Barents Urheilun organisaatiorakenne

Suomessa toiminnasta vastaa Barents Urheilu ry.

Sen ylin päättävä elin on jäsenkokous kaksi kertaa vuodessa. Syyskokous valitsee yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen, jossa kullakin jäsenjärjestöllä on kolme (3) edustajaa. Hallitus valitsee työvaliokunnan hoitamaan asioita hallituksen kokousten välillä.

 

Kansainvälinen yhteistyö

 

Ylin päättävä elin on joka neljäs vuosi kokoontuva Barents-konferenssi. Konferenssiin osallistuu enintään seitsemän (7) edustajaa kustakin jäsenmaasta sekä lajien edustajat, yksi edustaja jokaisesta lajista. Jäsenmaat vastaavat siitä, että kunkin maan edustajissa on myös 15–25-vuotiaita. Konferenssin pääasioina ovat toimintaraportit ja strategiasuunnitelma.

 

Konferenssien välillä päätösvalta on tarvittaessa kokoontuvalla Puheenjohtajakokouksella, johon osallistuvat jäsenmaiden toiminnasta vastaavien järjestöjen puheenjohtajat ja johtavat toimihenkilöt. Kokouksen pääasioina ovat Yhteistyövaliokunnan raportti sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman käsittely.

 

Puheenjohtajakokousten välillä toiminnasta ja raportoinnista vastaa 3-5 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan kokoontuva Barentsin Urheilukomitea, jonka muodostavat 1-2 edustajaa kunkin jäsenmaan kansallisesta Urheilukomiteasta.

 

Muutaman viime vuoden ajan ovat jäsenmaat yhdessä palkanneet kansainvälistä toimintaa koordinoimaan osapäiväisen toimihenkilön. Tällä hetkellä tehtävää hoitaa Norjan Bodössä työskentelevä Mona Lisa Skipnes. 

 

Käytännön toimintaa ohjaamaan on laadittu yhteiset säännöt ja toimintaohjeet, joita päivitetään tarvittaessa.