Seuranjohdon koulutukset

Häirintävapaa urheilu 
– ennaltaehkäisy ja tapauksiin puuttuminen urheiluseuroissa

Viimeaikaiset uutisoinnit ovat osoittaneet, että urheilussa esiintyy niin häirintää kuin muuta epäasiallista käytöstä. Tärkeää on, kuinka urheilu vastaa tähän haasteeseen. Tarvitaan entistä paremmat keinot niin ennaltaehkäisyyn kuin rikkomuksiin puuttumiseen. Ensin ilmiö pitää kuitenkin tunnistaa.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry, Väestöliitto ja Suomen Olympiakomitea järjestävät yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa koko maan kattavan koulutuskiertueen urheiluseuroille. Koulutuksen tavoitteena on lisätä urheiluseurojen valmiutta ennaltaehkäistä ja puuttua niin häirintään kuin muuhun epäeettiseen käytökseen. Koulutuksessa annetaan erilaisia käytännön toimintamalleja, jotka auttavat häirintävapaan urheilun edistämisessä.


- Jokaisen seuratoimijan minimivelvollisuus on ilmoittaa ja puuttua, mikäli havaitsee häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Tämän lisäksi eri tehtävissä vastuu on erilainen. Seurapäättäjien tulee huolehtia, että mahdollisiin rikkomuksiin on olemassa toimintamallit, jotka ovat kaikkien tiedossa. Seurassa tulee sopia yhteisistä säännöistä urheilijoiden, valmentajien ja vanhempien kesken myös epäasiallisen käyttäytymisen osalta, SUEKin koulutuspäällikkö Piia Pöyhönen sanoo.

Koulutus on suunnattu niin urheiluseurojen hallituksen jäsenille, seuran hallinnon työntekijöille kuin valmentajille. Koulutuksen jälkeen seurat osaavat luoda oman toimintamallinsa ennaltaehkäisyyn ja mahdollisten häirintätapausten varalle. Luodaan yhdessä ympäristö, jossa jokainen saa urheilla turvallisessa ympäristössä.
Lapin alueen koulutus siirretään syksylle 2020

Ilmoittautuminen etusivujen koulutuskalenterin kautta.Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa (https://etoleyksin.fi/), jokainen voi keskustella mahdollisista häirintätapauksista ammattilaisen kanssa.
SUEKin ILMO-palveluun (https://ilmo.suek.fi/#!/) voi ilmoittaa nimellä tai nimettömästä, mikäli havaitsee rikkomuksia. Palveluiden linkit voi lisätä seuran nettisivuille.

ILMOITTAUTUMISET: https://www.lapinliikunta.com/tapahtumat/hairintavapaa-urheilu-ennaltaehkais/

HYVÄN SEURAN HALLINTO


Urheiluseuran toiminta perustuu seuran omiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Koulutuksessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita. Hyvä hallinto luo vahvan ja kestävän pohjan seuratoiminnalle. Tiedämme miten toimimme ja vältämme turhat riidat. Teemoina ovat mm. päätöksenteko seurassa, seuran hallinnon toiminta, jäsenyys ja maksut seurassa. Mukaan kannattaa ottaa oman seuran säännöt. Kesto 3 h.

-------------------------------------------------------------------------

HYVÄN SEURAN VEROTUS


Raha liikkuu urheiluseurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös rahan verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi seuran varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia. Tehdään pieni katsaus urheilijoiden rahastojärjestelmään. Käsittelyssä on mm. urheilutoiminnan tulot, talkootyö ja matkakorvaukset vapaaehtoisille. Kesto 3 h.

-------------------------------------------------------------------------

HYVÄ SEURAN VIESTINTÄ


Viestintä on hyvän seuran toimivuuden edellytys. Koulutuksessa käydään läpi seuraviestintää eli sisäistä viestintää, ulkoista viestintää ja kriisiviestintää. Seura voi onnistua viestinnässä, mutta se edellyttää selkeää työnjakoa ja sitoutumista viestintään viestin lähettäjänä ja vastaanottajana. Kesto 3 h.

-------------------------------------------------------------------------

YHTEISÖLLISYYS JA IHMISTEN JOHTAMINEN HYVÄSSÄ SEURASSA


Seuratoiminta perustuu yhdessä tekemiseen. Hyvä seura on yhteisöllinen, mutta mitä yhteisöllisyys itse asiassa on ja miten sitä luodaan? Koulutuksessa pohditaan yhteisöllisyyden nykypäivän haasteita ja kysymystä, miten johtaa erilaisia ihmisiä. Onko vapaaehtoisuudella tulevaisuutta? Kesto 3 h.

-------------------------------------------------------------------------

URHEILUN JOHTAMINEN HYVÄSSÄ SEURASSA


Seuratoiminnan ydin on urheilu, vai onko? Mikä on meidän seuratoiminnan tarkoitus? Onko seuralla valmennuslinjauksia? Miten hallitus ja valmentajat toimivat yhdessä? Koulutuksessa pohditaan seuratoiminnan ydinkysymyksiä johtamisen näkökulmasta. Kesto 3 h.

 -------------------------------------------------------------------------

 TALOUSILTA (3h)

Tarkoitettu puheen- , toiminnanjohtajille , seuran sihteereille sekä joukkueenjohtajille

•Illassa käsitellään tärkeimpiä asioita yhdistyksen taloushallinnon hoidosta ,hyvillä esimerkeillä höystettynä.

•mm. kulukorvaukset, rahaliikenteen hoito ja kirjanpito.

•Aiheet räätälöidään toivomusten mukaan

-------------------------------------------------------------------------

HYVÄ SEURA TYÖNANTAJANA (3H)

Seuran hallituksen jäsenille suunnattu koulutus. Sisältö: työnantajan vastuut ja oikeudet, työntekijän vastuut  ja oikeudet, keinoja saavuttaa onnistumisia työyhteisönä.

________________________________________________________

URHEILUSEURAN REKRYTOINTI (3h)

Vastuulliset, osaavat ja innostuneet toimijat ovat seuran parasta "pääomaa". Rekrytointi pitäisi olla seuran ydinprosessi. Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden rekrytointiin ja kehitetään seuran rekrytointisuunnitelmaa


Hinnat:

Avoimet koulutukset 60 e /henkilö

Tilauskoulutukset 400 e / tilaisuus + matkakulut. Järjestäjä vastaa tiloista ja tarjoiluista.


 ------------------------------------------------------------------------

Seuratoimintaan liittyvissä asioissa teitä palvelee:

Seurakehittäjä Suvi Karusaari, puh 040 8471321 , suvi.karusaari@lapinliikunta.fi