Verkostot

Lasten ja nuorten liikunnan osalta Lapin Liikunta koordinoi Liikkuvat -ohjelmaperheen sekä Harrastamisen Suomen mallin verkostoja Lapin alueella. Verkostot ovat avoimia ja liittyä voit täyttämällä alla olevan ilmoittautumislomakkeen!

Miksi mukaan verkostoon?

  • Hyvien kokemusten, käytänteiden ja toimintamallien jakaminen 
  • Pysyt kartalla ajankohtaisista asioista. Esim. tulevista koulutuksista, mahdollisista hankehauista, Liikunnan Aluejärjestöjen valtakunnallisista ja maksuttomista webinaareista.
  • Verkostot toimivat hyvinä sparrausrinkeinä ja pystymme olemaan toistemme tukena arjen työssä.
  • Verkostot ovat avoimia kaikille kohderyhmän liikunnan edistämisestä kiinnostuneille


Lapin Liikkuva varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen johtajien ja henkilöstön verkosto, jonka tarkoituksena on tuoda tietoon ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä sekä hyviä toimintamalleja käyttöön varhaiskasvatuksen kentältä. 

Verkosto kokoontuu kolmesti vuodessa. Alkuvuonna lähtitapaamisena, sekä keväällä ja syksyllä etäyhteyksin. Seuraava tapaaminen  torstaina 2.5.2024 klo 12:00-13:30.


Lapin Liikkuva koulu

Verkostoon liittymistä suositellaan yhtenäiskoulujen sekä ala- että yläkoulujen  opettajille ja rehtoreille sekä esimerkiksi kuntien sivistystoimen johtajille. Verkoston tarkoituksena on koota Liikkuva koulu -ohjelman ajankohtaisia asioita ja toimintamalleja verkoston jäsenten käyttöön ja tukea Liikkuva koulu -toiminnan juurtumista koulupäivien rakenteisiin. 

Verkosto kokoontuu kolmesti vuodessa. Alkuvuonna lähtitapaamisena, sekä keväällä ja syksyllä etäyhteyksin. Seuraava tapaaminen  torstaina 2.5.2024 klo 8:30-10:00.


Rovaniemen Liikkuva koulu

Rovaniemen alueen koulujen ja Liikkuva koulu -aktiivien oma paikallinen verkosto.

Verkosto kokoontuu kolmesti vuodessa lähitapaamisten merkeissä. Alkuvuodesta, keväällä ja syksyllä. Seuraava tapaaminen maanantaina 13.5.2024 klo 13:00-15:00 Ylikylän koululla.


Harrastamisen Lapin malli

Harrastamisen Lapin mallin verkosto tuo yhteen kuntakoordinaattorit eri puolilta Lappia. Verkosto toimii koordinaattoreille helppona väylänä kysyä ja kommentoida Harrastamisen Suomen malliin liittyviä kysymyksiä. Verkostotapaamisissa on myös tarjolla avustukseen liittyvää informaatiota Lapin aluehallintovirastolta. Lapin verkostoa koordinoi Lapin Liikunta, joka myös kutsuu kokoukset koolle. Kiertävää puheenjohtajan nuijaa käyttää tällä hetkellä Kemin HYTE-koordinaattori Janne Jylkkä.

Verkosto kokoontuu kolmesti vuodessa etäyhteyksien merkeissä. Alkuvuodesta, keväällä ja syksyllä. Seuraava tapaaminen keskiviikkona 29.5.2024 klo 10:00-11:30.


Lapin Liikkuva opiskelu

Lukioille sekä toisen asteen oppilaitoksille tarkoitettu verkosto, johon jäseniksi toivotaan kohderyhmän parissa työskenteleviä opettajia, liikuntakoordinaattoreita ja rehtoreita. Verkoston tarkoituksena on tuoda jäsenilleen ideoita pitkien istumisjaksojen katkaisuun sekä toimintamalleja aktiivisesta opiskelupäivästä.

Verkosto kokoontuu kolmesti vuodessa. Alkuvuonna lähtitapaamisena, sekä keväällä ja syksyllä etäyhteyksin. Seuraava tapaaminen tiistaina 7.5 klo 8:30-10:00.


Pohjois-Suomen Liikkuva opiskelu korkeakouluissa

Korkeakouluasteen toimijoille tarkoitettu oma verkosto, joka kattaa Lapin lisäksi myös Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueet. Tule mukaan jakamaan ja kuulemaan hyviä käytänteitä!

Ilmoittaudu mukaan!

Verkosto tai verkostot, johin haluan liittyä