Liikunnan aluevaaliehdokkaat, astukaa esille!

14.1.2022

Merkittävä osa suomalaisista liikkuu liian vähän. Tällä on erittäin merkittäviä kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia vaikutuksia. Ennen kaikkea se heikentää suomalaisten elämänlaatua. Olemme liikunta- ja urheiluyhteisössä erittäin huolissamme liikkumattomuudesta ja sen vaikutuksista ihmisten hyvinvoinnille.

On tärkeää, että myös perustettavat hyvinvointialueet ottavat liikunnan edistämiseen vahvan ja kunnianhimoisen otteen. Liikunta on tehokkainta ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja sopii senkin takia hyvin hyvinvointialueiden agendalle.

Olympiakomitea ja liikunnan aluejärjestöt esittävät, että kaikki hyvinvointialueet kirjaisivat liikunnan edistämisen strategioihinsa. Tämä olisi paras tae sille, että tästä tärkeästä työstä tulee suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Hyvinvointialueiden ja järjestösektorin välille tulee myös rakentaa järjestelmällistä yhteistyötä, mikä tuo kolmannen sektorin voimavarat alueellisen hyvinvointityön käyttöön. Toivottavaa olisi, että liikunnan merkitys näkyisi myös uusien alueiden rakenteissa, ja että kultakin alueelta löytyisi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta tai muu vastaava elin, jonka tehtäviin kuuluu linjata myös liikunnan edistämisestä.

On selvää, etteivät hyvinvointialueet eivät voi saavuttaa tärkeitä tavoitteitaan, ellei niissä suhtauduta tosissaan myös liikunnan edistämiseen. Liian vähäisestä liikunnasta aiheutuvat kustannukset ovat Suomessa yli 3 miljardia euroa vuodessa. Lapissa tämä tarkoittaa vähintään 102 milj. euroa vuodessa.

Hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyöllä voidaan saada merkittävät säästöt ottamalla käyttöön esimerkiksi poikkihallinnollinen liikuntaneuvontapalvelu. Liikuntaneuvonta tarkoittaa liikuntapalveluiden sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä tarjoamaa palvelua, jolla tuetaan liian vähän liikkuvien asukkaiden aktiivisempaa elämäntapaa. Mikäli edes viisi prosenttia liian vähän liikkuvista hyvinvointialueella saadaan liikkumaan suositusten mukaisesti, se voi tarkoittaa miljoonien eurojen säästöjä.

Käynnissä olevissa aluevaaleissa valitaan aluevaltuustot, jotka käyttävät hyvinvointialueiden ylintä päätösvaltaa. On tärkeää saada hyvinvointialueiden työ alusta alkaen kohdistumaan myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Nyt on oikea aika liikunnan edistämiseen suuntautuneiden ehdokkaiden tuoda äänensä kuuluviin ja hyvinvoinnista kiinnostuneiden äänestäjien lähteä äänestämään.

 

Jan Vapaavuori

puheenjohtaja

Suomen Olympiakomitea

Mikkel Näkkäläjärvi

puheenjohtaja

Lapin Liikunta