Yläkoulun Välkkäri

  • ke 22.3.2023 klo 9:3012:30
  • Muonio / Tilauskoulutus

Välkkäri pitää liikkumisesta ja saa kaveritkin mukaan. Hän on kasi- tai ysiluokkalainen, joka toimii välituntiliikunnan käynnistäjänä ja ohjaajana omassa koulussaan.

 Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

·         välituntiliikunnan erityispiirteet, unelmien välitunti

·         liikuntatuokion mallileikkejä ja -pelejä

·         vihjeitä välituntileikkien ohjaamiseen

·         Välkkäritoiminnan käynnistäminen koulussa

 Koulutuksen toteutustapa

Välkkäri – koulutuksessa saa tietoa liikunnasta yleensä ja oppii erilaisia pelejä ja juttuja, joita voi ohjata välitunnilla. Siellä harjoitellaan ryhmän hallintaa ja ohjaajana toimimista. Koulutuksessa suunnitellaan valmiiksi oman koulun välituntiliikuntaa ja liikutaan paljon itsekin.

 Koulutuksen kesto on 2x90 minuuttia.

Kouluttajana toimii Lapin Liikunnan OTO-kouluttaja Juuso Ijäs.