Yhteystietojen päivitys

Pyydämme kaikki jäseniä päivittämään omat tietonsa tarvittaessa.

Käytämme kerättyjä henkilötietoja vain jäsentiedotukseen. Lisätietoja antaa Eeva-Liisa Aula, 040 1662063, toimisto@lapinliikunta.fi