KYLÄ LÄHTEE! - HANKKEEN SIVUT

 

TOTEUTUS TAMMIKUU - ELOKUU 2017

 

Nuorten vertaisohjaajakoulutukset ja Unelmat liikkeelle

Nuorten vertaisohjaajakoulutuksissa painotettiin ohjaustaitojen ja liikuntavinkkien lisäksi vahvasti Unelmat liikkeelle -kokonaisuutta. Unelmat liikkeelle on valtakunnallisesti levittäytyvä tapa toimia, joka innostaa, osallistaa, verkottaa ja rohkaisee kokeilemaan. Tavoitteena on uudella tavalla lisätä liikettä, iloa ja hyvinvointia suomalaisille - saada unelmat liikkeelle. Nuorten vertaisohjaajakoulutuksissa pidettiin Unelmat liikkeelle -työpaja, jossa osallistujat miettivät ja kirjasivat ylös omia liikkumisen unelmiaan. Lisäksi Ranuan ja Keminmaan nuorten kanssa suunnittelimme unelmien liikuntapäivää. 10.5 oli valtakunnallinen liikuntapäivä mitä vietettiin monella koululla. Koulutuksessa olleet nuoret suunnittelivat ja toteuttivat sisällön päivään.

Liikkumisen Unelmat nuorilla tulosten mukaan jaettiin kolmeen kategoriaan

  1. Olla jossain lajissa parempi
  2. Tarkemmat lajitavoitteet
  3. Terveys ja hyvinvointi

Nuoret osaavat unelmoida laajasti. Esimerkkejä:

Haluaisin olla parempi;

Ratsastaja

Lentopalloilija

Penkkiurheilija

Valmentaja

Ratsastaja

tanssija

salibandypelaaja

taitoluistelija

 

Päästä kilpailemaan nyrkkeilyssä

Haluan ratsastajana oppia hyppäämään esteitä

Jääkiekkoilijana pääsisin pelaamaan Stanley cuppiin, World cuppiin ja edustamaan MM-kisoihin

Hypätä laskuvarjolla

Saada 10 leukaa putkeen

Nostaa 100 kg penkistä

päästä vaeltamaan

 

Että liikun tarpeeksi esimerkiksi yleisurheillen ja pelaten

Että kunto tullee paremmaksi

Saa vanhanakin kengännauhat kiinni itse

pysyä terveenä

 

Osaamisen lisäämistä kylille

Kevätkauden 2017 ajan Kylä lähtee -hanke on jatkanut yhteystyötä kiinnostuneiden kylien kanssa Peräpohjolan alueella. Tapahtumien tiedotuksessa on painotettu mainostamista myös naapurikyliin. Tätä kautta olemme saaneet enemmän osallistujia ympärillä olevista kylistä. Suosituimmat tilaisuudet +65 -vuotiaiden kanssa ovat olleet vertaisohjaajakurssit kuntosali- ja liikuntavinkit eri teemoin.

Toteutuneita tilaisuuksia 2017

Kuntosalikaverikurssit + Käytännön harjoitusvinkkejä (tasapaino, kehonhallinta & helposti tehtävät lihaskuntoliikkeet)

22.3. Tapionkylä

26.4  Keminmaan ympäryskylät

Liikuntakaverikurssit Käytännön harjoitusvinkkejä (tasapaino, kehonhallinta & helposti tehtävät lihaskuntoliikkeet)

5.5 Sinettä ja Rovaniemen lähikylät (Sinettä, Narkaus, Muurola, Oikarainen, Yläkemijoki, Meltaus ja Sonka)

Kylien liikuntapäivät

Avoimet kylät Hirvaalla parkour ohjaus 10.6

Kunnon Mummola- testipäivät

14.2 Keminsuun kyläkuppila 

1.3 Tapionkylä 

 

Nuorten vertaisohjaajakoulutukset

21.2 Simon (Maksniemi, Alaniemi, Simonkylä) yläkoulun oppilaat 

28.2 Keminmaan yläkoulun oppilaat 

15.3 Tervolan (Ylipaakkola, Varejoki, Kaisajoki, Kiviaho) Lapinniemen koulu

19.4 Ranuan yläkoulu

25.4. Keminmaan yläkoulun sparraus tapahtumaa varten

 

Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana (elokuu 2016 alusta heinäkuun loppuun 2017) kohdattuja ihmisiä kylillä yhteensä 388 henkilöä.

Kylä lähtee! 

 

Suosituimmat liikuntatapahtumat eri kyläkeskuksissa:

+65 vuotiaat

+65 vuotiaiden Kuntosalivertaisohjaajakoulutus

Tasapainotaitojen ylläpitämisen kurssi

säännölliset Kunnon Mummola -testit ja inbodymittaukset

Tanssit

Parkourin perusteet kurssi +65 vuotiaiden näkökulmasta

Liikuntakuusi eri teemoin

 

Nuoret

Vertaisohjaajakoulutus 13-15 -vuotiaat

Liikuntatapahtumat ja turnaukset koululla ja kylällä

Parkourin perusteet -kurssi

 

Kylän yhteiset liikunta- ja hyvinvointipäivät

Hiihdon tekniikkakurssi

Hiihtovälineiden huoltokoulutus

Talviliikuntapäivät

Lajikokeilut yhteistyössä urheiluseurojen kanssa

Parkourin perusteet -kurssi

Asiantuntijaluennot

 

Kohti Luostoa

Hankkeen päättää kylien yhteinen retki Luostolle 2018. Retki tehdään parhaaseen ruska-aikaan ja mukaan pääsevät kaikki hankkeeseen osallistuneet kyläläiset. Retkelle asetetaan tavoite, että osallistujista löytyy edustusta nuorisosta ja +65 ikäisistä. Sisällöt retkelle työstetään yhdessä kyläilloissa.

 

 

Kuvaus Kylä lähtee! KyLä-hankkeesta

 

Lapin Liikunta ry hallinnoi Leader -hanketta, jonka tavoitteena on aktivoida ja innostaa alueen kyliä ja kuntakeskuksia liikkumaan oman hyvinvointinsa kehittämiseksi. Hankkeen toteutusaika 1.8.2016-30.4.2018 ja se toteutuu Peräpohjolan Leaderin hankerahalla. Kohderyhminä ovat kylien 13-18-vuotiaat nuoret sekä yli 65-vuotiaiden ryhmä.Toiminta-alue kattaa Rovaniemen, Kemin, Keminmaan, Tervolan, Simon ja Ranuan kunnat. 

Hankkeen tavoitteena on kokeilukulttuurin edistäminen yhdessä kylien vertaisohjaajien kanssa paikallisten tarpeiden mukaan. Kylien aktivoimiseksi pyrimme luomaan uusia ajatuksia ja toimintamuotoja, joita ovat muun muassa kunta- ja kylävierailut sekä kylien väliset tapahtumat.

Kylä lähtee! -hankkeen yhteistyötahoina on Lapin Liikunta ry, Peräpohjolan Leader ry:n toiminta-alueen kunnat (koulut, liikunta- nuoriso- ja sosiaalitoimet, kylätoimikunnat), eläkeläisjärjestöt, terveysalan paikallisyhdistykset, urheiluseurat, Santasport-Lapin Urheiluopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Valo ry ja Lapin aluehallintovirasto.

Hankkeeseen osallistuville kylille tarjotaan mahdollisuutta terveyskunnon mittauksiin ja vertaisohjaajakoulutuksiin. Mittauksia järjestetään heti hankkeen alussa ja sen jälkeen säännöllisesti noin puolen vuoden välein. Näin oman kunnon kehittymisen seuranta toimii motivaattorina fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä. Fyysisen kunnon mittareina käytetään Kunnon Mummola konseptia, InBody-kehonkoostumusmittausta sekä nuorille suunnattua Taitovalmiustestiä. Hankkeen huipennuksena on Luostolle suunnattu luontoretki.

Hankkeessa toimii ohjausryhmä, jossa edustajia seuraavista tahoista: Peräpohjolan Leader ry, Lapin Liikunta ry, Rovaniemen kaupungin maaseutupalvelut, Tervolan maaseutulautakunta, Keminmaan peruskoulu, Ranuan kunnan vapaa-aikatoimi ja Eläkeliitto Lapin piiri. Lisäksi jokaisesta hankealueen kunnasta on yksi edustaja.

 

Tilaisuuksissa on aktivoitu seuraavia kyliä 


KEMI

Sotisaari

 

KEMINMAA

Keminmaan kirkonkylä

Keminsuu

Liedakkala

 

RANUA

Ranuan kirkonkylä ja lähikylät

 

ROVANIEMI

Autti, Pajulampi ja Pirttikoski

Hirvas

Narkaus, Kivitaipale

Tapionkylä

Sinettä, Muurola, Oikarainen, Yläkemijoki, Meltaus ja Sonka

 

SIMO

Maksniemi

Ylikärppä

Alaniemi

Simonkylä

 

TERVOLA

Varejoki

Ylipaakkola

Kaisajoki

Kiviaho

 

 

 

HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

 

Peräpohjola Leader

 

 

 

 

 

 

 

Ranua

Vapaa-aikatoimen johtaja

Anitta

Jaakola

Tervola

Tervolan maaseutulautakunnan edustaja

Eeva-Kaisa

Lahti

Keminmaa

Eläkeliitto Keminmaan yhdistyksen hallituksen jäsen

Pentti

Lassila

Keminmaa

Rehtori

Hannele

Matinlassi

 

RovaniemiPalveluesimies

Tapio

Pahtaja

    
 
    
 
    
 
    
    
 
    
   

 

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Suvi Karusaari. Olettehan yhteydessä, jos kylänne haluaa mukaan toimintaan.

 

Suvi Karusaari

Lapin Liikunta ry

projektipäällikkö Kylä lähtee! KyLä -hanke

 

Hallituskatu 20 A (2. kerros)
96100 Rovaniemi

suvi.karusaari@lapinliikunta.fi

p. 040 847 1321

 

Olemme väestötiloissa remontin ajan 30.11 saakka. Toimisto samassa talossa, mutta eri sisäänkäynnillä. Toimisto löytyy toisesta kerroksesta.