Liikkuva koulu

Koululaisia jumppaamassa.

Liikuntaa ja hyvinvointia koulupäivään. Lapin Liikunnasta saat apua koulun liikuntamyönteisen toimintakulttuurin luomisessa. Etsimme yhdessä koulujen kanssa keinoja, joiden avulla koululaisten liikkumista voidaan lisätä. Päivittäisen liikunta-aktiivisuuden lisääminen pitäisi näkyä koulun opetus- ja työsuunnitelmassa.

 

Miksi?

Viihtyisämpiä koulupäiviä. Liikkuvissa kouluissa tehdään yhdessä, otetaan oppilaat mukaan suunnitteluun, ajatellaan asioita uudella tavalla. Monessa koulussa tämän on huomattu parantavan yleistä kouluviihtyvyyttä. Lue lisää raportista Viihtyvyyttä ja työrauhaa.

Liikkuminen edistää oppimista. Liikkuminen vaikuttaa erityisesti koululaisten tiedolliseen toimintaan kuten muistiin ja toiminnanohjaukseen. Lue lisää Opetushallituksen julkaisusta Liikunta ja oppiminen.

Liikuntasuositus peruskouluikäisille on vähintään 1–2 tuntia reipasta liikuntaa joka päivä. Tämä on vähimmäismäärä koululaisen terveyden kannalta. Ruutuaika viihdemedian äärellä kannattaa rajoittaa kahteen tuntiin päivässä. Katso yläkoululaisten liikuntasuosituksesta Feet energy -video

Miten?

Toteuttajina ovat koulut eri puolilla Suomea, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, puolustushallinto, aluehallinto ja järjestöt. Rahoitus saadaan opetus- ja kulttuuriministeriön kautta Veikkauksen voittovaroista. Lisäksi Aluevirasto-keskukset rahoittavat Liikkuva koulu -toiminnan käynnistämistä ja kehittämistä.

Lisätietoa Liikkuvasta koulusta löydät osoitteesta www.liikkuvakoulu.fi

Tukea paikallisille Liikkuva koulu-hankkeille

Lapin Liikunta ry tarjoaa kouluille tukea, apua ja tsemppausta hankkeen onnistumiseksi.

Tuen eri muotoja ovat

  • Mentorointi
  • Välituntiliikunnan kehittäminen, esimerkiksi välkkäri - välituntiliikunnan ohjaaja-koulutuksen avulla
  • Opettajien koulutukset
  • Liikkuva iltapäivä -prosessi iltapäivätoiminnan ohjaajille liikuntasuunnitelman rakentamiseksi
  • Liikuntakerhon ohjaajakoulutus ja muut liikuntakerhokoulutukset
  • Vanhempainillat