Historiaa

Barentsin alueen asukkaiden yhteistyö ulottuu kauas historiaan. Pitkät etäisyydet ja heikot liikenneyhteydet etelään ja alueen maiden keskuksiin johtivat luontevasti siihen, että alueen urheilujärjestöt ryhtyivät tekemään yhteistyötä pohjoisen suuntaan yli rajojen.

Suomen, Norjan ja Ruotsin valtakunnalliset urheiluliitot tekivät vuonna 1950 yhteisessä Felleskomitean kokouksessaan sopimuksen pohjoismaisen urheiluyhteistyön tukemisesta. Vuotta 1950 pidetään myös alkuna sille, jota vuoteen 1997 saakka kutsuttiin urheilun kalottiyhteistyöksi. Alkuvaiheessa toiminta keskittyi muutaman lajin kilpailutoimintaan.


Urheiluyhteyksiä ja eritasoisia kilpailuja näiden kolmen maan pohjoisten osien välillä oli toki ollut jo paljon aiemminkin. Perustellusti voidaan sanoa, että urheilun taustalla on pitkä kulttuurihistoria. Kilpailut ja taitoharjoitukset olivat usein luonnollinen osa ihmisten välistä kanssakäymistä. Skandinavian pohjoiset osat – Pohjoiskalotti – ei varmasti tehnyt poikkeusta. Vaikka valtionrajat jakavat alueen, on sitä kauan pidetty, ja pidetään usein nykyäänkin maantieteellisesti yhteenkuuluvana.


Vuonna 1960 allekirjoittivat silloinen Itä-Finnmarkin (nyk. Finnmark) Urheilupiiri ja Murmanskin läänin Urheilukomitea kahdenvälisen urheiluvaihtosopimuksen. Myös Venäjän, Suomen ja Ruotsin urheilujärjestöillä oli jo tuolloin kahdenvälisiä sopimuksia urheiluvaihdosta.


Venäjän täyttä jäsenyyttä urheiluvaihdossa valmisteltiin 1990-luvun alkupuolelta lähtien, ja se vahvistettiin vuoden 1997 Kalottikonferenssissa Suomen Oulaisissa. Tällöin myös virallisesti nimitys Kalottiurheilu muutettiin Barentsin alueen urheiluyhteistyöksi. Nykyisin nimeksi on vahvistettu Barents Urheilu.


Kalottiurheilu juhli 60 vuotisia perinteitään vuonna 2010 Suomessa Levillä pidetyssä juhlakonferenssissa.