Barents Urheilu

Barents Urheilu on Barentsin alueen laajinta kulttuuriyhteistyötä. Se näyttelee tärkeää osaa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, ja sisältää suuria mahdollisuuksia myös alueen teollisuuden ja matkailun kehittämiselle.

Barents Urheilu on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän yhteinen hanke, joka kohdistuu 15-25 -vuotiaisiin nuoriin. Vuonna 2013 alkaneessa uudessa entiset kalottiottelut korvaavassa ja yhdistävässä Barents Games - järjestelmässä ja muissa eri toiminnoissa on vuosittain mukana noin 3500 ihmistä.

Suomen osalta toiminnasta vastaa Barents Urheilu ry, jossa ovat jäseninä Kainuun Liikunta ry, Lapin Liikunta ry ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry. Toiminnan taloudellisena perustana Suomessa on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus.  2019 Tukea myönnettiin  40.000€.

Suomi on ollut mukana urheilun kalottiottelutoiminnassa jo lähes 70 vuotta. Toiminnan päänäyttämönä ovat olleet Kalotti- ja Barents-ottelut, joita käytiin lajien erillisinä otteluina ympäri vuoden. Kalottiotteluissa olivat mukana Suomi, Ruotsi ja Norja. Venäjän tultua virallisesti mukaan yhteistyöhön vuonna 1997 muutettiin nimeksi Barents-ottelu.

Aiemmat Kalotti- ja Barents-ottelut käytiin vuosittain 14 - 20 lajissa, ja niissä oli jäsenmaista yhteensä 1000 - 1200 osanottajaa vuosittain. Lähinnä taloudellisista syistä ns. virallisten otteluiden, joissa mukana on vähintään kolme maata, rajattiin 12:een. Kaikki jäsenmaat eivät olleet, eivätkä vieläkään ole muun muassa lajin harrastajien tai suorituspaikkojen puutteen vuoksi, mukana kaikissa lajeissa. Sen lisäksi jäsenmailla on muutamia kahdenvälisiä otteluita.

Urheilijoiden, valmentajien ja johtajien kohtaamiset Barentsin otteluissa ovat synnyttäneet myös nuorisoleirejä, johtajien ja valmentajien seminaareja, valmentajavaihtoa sekä urheiluseurojen kahdenvälistä yhteistyötä. Nykyisin otteluissa ja muissa eri toiminnoissa on vuosittain mukana noin 3500 ihmistä.

Perustoimintojen ohella tällä hetkellä työskennellään kovasti, jotta saataisiin aikaan kaikkia jäsenmaita koskevat yhdenmukaiset viisumikäytännöt ja – kustannukset, ja tulevaisuudessa viisumikustannukset poistettaisiin kokonaan.









Barents Games

Vuonna 2014 siirryttiin uuteen Barents Games – järjestelmään, jossa vuorovuosin kesälajit kootaan Kesäkisoihin ja talvilajit Talvikisoihin. Näin kisoille saadaan enemmän näkyvyyttä, ja osanottajille hienompi tapahtuma, jossa he tapaavat muitakin kuin oman lajinsa urheilijoita.

Jäsenmaiden yhteinen päättävä elin Barentsin Urheilukomitea (BSC)  päättää kisojen järjestäjämaista lähitulevaisuudessa. 


Ruotsin Luulajassa oli v. 2013 elokuussa jo eräänlaiset Barentsin Kesäkisojen esikisat, jossa oli mukana vajaa parisataa urheilijaa neljässä lajissa.

Norjan Tromssassa järjestettiin 4. - 6.4.2014 ensimmäiset Barentsin Talvikisat (Barents Winter Games), jotka onnistuivat hienosti ja niihin osallistui yli 700 urheilijaa 9 lajissa kaikista neljästä maasta. Suomesta oli mukana noin 130 osanottajaa seitsemässä lajissa.


Barents Summer Games (BSG) 2015 7. - 9.8.2015

Oulussa järjestettiin ensimmäiset varsinaiset Barentsin Kesäkisat (Barents Summer Games BSG). Tapahtumassa oli yli 1200 osanottajaa 14 urheilulajissa Norjasta, Ruotsista, Venäjältä ja Suomesta. Kohderyhmänä olivat 15 – 25-vuotiaat nuoret urheilijat.

Kyseessä oli tähän mennessä suurin tapahtuma Barents Urheilussa ja ensimmäiset Suomessa järjestetyt Barentsin Kisat. Tapahtuman järjestelyistä ja taloudesta vastasi Kalottiurheilu ry, jonka nimi on vuonna 2017 hyväksytyn sääntömuutoksen myötä Barents Urheilu ry, jonka kansainvälinen työnimi on Barents Sports Committee Finland (BSCF). Kisojen suojelija oli Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen.

BSG järjestettiin Oulussa (12 lajia), Pikku-Syötteellä (pyöräily) ja Vihannissa (suunnistus).

Tapahtuman järjestäjä oli Kalottiurheilu ry (BSCF) yhdessä 15 lajin urheiluseuran tai seurayhtymän kanssa.

Kisat onnistuivat palautteiden ja järjestäjien arvioiden mukaan erinomaisesti! Siitä suurin kiitos kuluu eri lajien kilpailut järjestäneille seuroille, jotka tekivät tapahtuman talkooperiaatteella. Hankkeessa ei ollut yhtään palkattua työntekijää, vaan kaikki mukana olleet työskentelivät kulukorvausperiaatteella.


Vuosi 2016

Suomi osallistui Murmanskissa 1. – 3.4.2016 järjestettyihin Talvikisoihin (Barents Winter Games) viiteen lajiin yhteensä 109 henkilön voimin. Kisojen ohjelmassa oli 10 lajia ja lähes 1000 osanottajaa ja kutsuvierasta.

Vuosi 2017

Norja järjesti Kesäkisat 1.- 3.9. Bodössä. Kisojen ohjelmassa oli 14 lajia, ja mukana oli noin 800 urheilijaa ja kutsuvierasta.

Vuosi 2018

Ruotsi järjesti Talvikisat 16. - 18.3.2018 Luulajassa. Mukana 1000 urheilijaa ja kutsuvierasta.

Vuosi 2019

Venäjä  järjesti kesäkisat Murmanskissa 30.8.-1.9.2019. 11 lajia, 800 osallistujaa. Lajeina:  jousiammunta, boccia, keilaus, maantiepyöräily, jalkapallo, judo, suunnistus, pöytätennis, tennis, yleisurheilu ja paini 

Vuosi 2020

Suomi isännöi Kajaanissa järjestettäviä Talvikisoja 27.-29.3.2020. Kajaaniin odotetaan 1 200 15-25-vuotiasta nuorta urheilijaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä, kustakin maasta 400. Lisäksi kilpailuihin osallistuu 40 vammaisurheilijaa.

Kilpailusivut: https://barentssports.com/?id=343228382

instagram: https://www.instagram.com/barentswintergames2020/?igshid=1vjbwe8e7fcgj


2021

Kesäkisat Norja, Tromsø

3.-5.9.2021

2022

Talvikisat Norja, Alta

25.-27.3.2022

2023

Kesäkisat Suomessa



Jäsenmaiden yhteinen päättävä elin Barentsin Urheilukomitea (Barents Sports Committee BSC) päättää kesä- ja talvikisoissa mukana olevat lajit. Mikäli jollekin hyväksytylle lajille ei voida tarjota kisojen yhteydessä kilpailuolosuhteita, kansalliset urheilukomiteat tukevat näiden lajien otteluita erillisavustuksin. Suomen osalta tällainen laji on pikaluistelu.

Uusi järjestelmä hakee vielä muotojaan, joten jako kesä- ja talvilajeihin sekä lajivalikoima voi muuttua. Näiden osalta Barentsin Urheilukomitea voi tehdä uusia päätöksiä ao. lajien jäsenmaiden yhteisten esitysten pohjalta. Muutamat kesäkisoissa mukana olleet lajit halusivat lähinnä luontevan kilpailukautensa vuoksi vaihtaa talvikisoihin ja toisinpäin. Suomen mielestä sama laji ei kuitenkaan voi olla mukana sekä kesä- että talvikisoissa, joten jos vaihtoja tehdään, ne ovat pysyviä.

Barentsin Urheilukomiteapäättää siis Kesä- ja Talvikisojen lajit. Barents Urheilu ry tukee näiden lajien otteluita taloudellisesti vain silloin, kun ne ovat Kesä- tai Talvikisojen yhteydessä. Jotkut lajit haluavat edelleenkin otella joka vuosi siten, että ovat vuorovuosin mukana Kesä- tai Talvikisoissa, ja käyvät välivuosina oman erillisen ottelunsa. Tämä on toki mahdollista, mutta välivuosina lajit vastaavat itse ottelukustannuksista.

Niin Kesä- kuin Talvikisojenkin ohjelmaan otetaan näytösluontoisesti uusia lajeja, joiden osalta Barentsin Urheilukomitea tekee erilliset päätökset tapauskohtaisesti. Jalkapallo tuli lajivalikoimaan Luulajan Kesäkisoissa. Oulun kesäkisoissa mukana olivat lentopallo uudestaan monen vuoden tauon jälkeen ja golf. Murmanskin kisoissa uutena lajina oli hiihtosuunnistus. Bodön Kesäkisoissa olivat ensimmäistä kertaa mukana judo ja Team Gym. Luulajan Talvikisoissa vuonna 2018 mukaan tulivat pitkän tauon jälkeen alppihiihto ja maastohiihto, sekä aivan uutena lajina taitoluistelu. 


Yhteyslinkit

Englanninkielinen Barents Urheilun sivusto 

www.barentssports.com

(englanninkielinen sivusto. Sisältää mm. mukana olevat lajit , valikko SPORTS --> summersports, wintersports )


Barents Suomen hallitus

Puheenjohtaja: Osmo Happonen

Sihteeri: Tuomas Karjalainen

Muut jäsenet:

Jukka Ikäläinen

Tauno Puurunen

Seppo Sammelvuo

Maarit Sihvonen

Teemu Takalo

Aila Tartia-Jalonen

Maarit Toivola



OTO-toimihenkilöt

Puheenjohtaja

Osmo Happonen

Kemi +358500748993 osmohapponen2@gmail.com


Lajiyhdyshenkilö

Tuomas Karjalainen

p. 044 5325 919

tuomaska@hotmail.com


Sihteeri 

Taloussihteeri Eeva-Liisa Aula

p. 040 166 2063

eeva-liisa.aula@lapinliikunta.fi





VENÄJÄ  info@murmansport.ru

NORJA   kristin.setsa@idrettsforbundet.no

RUOTSI michael.fleuron@norbotten.rf.se



Kansainvälinen Barents Urheilun yhteinen koordinaattori Vera Arntsen

sähköposti: vera.arntsen@idrettsforbundet.no
puh: +47 97 56 79 38

Toimiston osoite: 

Barents Sport Committee Norway

Box 1420

8002 Bodø