Barents Urheilun organisaatiorakenneSuomen Barents Urheilua johtaa ja koordinoi vuodesta 2021 alkaen Lapin Liikunnan alla oleva Barents Urheilun toimikunta, joka koostuu siirtymävaiheen jälkeen kuudesta jäsenestä, joista yksi on puheenjohtaja. 

Barents Urheilu toimikunnan tehtävänä on järjestää ja edistää 15-25-vuotiaille nuorille kansainvälistä urheiluvaihtoa, tukea heidän kasvuaan ja kehitystään sekä luoda mahdollisuuksia tutustua naapurimaiden nuoriin ja kulttuuriin. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerinä toimii Lapin Liikunnan Barents Urheilun koordinaattori. Toimikunnan jäsenistö koostuu toimihenkilöistä ja vapaaehtoisista. Toimikausi on kalenterivuosi. Barents Urheilun toimikunta noudattaa Lapin Liikunta ry:n  sääntöjä vastuullisuusohjelmaa (Vastuullisuusohjelma | Lapin Liikunta).  

Toimintaa linjataan Barents Urheilukomitean kansainväliseen toimintaohjeeseen. Barents Urheilu toimikunta toimii itsenäisesti laatimansa toiminta- ja taloussuunnitelman puitteissa, joka on vahvistettu Lapin Liikunnan päättävissä elimissä. 

Toiminta- ja taloussuunnitelma tulee olla Lapin Liikunnan toiminnanjohtajalla syyskuun loppuun mennessä. Vuosiraportti tulee palauttaa helmikuun loppuun mennessä. BU toimikunta kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään kaksi kertaa vuodessa.


Kansainvälinen yhteistyö


Ylin päättävä elin on joka neljäs vuosi kokoontuva Barents-konferenssi. Konferenssiin osallistuu enintään seitsemän (7) edustajaa kustakin jäsenmaasta sekä lajien edustajat, yksi edustaja jokaisesta lajista. Jäsenmaat vastaavat siitä, että kunkin maan edustajissa on myös 15–25-vuotiaita. Konferenssin pääasioina ovat toimintaraportit ja strategiasuunnitelma.

Konferenssien välillä päätösvalta on tarvittaessa kokoontuvalla Puheenjohtajakokouksella, johon osallistuvat jäsenmaiden toiminnasta vastaavien järjestöjen puheenjohtajat ja johtavat toimihenkilöt. Kokouksen pääasioina ovat Yhteistyövaliokunnan raportti sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman käsittely.

Puheenjohtajakokousten välillä toiminnasta ja raportoinnista vastaa 3-5 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan kokoontuva Barentsin Urheilukomitea, jonka muodostavat 1-2 edustajaa kunkin jäsenmaan kansallisesta Urheilukomiteasta.

Muutaman viime vuoden ajan ovat jäsenmaat yhdessä palkanneet kansainvälistä toimintaa koordinoimaan osapäiväisen toimihenkilön. Tällä hetkellä tehtävää hoitaa Norjan Bodössä työskentelevä Vera Arntsen. 

Käytännön toimintaa ohjaamaan on laadittu yhteiset säännöt ja toimintaohjeet, joita päivitetään tarvittaessa.