Kerhot

Lasten Liike

Lasten Liike on koko liikuntayhteisön yhteinen ponnistus lasten ja nuorten liikuntakerhotoiminnan lisäämiseksi. Toimintaa toteutetaan paikallisesti liikunnan aluejärjestön, kuntien, koulujen, urheiluseurojen ja yhdistysten yhteistyöllä koulupäivän yhteydessä.

Lasten Liike tarjoaa sinulle järjestäjänä valmiin alustan laadukkaan kerhotoiminnan järjestämiseen.

Saatte käyttöönne ilmaiseksi suuren kerhojärjestämisen materiaalipankinSuomisport-kerhotyökalun  sekä laajan yhteistyöverkoston.

Liikunnan aluejärjestö pitää Lasten Liike -kerhojen ohjaajille yhteisen alueellisen koulutuksen tilauksesta.

Lisätietoa Lasten Liikkeestä saat Olympiakomitean sivuilta, osoitteesta:
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/kerho-ja-harrastustoiminta/lastenliike/

Kuntakohtainen kehittämisprosessi ja ohjaajakoulutus (3 t x 3 )

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoite on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen, jota päivittäinen liikkuminen parhaimmillaan edistää. Liikkuva iltapäivä -kehittämisprosessi on rakennettu kuntien aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajien tueksi liikunnan sisältöalueen kehittämiseen. Jokaisessa ryhmässä voidaan lisätä ohjattuja ja omaehtoisia liikkumisen hetkiä toimintaan suunnitelmallisesti, helposti ja pienin askelin. Tavoitteena on yksi tunti päivittäistä liikettä ja ulkoilua joka päivä.

Liikkuva iltapäivä -kehittämisprosessi

Liikkuva iltapäivä -kehittämisprosessi on mahdollisuus uudenlaiseen liikkumisen suunnitteluun aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Prosessi käynnistyy kuntatasolla tehtävästä tarpeiden määrittelystä ja tavoitteiden asettamisesta, jonka jälkeen toteutetaan työyhteisötasoiset ohjaajakoulutukset. Osallistamalla ohjaajakoulutukseen kaikki ohjaajat, voidaan rakentaa ryhmäkohtaiset liikkumissuunnitelmat, kunnassa asetettujen tavoitteiden suunnassa. Prosessin kestää noin puoli vuotta ja sen alussa ja lopussa arvioidaan liikkumissuunnitelmien vaikutusta päivittäisen liikkumiseen. 

Liikkuva iltapäivä -ohjaajakoulutus

Ohjaajakoulutus koostuu kolmesta lähijaksosta ja ryhmässä tehtävistä työstöistä. Ohjaajat saavat koulutuksesta työkaluja arjen tilanteisiin päivittäisen liikkumisen lisäämiseksi. Koulutus tukee ja kannustaa liikkumisen suunnitteluun yhdessä lasten ja muiden ohjaajien kanssa.

Lähijaksot ovat kestoltaan 3 -tuntisia.

  • Jakso 1: Lisää päivittäistä liikettä (3h)
  • Jasko 2: Liikettä innostaen ja osallistaen (3h)
  • Jakso 3: Liikkumisen lisäämisen mahdollisuudet (3h)

Lisäksi kunta voi halutessaan sisällyttää prosessiin valinnaisen teemakoulutuksen tai ohjaajien hyvinvointia tukevia sisältöjä omien tarpeiden ja ohjaajien toiveiden mukaan. Suomen Ladun Avaimet luontoon -koulutus sopii prosessin osaksi ulkoilu- ja luontoliikkumisen kokonaisuutena.


Liikuntakerhon ohjaajakoulutus (3 t)(6 t)

Liikuntakerhon ohjaajakoulutus on monipuolisen liikunnan koulutus, joka antaa ohjaajalle työkaluja ja tietoa erilaisista liikuntakerhojen toimintamuodoista, suunnittelusta, ohjaamisesta ja toteutuksesta käytännön läheisesti ja innostavasti.

Koulutuksen kohderyhmä

Liikuntakerhon ohjaajakoulutus sopii kaikille ohjaajille, jotka toimivat 6-12 -vuotiaiden liikuntakerhon ohjaajana esimerkiksi urheiluseuroissa ja tai kouluissa. Koulutuksen sisältöä sovelletaan kohderyhmän mukaan. Koulutuksen kesto on 6 tuntia ja se voidaan toteuttaa 2 x 3 tuntisena ja opettajille 3 tuntisena.

Ohjaajan apuna uudistetut Löydä liikunta-taitokortit ja -tuokiot

Löydä liikunta-materiaalit sisältävät: tuokioita ja taitokortteja saliin, pihalle ja kentälle, maastoon, lumelle ja jäälle. Syksyllä 2013 valmistui kokeilumalleja nettiin ja materiaali on kaikkien tilattavissa kerhotoiminnan ohjaajille, opettajille ja valmentajille. Liikuntakerhon ohjaajakoulutuksesta osallistujat saavat taitokorttien ja tuokioiden mallit.

  

LIIKKUJAKSI: innosta vähän liikkuvat onnistumaan (6h)

Joka kolmas lapsi liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liikkumisen vähäisyyteen on useita eri syitä: motorinen kömpelyys, ylipaino, oppimisvaikeudet jne. Liikkujaksi -koulutuksessa pohditaan keinoja vähän liikkuvien lasten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi.           

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

-Liikunnan merkitys erityisesti vähän liikkuvalle lapselle

-Lasten motivointi ja kannustava ilmapiiri vähän liikkuvien lasten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi.

-Liikuntatehtävien kehittelyn periaatteet ja keinot sekä ohjaustapojen valinta vähän liikkuvien lasten innostamiseksi

Taitavaksi liikkujaksi (6h)

Taitavaksi liikkujaksi – koulutuksessa pohditaan ja kokeillaan käytännössä, miten lasten liikuntaa voi toteuttaa siten, että se tukee mahdollisimman hyvin lapsen taidon oppimista. Saat tietoa lasten motoriikan perustekijöistä, motoriikan kehittymisestä sekä taitojen oppimisen ja ohjaamisen perusteista ja keinoista. Koulutuksessa etsitään yhdessä motoristen taitojen oppimisen kannalta keskeisiä osia liikkuen, pohtien, keskustellen ja havainnoiden. Ohjaajana voit sisällyttää ohjauksiisi lasten taitojen oppimista tukevia asioita niin paljon kuin haluat – mielikuvitus vain on rajana. Koulutuksessa saat tietoa, taitoja ja käytännön työkaluja siihen, miten juuri sinusta tulee lasten taitojen oppimisen mahdollistaja!

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

  • Lasten motoriikan perustekijät ja niiden kehittyminen
  • Motoristen taitojen keskeisen osan löytäminen
  • Motoristen taitojen opettamisen periaatteet
  • Lapsen motivaation ja osaamisen huomioiminen liikunnan lähtökohtana
  • Liikuntatuokion rakentaminen oppimiselle suotuisaksi: oppimisilmapiiri, toistojen maksimointi, monipuolisen oppimis-ympäristöjen luominen ja taidoiltaan eritasoisten lasten huomioiminen