Liikkujan Apteekki -koulutukset

Liikkujan Apteekki -koulutukset on suunnattu apteekkien henkilökunnalle. Koulutuksesta saa eväitä liikuntaneuvontaan ja terveysliikunnan edistämiseen omassa työssä. 


1. Liikunta osana arkea -koulutus

Koulutuksessa käsitellään aikuisten terveyttä ja suorituskykyä edistävän liikunnan taustatekijöitä.

Liikunnan aluejärjestöt toteuttavat apteekkihenkilökunnalle koulutuspäiviä Teams-koulutuksina. Koulutukset ovat apteekkien ja apteekkien henkilöstön tarpeisiin räätälöityjä monipuolisia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan koulutuksia, joilla rohkaistaan ottamaan liikunta puheeksi lääkehoidon tueksi. Koulutusten tavoitteena on tarjota osallistujille käytännönläheisiä työvälineitä apteekkityöhön.

Liikunta osana arkeakoulutuksessa pureudutaan Liikkujan Apteekki -konseptin hyödyntämiseen apteekissa, liikunnan puheeksi ottamiseen, liikkujatyyppeihin sekä asiakkaan motivointiin. Koulutus lisää osallistujien valmiuksia terveellisten elintapojen edistämiseen ja avaa terveyttä edistävän liikunnan termistöä, taustatekijöitä ja suosituksia aikuisille. Vuorovaikutuksellinen ja käytännönläheinen koulutus sisältää myös kevyttä taukoliikuntaa. 


2. Liikuntaa lääkkeeksi -koulutus

Liikunnan aluejärjestöt toteuttavat apteekkihenkilökunnalle koulutuspäiviä Teams-koulutuksina. Koulutukset ovat apteekkien ja apteekkien henkilöstön tarpeisiin räätälöityjä monipuolisia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan koulutuksia, joilla rohkaistaan ottamaan liikunta puheeksi lääkehoidon tueksi. Koulutusten tavoitteena on tarjota osallistujille käytännönläheisiä työvälineitä apteekkityöhön.

Liikuntaa lääkkeeksi - koulutuksessa osallistuja saa eväitä liikuntaneuvonnan ja terveysliikunnan edistämiseen lääkehoidon tukena. Koulutuksessa käsitellään aktiivisen elämäntavan ja liikunnan merkitystä yleisimpien kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa lääkehoidon tukena. Tarkemmassa käsittelyssä ovat sepelvaltimotauti, eteisvärinä, astma, keuhkoahtaumatauti, 2-tyypin diabetes ja aivoverenkiertohäiriöt. Lisäksi koulutuksessa verkostoidutaan ja kuullaan muiden apteekkien hyviä malleja ja toimivia käytäntöjä.


Lisätiedot koulutuksista: Tanja Tukiainen / 050 5718400 / tanja.tukiainen@pohjois-savonliikunta.fi

Lisätiedot Liikkujan apteekki -konseptista: Sari Kivimäki, Liikkuva aikuinen – ohjelma / 0400 247 444 / sari.kivimaki@liikkuvaaikuinen.fi

Apteekkari asiakkaan kanssa.
Kuva: Liikkuva aikuinen -ohjelma / Jiri Halttunen