Missio, visio ja arvot

Lapin Liikunnan missiona on edistää liikunnallista elämäntapaa vahvistaen tietotaitoa jäsenyhteisöissä. Liikunnallista elämäntapaa tuetaan esimerkiksi järjestämällä koulutuksia ja tapahtumia.

Lapin Liikunnan jaettu visio on tehdä Lapista maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö ja tehdä liikunta osaksi arkea kaikille Lapissa. Visio on yhteinen muiden Lapin liikunta-alan toimijoiden kanssa.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat arvot:

Asiantuntijuus
Perustamme toimintamme asiantuntijuuteen, joka meillä on käytettävissämme liikunnan ja urheilun alalta. Asiantuntemus merkitsee luotettavuutta yhteistyökumppanina sekä hyvää laatua ja vaikuttavuutta lappilaisten hyvinvoinnin ja liikuntaharrastuksen edistämisessä. Asiantuntijuudellamme toteutamme myös yhteiskuntavastuutamme.

Luovuus
Arvostamme muuttuvan maailman edellyttämää jatkuvaa ja ennakkoluulotonta kehittämistä. Etsimme aktiivisesti uusia, entistä tehokkaampia tapoja toimia tavoittaaksemme yhä useampia lappilaisia liikunnan ja urheilun pariin. Lapin omaleimaisuus on vahvuutemme ja innovaatioiden lähteemme.

Eettisyys
Edistämme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta kaikessa toiminnassamme. Edellytämme liikunta- ja urheilutoiminnassa eettisesti kestävien toimintaperiaatteiden noudattamista. Toimimme aina ja kaikessa puhtaan urheilun puolesta. Vaalimme ympäristömme kestävää kehitystä.