Verkostot

Lasten ja nuorten liikunnan osalta Lapin Liikunta koordinoi Liikkuvat -ohjelmaperheen sekä Harrastamisen Suomen mallin verkostoja Lapin alueella. Verkostot ovat avoimia ja liittyä voit täyttämällä alla olevan ilmoittautumislomakkeen!

Lapin Liikkuva varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen johtajien ja henkilöstön verkosto, jonka tarkoituksena on tuoda tietoon ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä sekä hyviä toimintamalleja käyttöön varhaiskasvatuksen kentältä. Verkosto kokoontuu kerran keväällä lähitapaamiseen sekä kerran syksyllä etänä.


Lapin Liikkuva koulu

Verkostoon liittymistä suositellaan yhtenäiskoulujen sekä ala- että yläkoulujen  opettajille ja rehtoreille sekä esimerkiksi kuntien sivistystoimen johtajille. Verkoston tarkoituksena on koota Liikkuva koulu -ohjelman ajankohtaisia asioita ja toimintamalleja verkoston jäsenten käyttöön ja tukea Liikkuva koulu -toiminnan juurtumista koulupäivien rakenteisiin. Liikkuva koulu -verkosto kokoontuu lähitapaamiseen keväällä ja etänä syyslukukauden aikana.


Rovaniemen Liikkuva koulu

Rovaniemen alueen koulujen ja Liikkuva koulu -aktiivien oma paikallinen verkosto.


Harrastamisen Lapin malli

Harrastamisen Lapin mallin verkosto tuo yhteen kuntakoordinaattorit eri puolilta Lappia. Verkosto toimii koordinaattoreille helppona väylänä kysyä ja kommentoida Harrastamisen Suomen malliin liittyviä kysymyksiä. Verkostotapaamisissa on myös tarjolla avustukseen liittyvää informaatiota Lapin aluehallintovirastolta. Lapin verkostoa koordinoi Lapin Liikunta, joka myös kutsuu kokoukset koolle. Kiertävää puheenjohtajan nuijaa käyttää tällä hetkellä Kemin HYTE-koordinaattori Janne Jylkkä.


Lapin Liikkuva opiskelu

Lukioille sekä toisen asteen oppilaitoksille tarkoitettu verkosto, johon jäseniksi toivotaan kohderyhmän parissa työskenteleviä opettajia, liikuntakoordinaattoreita ja rehtoreita. Verkoston tarkoituksena on tuoda jäsenilleen ideoita pitkien istumisjaksojen katkaisuun sekä toimintamalleja aktiivisesta opiskelupäivästä.


Pohjois-Suomen Liikkuva opiskelu korkeakouluissa

Korkeakouluasteen toimijoille tarkoitettu oma verkosto, joka kattaa Lapin lisäksi myös Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueet. Tule mukaan jakamaan ja kuulemaan hyviä käytänteitä!

Ilmoittaudu mukaan!

Verkosto tai verkostot, johin haluan liittyä