KUNTAVAALIT

7.6.2021

Lapset pelaavat jalkapalloa miniareenalla

Liikunta on tärkeä teema kuntavaaleissa

Kunnat maksavat kovan hinnan ihmisten liikkumattomuudesta

Liikunta ja urheilu on Suomen suurin kansanliike. Seuratoimintaan osallistuu eri rooleissa 1,8 miljoonaa ihmistä eli noin kolmasosa koko maamme väestöstä.

Lapin Liikunnan, Rovaniemen kaupungin ja Suomen Liikunnan Ammattilaisten järjestämä Asiaa liikunnasta ja urheilusta -vaalipaneeli kokosi Lapin Urheiluopistolle kuntavaaliehdokkaita sekä muuta liikunta-alan väkeä keskustelemaan ajankohtaisista aiheista.

Olympiakomitean tervehdyksen tilaisuuteen toi Susanna Rahkamo.

-        Lähes neljä miljoonaa suomalaista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Laskelmien mukaan tästä aiheutuu jopa 7,5 miljardin euron vuotuiset kustannukset. Kunnat ovat todella suuressa roolissa liikunnan mahdollistajana ja toteuttajana. Kuntiin tarvitaan kuitenkin taitavia päättäjiä, jotta liikkumattomuuspommin kustannukset eivät räjähdä käsiin, Rahkamo linjasi.

Vähäisen liikkumisen haitat realisoituvat kansantaloudellisina kustannuksina erityisesti sairaanhoitomenojen, työkyvyttömyyden, sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten kuolemien muodossa. Olympiakomitean laskurin mukaan liikkumattomuuden kustannukset Rovaniemellä ovat vähintään 36,5 miljoonaa euroa vuodessa eli noin 550 euroa asukasta kohti.

Liikunta ei ole vain yksittäinen saareke päätöksenteossa, vaan se nivoutuu jollain tavalla lähes jokaiseen kuntapolitiikan sektoriin: esimerkiksi kaavoitukseen ja maankäyttöön, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä vanhustenhuoltoon.

-        Tarvitsemme siis päättäjiä, jotka näkevät kokonaisvaltaisesti liikunnan merkityksen kuntalaisten hyvinvoinnissa. Liike on lääke, Rahkamo muistutti.

Vuoden verran Santasportin toimitusjohtajana toiminut Mika Kulmala kehui Rovaniemen liikuntamahdollisuuksia erinomaisiksi verrattuna moneen muuhun paikkakuntaan Suomessa. Kulmala painotti Rovaniemen merkitystä myös tapahtumien järjestäjänä.

-        Tapahtumat tuovat kaupunkiin elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä. Tunnettavuuden lisääminen urheilutapahtumien avulla on tehokkuudeltaan ylivoimaista markkinointia, Kulmala sanoi.

Kuntavaaliehdokkaista paneelissa olivat mukana Vesa Haapala (Kesk.), Liisa Hallikainen (Vas.), Reijo Jylhä (Kok.), Ella Keski-Panula (Vihr.) ja Mikko Lempiäinen (SDP). Rovaniemen kaupungin liikuntajohtaja Pekka Hämäläisen kysymyspatteristo jakoi mielipiteitä, mutta monesta asiasta oltiin myös samaa mieltä.

Liikuntapaikkarakentamisessa Jylhä nosti esille olemassa olevien rakennusten ja muiden tilojen hyötykäytön.

-        Ratkaisu ei ole rakentaa uusia seiniä. On paljon asioita, joihin ei välttämättä tarvita paljoa rahaa. Järkevällä suunnittelulla saadaan varmasti monien tilojen käyttöaste korkeammaksi, Jylhä totesi.

-        Digitalisaatioaikana lasten ja nuorten sosiaalinen kanssakäyminen on paljon vähäisempää, joten tarvitsisimme enemmän ulkopelikenttiä esimerkiksi syrjäytymisen estämiseksi, Lempiäinen jatkoi.

Kaikkien panelistien mielestä kaupunki ei saisi periä jatkossakaan tilavuokria alle 18-vuotiaiden liikuntaharrastuksista.

-        En näe mitään peikkoa siinä, että aikuisten harrastusmaksuja voitaisiin joskus tarkistaa, Haapala lisäsi.

Kysymys ”Uskotko ryhmäkuriin?” sai panelisteilta peukkuja sekä ylös että alas. Hallikaisen mielestä äänestäjän on tärkeä tietää, millaiselle ryhmälle ja linjalle hän antaa äänensä.

-        Politiikassa ryhmän on pystyttävä avoimesti keskustelemaan erimielisyyksistä. On myös ihan ok, että ihmisillä on oma kanta, josta pidetään kiinni, Keski-Panula pohti.

Rovaniemen kaupungin strategiaan on kirjattu tuki kansainvälisille suurtapahtumille.

-        Kuninkuusravit, MM-ralli ja Jukolan viesti tuovat kaupungille myös kansainvälistä näkyvyyttä, mutta meillä ei ole olemassa tukimuotoa kansallisille tapahtumille, kuten SM-kisoille. Kaikki seurojen järjestävät tapahtumat jättävät alueelle kuitenkin paljon euroja, Hämäläinen kiitteli.

Lapin Liikunnan toiminnanjohtaja Maarit Toivolan mukaan urheiluseurat tulisi tunnistaa entistä vahvempina kuntien kumppaneina.

-        Hyvänä esimerkkinä yhteistyöstä on ”Harrastamisen Suomen malli”, jossa jokaiselle lapselle ja nuorelle tarjotaan mahdollisuus mieluisaan ja maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä.

Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6. Ennakkoäänestys päättyy 8. kesäkuuta.


Asiaa liikunnasta ja urheilusta

Kysymykset (kyllä-ei)

1. Rovaniemellä on hyvät ja riittävät liikuntapaikat? (2-3)
2. Talouden tasapainottamiseksi olen valmis nostamaan liikuntatilojen maksuja? (1-4)
3. Alle 18-vuotiaille on järjestettävä maksuttomat liikuntapaikat? (5-0)
4. Liikuntapaikkarakentamisen isot ratkaisut ja käyttötalousresurssien varmistaminen vaatii joidenkin palvelujen lopettamista uusien tieltä. Olen valmis lakkauttamispäätöksiin? (0-5)
5. Uskon ryhmäkuriin? (3-2)
6. Minulle on tärkeää, että Lapissa on urheilun suurtapahtumia? (5-0)

Vastaukset

Vesa Haapala (Kesk.): K K K E E K
Liisa Hallikainen (Vas.): E E K E K K
Reijo Jylhä (Kok.): K E K E E K
Ella Keski-Panula (Vihr.): E E K E K K
Mikko Lempiäinen (SDP): E E K E K K

Vaalipaneeli tallenne on katsottavissa Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n Youtube-kanavalta.


#liikuntaehdokas

Sosiaalisen median kampanja on tarkoitettu kaikille ehdokkaille, jotka kokevat liikunnan ja urheilun tärkeiksi teemoiksi ja haluavat edistää niitä vaaleissa sekä tulevalla vaalikaudella.