Liikkujan Apteekki -koulutukset

Liikkujan Apteekki -koulutukset on suunnattu apteekkien henkilökunnalle. Koulutuksesta saa eväitä liikuntaneuvontaan ja terveysliikunnan edistämiseen omassa työssä. 


1. Liikunta osana arkea -koulutus

Koulutuksessa käsitellään aikuisten terveyttä ja suorituskykyä edistävän liikunnan taustatekijöitä.

Koulutuksen sisältö

 • Liikunnan välttämättömyys elimistön hyvinvoinnille
 • Arkiaktiivisuuden ja elimistön huollon yhteys elimistön toiminnalle ja hyvinvoinnille
 • Liikunnan kannalta tärkeimpien elinjärjestelmien rakenne, toiminta ja yhteistyö
 • Elämäntavan muutosprosessin eri vaiheet
 • Liikunta-asioiden esille ottaminen apteekissa


2. Liikuntaa lääkkeeksi -koulutus

Koulutuksessa käsitellään yleisimpien kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa liikunnallisella elämäntavalla.

Koulutuksen sisältö:

 • Liikunnan merkitys sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa 
 • Sydän ja liikunta
 • Hengityselimistö ja liikunta
 • Diabetes ja liikunta
 • Aivot ja liikunta
 • Liikunta-asioiden esille ottaminen apteekissa
 • Liikkujan Apteekki apteekin palveluna
Kuva: Liikkuva aikuinen -ohjelma / Jiri Halttunen