KYLÄ LÄHTEE! - HANKKEEN SIVUT

Kylien tapaamiset ja liikuntasuunnitelmien teko

Marraskuun alkuun 2016 mennessä hankkeen aloitusinfot on pidetty seitsemässä kylässä. Lähikylät tekevät luonnollisesti yhteistyötä toistensa kanssa ja hankkeen kautta hyväksi koettua käytäntöä voidaan tukea. Aloitusinfossa oli osallistujina kyläyhdistyksen hallituksen väkeä sekä hankkeesta kiinnostuneita kyläläisiä.

Hanke-esittelyn jälkeen teimme ryhmätyönä kylän liikuntasuunnitelman. Suunnitelmat tehtiin hyödyntäen avainkysymyksiä:

  1. Mitä olemassa olevia liikuntatapahtumia, turnauksia, ryhmäliikuntatunteja, retkiä yms. tilaisuuksia kylällä jo on?
  2. Olosuhteet: Kylän liikuntatilat, piha-alueet, kentät, ladut, polut ja laavut ?
  3. Mitä haluaisimme yhdessä saada aikaan liikunnan saralla? Mihin haluaisimme saada ohjausta, vinkkejä ja lisäkoulutusta?

Kylien infotilaisuuksiin osallistui yhteensä 76 henkilöä. Kylien liikuntasuunnitelmat muokataan vuosikelloksi ja sieltä nostetaan toteuttamiskelpoiset ideat. Excel -tiedostoon on kirjattu tarkemmat tiedot pidetyistä tilaisuuksista ja tulevista tapahtumista.

Tapahtumia, koulutuksia ja uuden oppimista kylien tarpeiden mukaan

Jokainen kylä toimii omalla tahdillaan. Alkuperäiseen hankesuunnitelmaan on kirjattu ikäryhmät 13-18 -vuotiaat ja +65 -vuotiaat joille toiminta painottuu. Kylien kartoituksessa on havaittu, että kaikilla hankkeesta kiinnostuneilla kylillä ei löydy nuoria toimintaan, mutta ovat silti kiinnostuneita olemaan mukana. Tapahtumiin on tervetulleita koko kylän väki ja painopisteikäryhmille tarjotaan koulutusta mahdollisuuksien mukaan.

Ensimmäiset nuorten vertaisohjaajakoulutukset järjestetään yhteistyössä koulun liikunnanopettajien kanssa 2017 alussa Simossa, Tervolassa ja Muurolassa. Vertaisohjaajakoulutuksen kautta pyritään saamaan hankkeessa olevia nuoria kiinni ja aktivoitumaan omalla kylällä pelien ja leikkien järjestäjänä. Kaikissa liikuntatapatuhmissa pyritään aktivoimaan paikallisia toimijoita; koulut, urheiluseurat ja kyläyhdistys.

 

Suosituimmat liikuntatapahtumat mitä tullaan järjestämään eri kyläkeskuksissa:

+65 vuotiaat

+65 vuotiaiden Kuntosalivertaisohjaajakoulutus

Tasapainotaitojen ylläpitämisen kurssi

säännölliset Kunnon Mummola -testit ja inbodymittaukset

Tanssit

Parkourin perusteet kurssi +65 vuotiaiden näkökulmasta

 

Nuoret

Vertaisohjaajakoulutus 13-15 -vuotiaat

Liikuntatapahtumat ja turnaukset koululla ja kylällä

Parkourin perusteet -kurssi

 

Kylän yhteiset liikunta- ja hyvinvointipäivät

Hiihdon tekniikkakurssi

Hiihtovälineiden huoltokoulutus

Talviliikuntapäivät

Lajikokeilut yhteistyössä urheiluseurojen kanssa

Parkourin perusteet -kurssi

Asiantuntijaluennot

 

Kohti Luostoa

Hankkeen päättää kylien yhteinen retki Luostolle 2018. Retki tehdään parhaaseen ruska-aikaan ja mukaan pääsevät kaikki hankkeeseen osallistuneet kyläläiset. Retkelle asetetaan tavoite, että osallistujista löytyy edustusta nuorisosta ja +65 ikäisistä. Sisällöt retkelle työstetään yhdessä kyläilloissa.

 

 

Kuvaus Kylä lähtee! KyLä-hankkeesta

 

Lapin Liikunta ry hallinnoi Leader -hanketta, jonka tavoitteena on aktivoida ja innostaa alueen kyliä ja kuntakeskuksia liikkumaan oman hyvinvointinsa kehittämiseksi. Hankkeen toteutusaika 1.8.2016-30.4.2018 ja se toteutuu Peräpohjolan Leaderin hankerahalla. Kohderyhminä ovat kylien 13-18-vuotiaat nuoret sekä yli 65-vuotiaiden ryhmä.Toiminta-alue kattaa Rovaniemen, Kemin, Keminmaan, Tervolan, Simon ja Ranuan kunnat. 

Hankkeen tavoitteena on kokeilukulttuurin edistäminen yhdessä kylien vertaisohjaajien kanssa paikallisten tarpeiden mukaan. Kylien aktivoimiseksi pyrimme luomaan uusia ajatuksia ja toimintamuotoja, joita ovat muun muassa kunta- ja kylävierailut sekä kylien väliset tapahtumat.

Kylä lähtee! -hankkeen yhteistyötahoina on Lapin Liikunta ry, Peräpohjolan Leader ry:n toiminta-alueen kunnat (koulut, liikunta- nuoriso- ja sosiaalitoimet, kylätoimikunnat), eläkeläisjärjestöt, terveysalan paikallisyhdistykset, urheiluseurat, Santasport-Lapin Urheiluopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Valo ry ja Lapin aluehallintovirasto.

Hankkeeseen osallistuville kylille tarjotaan mahdollisuutta terveyskunnon mittauksiin ja vertaisohjaajakoulutuksiin. Mittauksia järjestetään heti hankkeen alussa ja sen jälkeen säännöllisesti noin puolen vuoden välein. Näin oman kunnon kehittymisen seuranta toimii motivaattorina fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä. Fyysisen kunnon mittareina käytetään Kunnon Mummola konseptia, InBody-kehonkoostumusmittausta sekä nuorille suunnattua Taitovalmiustestiä. Hankkeen huipennuksena on Luostolle suunnattu luontoretki.

Hankkeessa toimii ohjausryhmä, jossa edustajia seuraavista tahoista: Peräpohjolan Leader ry, Lapin Liikunta ry, Rovaniemen kaupungin maaseutupalvelut, Tervolan maaseutulautakunta, Keminmaan peruskoulu, Ranuan kunnan vapaa-aikatoimi ja Eläkeliitto Lapin piiri. Lisäksi jokaisesta hankealueen kunnasta on yksi edustaja.

 

MUKAAN ILMOITTAUTUNEET KYLÄT (tilanne marraskuu 2016)


KEMI

Sotisaari *

 

KEMINMAA

Liedakkala

Lautiosaari

Keminsuu

 

RANUA

Saariharju *

 

ROVANIEMI

Autti, Pajulampi ja Pirttikoski

Hirvas

Narkaus, Kivitaipale

Tapionkylä

 

SIMO

Maksniemi

Alaniemi

Ylikärppä

 

TERVOLA

Varejoki

Loue *

 

*tilanne mukanaolosta vielä auki

 

 

HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

 

Peräpohjola Leader

Toiminnanjohtaja

Laura

Vilander

Simo

Vapaa-aikatoimen johtaja

Soile

Vakkala

Ranua

Kunnanjohtaja

Sirpa

Hakala

Ranua

Vapaa-aikatoimen johtaja

Anitta

Jaakola

Tervola

Sivistysjohtaja

Tarja

Leinonen

Tervola

Tervolan maaseutulautakunnan edustaja

Eeva-Kaisa

Lahti

Keminmaa

Sivistystoimenjohtaja

Marjaaana

Kamula-Kummu

Keminmaa

Eläkeliitto Keminmaan yhdistyksen hallituksen jäsen

Pentti

Lassila

Keminmaa

Rehtori

Hannele

Matinlassi

Kemi

Nuoriso- ja liikuntajohtaja

Matti

Molander

Rovaniemi

Alueellisten palvelujen johtaja

Meeri

Vaarala

Rovaniemi

Palveluesimies

Tapio

Pahtaja

 

 

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Suvi Karusaari. Häneen voi ottaa yhteyttä Kylä Lähtee! -hankkeen liittyvissä asioissa.

 

Suvi Karusaari

Lapin Liikunta ry

projektipäällikkö Kylä lähtee! KyLä -hanke

 

Hallituskatu 20 B 7
96100 Rovaniemi

suvi.karusaari@lapli.inet.fi

p. 040 847 1321