Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet valmennuksessa-koulutus

Valmentajan ymmärrys psyykkisistä ja sosiaalisista ominaisuuksista on onnistuneen valmennustilanteen edellytys. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja ymmärtää oman roolinsa urheilijan itsetunnon, itseluottamuksen ja keskittymiskyvyn tukemisessa sekä vahvistamisessa. Koulutus on kattava tietopaketti psyykkisen valmennuksen perusasioista.

Koulutuksessa käydään läpi, miten psyykkiset ominaisuudet ja taidot kehittyvät sekä miten psyykkisiä perustaitoja voidaan harjoitella. Lisäksi perehdytään psyykkiseen valmennukseen eri ikäkausina sekä syvennytään lasten ja nuorten psyykkisiin ominaisuuksiin.

lmoittaudu koulutukseen 30.5.2023 mennessä täällä.  Koulutukseen voi osallistua myös etänä. Ilmoittautuneille lähetetään kurssikirje sähköpostitse. Kouluttajana toimii psyykkisen valmennuksen asiantuntija, Joona Vazana.

Koulutus on kaikille avoin ja maksuton. Koulutus tarjotaan Opetus- ja kulttuuriministeriön seurojen kesätoiminnan avustukseen liittyvän koulutustuen avulla.