Liikkuva varhaiskasvatus

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma

Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista pienin askelin.

Ohjelmaan voivat ilmoittautua

·         yksikkö (päiväkoti, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus)

·         kunta (varhaiskasvatuksen johto/hallinto).

Yksiköiden ilmoittautumisesta vastaa aina yksikön johtaja. Kuntatasolla päätöksen tekee varhaiskasvatuksen johto.

Ohjelmaan liittyminen on maksutonta. Kaikki ohjelman materiaalit ovat saatavilla veloituksetta sähköisesti ohjelman verkkosivuilla ja ohjelma-alustalla, jonne yksiköt saavat tunnukset ilmoittautuessaan mukaan ohjelmaan. Ohjelman materiaalit ovat myös tilattavissa painettuina omakustannehintaan sähköisellä tilauslomakkeella.

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa on toteutettu vuodesta 2015. Ohjelma siirtyi vuonna 2017 Olympiakomiteasta Liikkuva koulu -ohjelman yhteyteen. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Ilo kasvaa liikkuen ohjelmaa toteutetaan ja kehitetään laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Lisätietoa Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmasta 

www.ilokasvaaliikkuen.fi

Ilo kasvaa liikkuen uudelle alustalle

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman uusi ohjelma-alusta otetiin käyttöön 1.4.2019. Nykyinen Olympiakomitean hallinnoima verkkoalusta säilyy uuden rinnalla toukokuun loppuun asti.

Jatkossa jokaisella yksiköllä on yksi yhteinen käyttäjätunnus ja salasana. Jokaiselle ohjelmassa mukana olevalle yksikölle lähetetään tunnukset uudelle ohjelma-alustalle johtajan sähköpostiin. Sähköpostiviestissä on linkki kirjautumissivulle sekä oman yksikkönne käyttäjätunnus ja salasana.

Kehittämistyö on jaettu uudella verkkoalustalla kolmeen vaiheeseen:

1) Tutustu

2) Kehitä

3) Tee näkyväksi

Kaikki vaiheet ja niihin liittyvät materiaalit ovat vapaasti katseltavissa verkkoalustalla. Voitte jatkaa kehittämistyötänne siitä vaiheesta, johon olette vanhalla ohjelma-alustalla päässeet. Mikäli olette jo toteuttaneet pienen askeleen ja tehneet Ilo kasvaa liikkuen -nykytilan arvioinnin, voitte jatkaa kehittämistyötä suoraan vaiheesta 2 Kehitä.

Uudella ohjelma-alustalla yksiköillä ei ole omia työtiloja vaan dokumentaatio tehdään sähköisillä lomakkeilla. Lomakkeiden tiedot lähetetään teille automaattisesti sähköpostitse lomakkeella ilmoittamanne henkilön sähköpostiin.

Vanha verkkoalusta käytössä toukokuun 2019 loppuun saakka

Vanha Olympiakomitean hallinnoima verkkoalusta on käytössä uuden ohjelma-alustan rinnalla toukokuun loppuun saakka. Työtilaanne tallentamanne dokumentit eivät siirry uuteen verkkoalustaan. Suosituksena on, että omalle koneellenne tai muistitikulle tallennetaan kaikki ohjelman työtilaan tallennetut dokumentit. Ne näkyvät teillä työtilan vaiheissa 1 ja 2. Suosituksena on myös, että käytätte tässä Mozilla Firefox -selainta.

Ongelmia tunnusten kanssa?

Ohjelma-alustaan ja tunnuksiin liittyvät tiedustelut voi laittaa osoitteeseen 

ilokasvaaliikkuen@liikkuvakoulu.fi

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa on mukana jo yli 1800 yksikköä, joten tiedusteluissa saattaa tulla siirtymävaiheessa ruuhkaa. Viesteihin vastataan saapumisjärjestyksessä.