Barents Urheilun organisaatiorakenne

Barents Urheilua johtaa ja koordinoi Lapin Liikunnan alla oleva BU toimikunta, joka koostuu siirtymävaiheessa (vuosi 2021) 9 henkilöjäsenestä.  Vuoden 2021 aikana nämä samat henkilöt ovat myös Barents Urheilu ry:n hallituksen jäseniä (Kainuu 3, Lappi 3, Pohjois-Pohjanmaa 3). Siirtymäkauden jälkeen vuonna 2022 toimikunnan muodostaa kuusi jäsentä, joista 1 on puheenjohtaja (Kainuu 2, Lappi 2, Pohjois-Pohjanmaa 2).


Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin. Asioiden valmisteluun ja nopeaan päätöksentekoon osallistuu pienempi työryhmä, joka koostuu toimikunnan puheenjohtajistosta ja sihteeristä. Toimikunnan jäsenistö koostuu toimihenkilöistä ja vapaaehtoisista. Toimikausi on kalenterivuosi.


Barents Urheilun toimikunta noudattaa Lapin Liikunta ry:n

·       sääntöjä

·       tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa

·       hyvän hallinnon periaatteita

·       turvallisen ja terveellisen ympäristön ohjeita

·       kestävää kehitystä


Toimintaa linjataan Barents Sports Committeen kansainväliseen toimintaohjeeseen ja uuteen tulevaan strategiaan. 

BU toimikunta toimii itsenäisesti laatimansa toiminta- ja taloussuunnitelman puitteissa, joka on vahvistettu Lapin Liikunnan päättävissä elimissä. Toiminta- ja taloussuunnitelma tulee olla Lapin Liikunnan toiminnanjohtajalla syyskuun loppuun mennessä. Vuosiraportti tulee palauttaa helmikuun loppuun mennessä. BU toimikunta kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Toimikunnan jäsenistä 1-2 tulee olla mahdollisuuksien mukaan nuorisojäseniä.

Nuorisojäsenen määritelmä: Alle 30 -vuotias liikunnasta ja urheilusta kiinnostunut henkilö Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan tai Lapin Liikunnan alueelta.


Kansainvälinen yhteistyö


Ylin päättävä elin on joka neljäs vuosi kokoontuva Barents-konferenssi. Konferenssiin osallistuu enintään seitsemän (7) edustajaa kustakin jäsenmaasta sekä lajien edustajat, yksi edustaja jokaisesta lajista. Jäsenmaat vastaavat siitä, että kunkin maan edustajissa on myös 15–25-vuotiaita. Konferenssin pääasioina ovat toimintaraportit ja strategiasuunnitelma.


Konferenssien välillä päätösvalta on tarvittaessa kokoontuvalla Puheenjohtajakokouksella, johon osallistuvat jäsenmaiden toiminnasta vastaavien järjestöjen puheenjohtajat ja johtavat toimihenkilöt. Kokouksen pääasioina ovat Yhteistyövaliokunnan raportti sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman käsittely.


Puheenjohtajakokousten välillä toiminnasta ja raportoinnista vastaa 3-5 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan kokoontuva Barentsin Urheilukomitea, jonka muodostavat 1-2 edustajaa kunkin jäsenmaan kansallisesta Urheilukomiteasta.


Muutaman viime vuoden ajan ovat jäsenmaat yhdessä palkanneet kansainvälistä toimintaa koordinoimaan osapäiväisen toimihenkilön. Tällä hetkellä tehtävää hoitaa Norjan Bodössä työskentelevä Vera Arntsen. 


Käytännön toimintaa ohjaamaan on laadittu yhteiset säännöt ja toimintaohjeet, joita päivitetään tarvittaessa.