Sporttiparkki-liikuntakiertue

Kuvassa lapset kantavat toisiaan reppuselässä.
Alkuperäinen kuva: Tero Takalo-Eskola/Terotemedia

SYKSYN 2023 SPORTTIPARKKI ON LOPPUUNMYYTY!

Sporttiparkki-liikuntakiertue tulee jälleen syksyllä 2023. Sporttiparkki on koululaisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnattu liikuntatapahtuma, jossa pääsee kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja ja -muotoja.

Lisäksi koulun henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuus InBody-kehonkoostumusmittauksiin. Sporttiparkki toteutetaan yhteistyössä liikunta-alan opiskelijoiden ja paikallisten seurojen kanssa. Tapahtuman kesto on viisi tuntia ja hinta 1800€. 

Tule viettämään kanssamme hieno liikuntapäivä!


Lisää tietoa: Anssi Kiuru, 0400 693321, anssi.kiuru@lapinliikunta.fiSyksyn 2023 Sporttiparkki on loppuunmyyty!

Sporttiparkin ajankohta
Toive tapahtuman kestolle
Hyväksyn, että tietojani käytetään Sporttiparkin yhteydenpidossa

Ohjeita Sporttiparkkiin saapuvalle

Yleisesti

Sporttiparkki on liikuntapäivä, jossa jokaisella osallistujalla on pääsy jokaiselle rastipisteelle. Tapahtuma on suunnattu ala- ja yläkouluikäisille sekä toisen asteen ja lukion opiskelijoille. Ryhmien saapumisajankohta tapahtumaan ja lähteminen tapahtumasta on tilaajan (yleensä kunta, sivistys- tai liikuntatoimen henkilö) harkinnan varaista. Tapahtuma kestää viisi tuntia ja siihen sisältyy tapahtumassa työvoimana toimivien opiskelijoiden sekä järjestäjien ruokatauko. Ruokatauon ajankohdasta sovitaan tilaajan kanssa tapahtumakohtaisesti.

Sporttiparkista kokonaisuutena vastaa Lapin Liikunta ry. Rastipisteiden sisällön suunnittelussa sekä niiden ohjaamisessa ovat mukana Santasport Lapin Urheiluopiston liikuntaneuvojaopiskelijat.

Opettajalle

Tapahtumaan ryhmän kanssa tuleva opettaja vastaa tapahtumassa omasta ryhmästään ja kiertää oman ryhmänsä kanssa rastipisteillä. Tämä on tapahtuman järjestäjän ohjeistus, jonka tarkoituksena on lisätä tapahtuman osallistumisaktiivisuutta, sujuvuutta sekä selkeyttä. Ohjeistuksesta voidaan poiketa esimerkiksi yläkoululuokkien osalta tilaajan ja järjestäjän yhteisellä päätöksellä. Näissä tapauksissa tilaaja ilmoittaa muutoksista osallistujille ennakkoon. Ryhmän kiertäminen tapahtuma-alueella halutaan pitää sujuvuuden kannalta vapaana, jotta osallistujat pystyvät välttämään suurimmat ruuhkat ja sitä kautta jonottamisen.  Tämä tarkoittaa siis sitä, että rasteja ei tarvitse kiertää missään tietyssä numerojärjestyksessä. Rastipisteitä saa hyödyntää halutessaan myös uudelleen.

Tapahtuma aloitetaan yhteisellä aloitustilaisuudella. Mikäli ette ehdi ryhmänne kanssa aloitustilaisuuteen / saavutte myöhemmin, voitte kysyä kiertämiseen ja toimintaan liittyvistä asioista paikalla olevilta järjestäjiltä, jotka tunnistatte keltaisista huomioliiveistä. Tapahtumissamme on ollut toisinaan käytössä nk. Sporttipassi, johon oppilaat ovat keränneet leimoja tai merkintöjä rastien pitäjiltä, osoittaakseen, että kaikki rastit on kierretty. Mikäli Sporttipassit ovat tapahtumassa käytössä, ne jaetaan teille lähtiessänne tapahtuma-alueelle.

Toivomme myös opettajien osallistuvan toimintaan rastipisteillä sekä huomioimaan mahdollisuuden veloituksettomasta kehonkoostumusmittauksesta ja liikuntaneuvonnasta terveysliikunnan pisteellä. Kehonkoostumusmittauksessa voitat käydä myös opiskelijat. Mittauksen ikäraja on 16 vuotta.

Tilaajalle

Tilaajaan otetaan yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse tapahtuman tarkemmista yksityiskohdista. Ennakkoon voit valmistautua miettimällä esimerkiksi, missä ja mihin kellonaikaan järjestäjien ruokailu tapahtuu. Huomioithan, että henkilökunnan ruokailun ajan Sporttiparkki on kiinni. Tilaajaa ei ole velvoitettu maksamaan ruokailusta aiheutuvia kuluja.

Ilmoitathan käytössä olevista sisä- ja ulkotiloista viimeistään kuukautta ennen tapahtumaa. Käytössä olevat tilat vaikuttavat rastipisteiden suunnitteluun, jonka takia tieto on tärkeää saada ajoissa. Mikäli haluatte tuoda paikallisesti esille yhteistyötä eri seura- ja järjestötoimijoiden tarjoamista liikuntamahdollisuuksista, onnistuu se Sporttiparkissa ja esittelylle voidaan varata oma toiminnallinen pisteensä. Lapin Liikunta ei kutsu tapahtumaan urheiluseuroja tai järjestöjä esittelemään toimintaansa ilman tilaajan suostumusta tai pyyntöä. Tapahtuma laskutetaan jälkikäteen. Laskutusta varten ilmoita järjestäjälle verkkolaskutusosoite.