Tukea liikunta- ja urheiluseuroille sekä liikunnan koulutuskeskuksille koronapandemian haittojen lieventämiseksi

30.4.2020

Koronapandemia on vaikeuttanut paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen sekä liikunnan koulutuskeskusten toimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koronatilanteessa näitä organisaatioita erityisavustuksilla.

Avustushaku alkaa tänään (30.4) ja päättyy kaksi viikkoa myöhemmin 14. toukokuuta.

Lue hakuohjeet hakuun OKM:n sivuilta:

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tukea-liikunta-ja-urheiluseuroille-seka-liikunnan-koulutuskeskuksille-koronapandemian-haittojen-lieventamiseksi


Tarkempi info aluehallintoviraston kautta haettuun seuratukeen:

Liikuntaseurat voivat hakea erityisavustusta digi- ja etävalmennuksen järjestämiseen 14.5. mennessä

Liikunta- ja urheiluseurat voivat hakea aluehallintovirastolta erityisavustusta toimintaan, jota ne järjestävät koronavirusepidemiasta aiheutuneiden rajoitusten aikana. Seurat voivat hakea avustusta toiminnan ja palveluiden saatavuuden turvaamiseksi esimerkiksi etä- tai digivalmennuksella, kun toimintaa ei voi järjestää rajoitusten takia tavalliseen tapaan. Avustusta voi hakea toimintaan, jota järjestetään ajalla 1.3.−31.5.2020.


Avustusta haetaan aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Hakuaika päättyy 14.5.2020 klo 16.15. Avustusta voivat hakea paikalliset liikunta- ja urheiluseurat, jotka ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. Päätökset avustuksen saajista pyritään tekemään kesäkuun puoliväliin mennessä.

Koronavirusepidemia on vaikeuttanut ja tulee vaikeuttamaan paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa. Tilanteen takia seurojen on vaikea järjestää liikuntatoimintaa, joten seurojen on pitänyt kehittää nopeasti korvaavia toimenpiteitä perinteisen toiminnan tilalle. Aluehallintoviraston erityisavustus on tarkoitettu kattamaan kustannuksia, joita muuttunut tilanne on aiheuttanut seuroille.

Ohjevideo aluehallinnon sähköisen asiointipalvelun käyttöön

Lisää ohjevideoita löydät sivulta: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/oppaat-ja-materiaalit

Lisätietoja:

Lapin AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396

etunimi.sukunimi@avi.fi