Seuratoiminta

Urheiluseuratoiminnassa on mukana kolmasosa suomalaisista – harrastamalla, kilpailemalla, tekemällä vapaaehtoistyötä tai osallistumalla muulla tavoin seuratoimintaan. Seuratoimintaan osallistuu eri rooleissa 1,8 miljoonaa ihmistä. Se on Suomen suurin kansanliike ja sen vaikutus ihmisille ja koko yhteiskunnalle on kiistaton. 

Lapin maakunnassa toimii noin 400 urheiluseuraa, jotka ovat keskittyneet kuntakeskuksiin ja niiden lähikyliin. Seurat ovat profiloituneet yhden lajin erikoisseuroiksi, tai useamman lajin yleisseuroiksi.  Yleisseuroja Lapin alueella on noin 20, jotka ovat valtakunnallisten lajiliittojen jäseniä ja toteuttavat kilpailutoimintaa lajeissaan. Lisäksi matalan kynnyksen seuratoimintaa kylillä toteuttavat kylä- ja nuorisoseurat. 

Seuratoiminnan tulevaisuuden haasteina ovat pienentyvät ikäluokat, vähenevä ohjaaja- ja talkooresurssi sekä muu kilpaileva harrastustoiminta. Kasvava ruutuaika pelien ja sovellusten osalta vie aikaa liikunnallisilta harrastuksilta. 

Lapin Liikunta pyrkii toiminnallaan vahvistamaan Lappilaisia vahvuuksia, jotka ovat luontoliikuntalajit eri vuodenaikoina, harrastamisen hyvät olosuhteet harraste- ja kilpatasolla (liikuntapaikat ja maksut) ja  seuratoimijoiden tukeminen muuttuvassa yhteiskunnassa. Lapin alueella ikäihmisten kasvava määrä tuo uusia toimijoita ja jäseniä myös urheiluseuroihin. 


TOIMENPITEET

Harrastamisen Suomen mallin sekä seurafoorumeiden edistäminen Lapissa

Harrastamisen Suomen malli on Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen hanke mikä mahdollistaa harrastamisen lapsille ja nuorille koulupäivän yhteyteen ja iltapäivään. Lapin Liikunta tukee ja kouluttaa Lapin kunnissa toimivia urheiluseuroja tarjoamaan kunnissaan liikunnallista kerhotoimintaa ja ylläpitää kuntien harrastamisen mallin Lapin verkostoa.

Seurafoorumi on paikallinen urheiluseurojen & liikunnallista toimintaa toteuttavien järjestöjen, kunnan ja Lapin Liikunnan yhteistyöfoorumi. Seurafoorumilla vahvistetaan paikallista liikunta- ja urheilukulttuuria, tiedon jakamista, vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta. Toiminnalla kehitetään paikallista yhteistyötä. Seurafoorumi on jokaisessa kunnassa omannäköinen ja mukana voi olla kaikki liikuntaa toteuttavat tahot.


Yhteistyö Barents Urheilun lajiyhdyshenkilöiden kanssa

Lajiyhdyshenkilöt koostuvat valituista urheiluseurojen lajivastaavista. Lapin Liikunnan tehtävänä on koordinoida tiedottaa lajeja Barents kilpailuihin valmistautumisesta, urheilijoiden valinnoista  ja osallistumisesta Barents Games -kilpailutapahtumiin. Lajiyhdyshenkilöverkostolla saamme vahvistettua alueellista tasa-arvoa.

*Yhteistyötä pyritään kehittämään ja toimintaa laajentamaan
*Barents-sihteeristö
*Euro-Arktinen Neuvosto, Jari Vilén


Koulutukset ja tapahtumat

Lapin Liikunnan tehtävänä on tukea seurojen omaa toimintaa asiantuntijapalveluiden ja konsultoinnin, koulutusten, yhteisten tapaamisten, tiedon jakamisen ja kunta-seurayhteistyön välityksellä. Seuratoiminnan koulutuksia tarjotaan urheiluseuroille ja paikallisille nuoriso- ja liikunta-alan opiskelijoille.