Avustushaut

Kiitos lähetetyistä hakemuksista. Avustushaku on päättynyt 17.5.2024. 

 Lähetämme päätökset seurojen yhdyshenkilöille viikolla 21.

Seura työnantajana koulutus ja kesätyöinfo

Seuran tiedot

Osallistun kesätyöinfoon, teams linkki lähetetään erikseen. Valitse vaihtoehdoista:

Urheiluseurojen tukihaku nuorten työllistämiseen on avoinna 7.5.2024-17.5.2024

Avustuksen avulla voidaan työllistää Lapin liikunnan ja PoPLin toimialueilta yhteensä 110 nuorta urheiluseuroihin (max 2kpl/seura). Lapin Liikunnan toimialueelle työllistetään 36 nuorta. Haettavissa olevan työllistämissetelin arvo on 500 euroa. Tukea voi hakea Lapin Liikunnan jäsenseurat. Lapin Liikunnan jäsenyhteisöt  näet linkistä.

Työnantaja vastaa lakisääteisistä työnantajakuluista. Suoritettavat työnantajamaksut vaihtelevat työntekijän iän mukaan. Lomakorvauksen 9% voitte sisällyttää halutessanne tukisummaan. Tämä tulee kuitenkin palkkasummassa huomioida erikseen.

Setelin arvo vastaa noin kahden viikon työtä, 30 tuntia / viikko, 6 tuntia / päivä, Työ voi olla myös pätkissä esim. 3h/vko. Normaalit työaikalainsäädännöt huomioiden (mm. sunnuntaityö). Työjakson tuulee sijoittua 27.5.2024-30.11.2024 väliselle ajalle.

Nuorten työtehtäviä urheiluseurassa voivat olla esimerkiksi liikuntakerhojen ohjausta tai leiriohjausta.

Työllistämistukea voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, tässä tapauksessa urheiluseurat. Tuen jakautumisesta päättävät alueen seurakehittäjä ja toiminnanjohtaja/aluejohtaja yhdessä. Työllistämisseteli voidaan myöntää 15–29-vuotiaalle nuorelle. Nuoren tulee olla 15-vuotta täyttänyt työsuhteen alkaessa. Urheiluseura tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen. Työllistämistuki voidaan maksaa etukäteen työsopimusta vastaan.

Työllistämissetelin käyttöaika on 27.5.2024-30.11.2024 ja tuen saaneet urheiluseurat julkaistaan viikolla 21. Tuen käytöstä tulee raportoida 5.12.2024 mennessä. Käytetty työllisyysseteli raportoidaan palkkakuitin ja tehtyjen työtehtävien kautta oman alueen liikunnan aluejärjestölle. Raportointiohjeet toimitetaan tuen saaneille urheiluseuroille.

Tuki tulee myös käyttää kokonaisuudessaan. Käyttämättä jäänyt tuen osa peritään takaisin. Seura voi maksaa itse korkeampaa palkkaa. Mikäli maksatte korkeampaa palkkaa ja työaika pitenee, niin palkan tulee olla suhteessa sama kuin jos maksetaan tuen mukainen palkka.

Järjestämme  Lapin Liikunta ja PoPLin työllistäville seuroille nuorten työllistämiseen liittyvän etäkoulutuksen. Koulutus päivämäärät ovat 28.5. klo 17.00 ja 6.6. klo 17.00. Urheiluseuran saadessa päätöksen tuesta ilmoittaudutaan jompaankumpaan noin tunnin mittaiseen työnantajakoulutukseen. Koulutus on edellytys tuen saamiselle. Lisäksi urheiluseuroihin työllistyviä nuoria suositellaan osallistumaan Nuori mieli urheilussa -koulutukseen, jonka pitää etänä Teamsin kautta PoPLin seurakehittäjä Juha Laukka. Koulutus toteutetaan 5.6. klo 17.00–18.30.

Lisätiedot:

Seurakehittäjä Suvi Karusaari

suvi.karusaari@lapinliikunta.fi 

p. 040 847 1321

Prosessi lyhyesti:

1. Seura täyttää hakukaavakkeen. Hakemuksia käsitellään alueellisuus huomioiden. Tukipäätökset tehdään viikolla 21. Jaamme paikkoja niin pitkään kun niitä riittää.
 2. Lapin Liikunta Liikunta käsittelee ja hyväksyy/hylkää hakemuksen. 
 3.Lapin Liikunta julkaisee tukea saavien seurojen nimet.    
 4. Seura tekee työsopimuksen nuoren kanssa ja toimittaa sopimuksesta kopion Lapin Liikuntaan.

5. Seuran edustaja osallistuu seura työnantajana -koulutukseen

6. Lapin Liikunta suorittaa 500€ maksun/hlö seuran osoittamalle tilille kohtien 4 ja 5 toteaman jälkeen.  
7. Seura (virallinen nimenkirjoittaja) tekee lyhyen raportin tuen käytöstä ja toimittaa palkanmaksusta todistuksen mahdollisimman pian työsopimuksen päätyttyä, kuitenkin viimeistään 5.12.2024, Suvi Karusaarelle suvi.karusaari@lapinliikunta.fi .