne. Liikkujaksi -koulutuksessa pohditaan keinoja vähän liikkuvien lasten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi.           

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

-Liikunnan merkitys erityisesti vähän liikkuvalle lapselle

-Lasten motivointi ja kannustava ilmapiiri vähän liikkuvien lasten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi.

-Liikuntatehtävien kehittelyn periaatteet ja keinot sekä ohjaustapojen valinta vähän liikkuvien lasten innostamiseksi

 

Taitavaksi liikkujaksi (6h)

Taitavaksi liikkujaksi – koulutuksessa pohditaan ja kokeillaan käytännössä, miten lasten liikuntaa voi toteuttaa siten, että se tukee mahdollisimman hyvin lapsen taidon oppimista. Saat tietoa lasten motoriikan perustekijöistä, motoriikan kehittymisestä sekä taitojen oppimisen ja ohjaamisen perusteista ja keinoista. Koulutuksessa etsitään yhdessä motoristen taitojen oppimisen kannalta keskeisiä osia liikkuen, pohtien, keskustellen ja havainnoiden. Ohjaajana voit sisällyttää ohjauksiisi lasten taitojen oppimista tukevia asioita niin paljon kuin haluat – vain mielikuvitus on rajana. Koulutuksessa saat tietoa, taitoja ja käytännön työkaluja siihen, miten juuri sinusta tulee lasten taitojen oppimisen mahdollistaja!

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

  • Lasten motoriikan perustekijät ja niiden kehittyminen
  • Motoristen taitojen keskeisen osan löytäminen
  • Motoristen taitojen opettamisen periaatteet
  • Lapsen motivaation ja osaamisen huomioiminen liikunnan lähtökohtana
  • Liikuntatuokion rakentaminen oppimiselle suotuisaksi: oppimisilmapiiri, toistojen maksimointi, monipuolisen oppimis-ympäristöjen luominen ja taidoiltaan eritasoisten lasten huomioiminen