Barents Urheilu

Barents Urheilu on Barentsin alueen laajinta kulttuuriyhteistyötä. Se näyttelee tärkeää osaa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, ja sisältää suuria mahdollisuuksia myös alueen teollisuuden ja matkailun kehittämiselle.

Barents Urheilu on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän yhteinen hanke, joka kohdistuu 15-25 -vuotiaisiin nuoriin. Vuonna 2013 alkaneessa uudessa entiset kalottiottelut korvaavassa ja yhdistäväsä Barents Games - järjestelmässä ja muissa eri toiminnoissa on vuosittain mukana noin 3500 ihmistä.

Suomen osalta toiminnasta vastaa Barents Urheilu ry, jossa ovat jäseninä Kainuun Liikunta ry, Lapin Liikunta ry ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry. Toiminnan taloudellisena perustana Suomessa on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus joka vuonna 2017 oli 40.000€.

Suomi on ollut mukana urheilun kalottiottelutoiminnassa jo lähes 70 vuotta. Toiminnan päänäyttämönä ovat olleet Kalotti- ja Barents-ottelut, joita käytiin lajien erillisinä otteluina ympäri vuoden. Kalottiotteluissa olivat mukana Suomi, Ruotsi ja Norja. Venäjän tultua virallisesti mukaan yhteistyöhön vuonna 1997 muutettiin nimeksi Barents-ottelu.

Aiemmat Kalotti- ja Barents-ottelut käytiin vuosittain 14 - 20 lajissa, ja niissä oli jäsenmaista yhteensä 1000 - 1200 osanottajaa vuosittain. Lähinnä taloudellisista syistä ns. virallisten otteluiden, joissa mukana on vähintään kolme maata, rajattiin 12:een. Kaikki jäsenmaat eivät olleet, eivätkä vieläkään ole muun muassa lajin harrastajien tai suorituspaikkojen puutteen vuoksi, mukana kaikissa lajeissa. Sen lisäksi jäsenmailla on muutamia kahdenvälisiä otteluita.

Urheilijoiden, valmentajien ja johtajien kohtaamiset Barentsin otteluissa ovat synnyttäneet myös nuorisoleirejä, johtajien ja valmentajien seminaareja, valmentajavaihtoa sekä urheiluseurojen kahdenvälistä yhteistyötä. Nykyisin otteluissa ja muissa eri toiminnoissa on vuosittain mukana noin 3500 ihmistä.

Perustoimintojen ohella tällä hetkellä työskennellään kovasti, jotta saataisiin aikaan kaikkia jäsenmaita koskevat yhdenmukaiset viisumikäytännöt ja – kustannukset, ja tulevaisuudessa viisumikustannukset poistettaisiin kokonaan.


Barents Games


Vuonna 2013 siirryttiin uuteen Barents Games – järjestelmään, jossa vuorovuosin kesälajit kootaan Kesäkisoihin ja talvilajit Talvikisoihin. Näin kisoille saadaan enemmän näkyvyyttä, ja osanottajille hienompi tapahtuma, jossa he tapaavat muitakin kuin oman lajinsa urheilijoita.

Jäsenmaiden yhteinen päättävä elin Barentsin Urheilukomitea (BSC) on päättänyt kisojen järjestäjämaan lähitulevaisuudessa. Ruotsi järjestää Talvikisat Luulajassa 16.-18.3.2018 ja Venäjä Kesäkisat Murmanskissa 30.8.-1.9.2019. Suomi on isäntänä seuraavan kerran Kajaanissa järjestettävissä Talvikisoissa 27.-29.3.2020.


Ruotsin Luulajassa oli v. 2013 elokuussa jo eräänlaiset Barentsin Kesäkisojen esikisat, jossa oli mukana vajaa parisataa urheilijaa neljässä lajissa.

Norjan Tromssassa järjestettiin 4. - 6.4.2014 ensimmäiset Barentsin Talvikisat (Barents Winter Games), jotka onnistuivat hienosti ja niihin osallistui yli 700 urheilijaa 9 lajissa kaikista neljästä maasta. Suomesta oli mukana noin 130 osanottajaa seitsemässä lajissa.


Barents Summer Games (BSG) 2015 7. - 9.8.2015

Oulussa järjestettiin ensimmäiset varsinaiset Barentsin Kesäkisat (Barents Summer Games BSG). Tapahtumassa oli yli 1200 osanottajaa 14 urheilulajissa Norjasta, Ruotsista, Venäjältä ja Suomesta. Kohderyhmänä olivat 15 – 25-vuotiaat nuoret urheilijat.

Kyseessä oli tähän mennessä suurin tapahtuma Barents Urheilussa ja ensimmäiset Suomessa järjestetyt Barentsin Kisat. Tapahtuman järjestelyistä ja taloudesta vastasi Kalottiurheilu ry, jonka nimi on vuonna 2017 hyväksytyn sääntömuutoksen myötä Barents Urheilu ry, jonka kansainvälinen työnimi on Barents Sports Committee Finland (BSCF). Kisojen suojelija oli Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen.

BSG järjestettiin Oulussa (12 lajia), Pikku-Syötteellä (pyöräily) ja Vihannissa (suunnistus).

Tapahtuman järjestäjä oli Kalottiurheilu ry (BSCF) yhdessä 15 lajin urheiluseuran tai seurayhtymän kanssa.

Kisat onnistuivat palautteiden ja järjestäjien arvioiden mukaan erinomaisesti! Siitä suurin kiitos kuluu eri lajien kilpailut järjestäneille seuroille, jotka tekivät tapahtuman talkooperiaatteella. Hankkeessa ei ollut yhtään palkattua työntekijää, vaan kaikki mukana olleet työskentelivät kulukorvausperiaatteella.


Vuosi 2016


Suomi osallistui Murmanskissa 1. – 3.4.2016 järjestettyihin Talvikisoihin (Barents Winter Games) viiteen lajiin yhteensä 109 henkilön voimin. Kisojen ohjelmassa oli 10 lajia ja lähes 1000 osanottajaa ja kutsuvierasta.

Vuosi 2017


Norja järjesti Kesäkisat 1.- 3.9. Bodössä. Kisojen ohjelmassa oli 14 lajia, ja mukana oli noin 800 urheilijaa ja kutsuvierasta.


Vuosi 2018


Ruotsi järjesti Talvikisat 16. - 18.3.2018 Luulajassa.


Jäsenmaiden yhteinen päättävä elin Barentsin Urheilukomitea (Barents Sports Committee BSC) päättää kesä- ja talvikisoissa mukana olevat lajit. Mikäli jollekin hyväksytylle lajille ei voida tarjota kisojen yhteydessä kilpailuolosuhteita, kansalliset urheilukomiteat tukevat näiden lajien otteluita erillisavustuksin. Suomen osalta tällainen laji on pikaluistelu.

Uusi järjestelmä hakee vielä muotojaan, joten jako kesä- ja talvilajeihin sekä lajivalikoima voi muuttua. Näiden osalta Barentsin Urheilukomitea voi tehdä uusia päätöksiä ao. lajien jäsenmaiden yhteisten esitysten pohjalta. Muutamat kesäkisoissa mukana olleet lajit halusivat lähinnä luontevan kilpailukautensa vuoksi vaihtaa talvikisoihin ja toisinpäin. Suomen mielestä sama laji ei kuitenkaan voi olla mukana sekä kesä- että talvikisoissa, joten jos vaihtoja tehdään, ne ovat pysyviä.

Barentsin Urheilukomiteapäättää siis Kesä- ja Talvikisojen lajit. Barents Urheilu ry tukee näiden lajien otteluita taloudellisesti vain silloin, kun ne ovat Kesä- tai Talvikisojen yhteydessä. Jotkut lajit haluavat edelleenkin otella joka vuosi siten, että ovat vuorovuosin mukana Kesä- tai Talvikisoissa, ja käyvät välivuosina oman erillisen ottelunsa. Tämä on toki mahdollista, mutta välivuosina lajit vastaavat itse ottelukustannuksista.

Niin Kesä- kuin Talvikisojenkin ohjelmaan otetaan näytösluontoisesti uusia lajeja, joiden osalta Barentsin Urheilukomitea tekee erilliset päätökset tapauskohtaisesti. Jalkapallo tuli lajivalikoimaan Luulajan Kesäkisoissa. Oulun kesäkisoissa mukana olivat lentopallo uudestaan monen vuoden tauon jälkeen ja golf. Murmanskin kisoissa uutena lajina oli hiihtosuunnistus. Bodön Kesäkisoissa olivat ensimmäistä kertaa mukana judo ja Team Gym. Luulajan Talvikisoissa vuonna 2018 mukana ovat pitkän tauon jälkeen alppihiihto ja maastohiihto sekä aivan uutena lajina taitoluistelu. 


Yhteyslinkit


Englanninkielinen Barents Urheilun sivusto on täysin uudistumassa! Osa sivuista on jo käytössä osoitteessa

www.barentssports.com

Kaikkien lajien jäsenmaiden yhdyshenkilöt löytyvät osoitteesta

http://barentssports.com/Contact-persons-each-sport


VENÄJÄ  info@murmansport.ru

NORJA   kristin.setsa@idrettsforbundet.no

RUOTSI michael.fleuron@norbotten.rf.se

Kansainvälinen yhteinen koordinaattori Mona Lisa Skipnes, Norja MonaLisa.Skipnes@idrettsforbundet.no


OTO-toimihenkilöt


Puheenjohtaja Osmo Happonen

Kemi +358500748993 osmohapponen2@gmail.com

Sihteeri 

Taloussihteeri Eeva-Liisa Aula

Rovaniemi 016 256205  eeva-liisa.aula@lapinliikunta.fi


Hallitus