Strategia

Visio 

Lisää liikettä Lappiin 2022-2026

Missio

Tehtävänä on edistää liikunnallista elämäntapaa vahvistaen tietotaitoa jäsenyhteisöissä.

Arvot

Arvoina ovat asiantuntijuus, luovuus ja vastuullisuus. 

Lapin Liikunnalla on vahva alueen tuntemus, osaavat tekijät, jotka tietävät ja tuntevat alueensa tarpeet.

Perustamme toimintamme asiantuntijuuteen, joka meillä on käytettävissämme liikunnan ja urheilun alalta. Asiantuntemus merkitsee luotettavuutta yhteistyökumppanina sekä hyvää laatua ja vaikuttavuutta lappilaisten hyvinvoinnin ja liikuntaharrastuksen edistämisessä. Asiantuntijuudellamme toteutamme myös yhteiskuntavastuutamme.

Arvostamme muuttuvan maailman edellyttämää jatkuvaa ja ennakkoluulotonta kehittämistä. Etsimme aktiivisesti uusia, entistä tehokkaampia tapoja toimia tavoittaaksemme yhä useampia lappilaisia liikunnan ja urheilun pariin. Lapin omaleimaisuus on vahvuutemme ja innovaatioiden lähteemme.

Edistämme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta kaikessa toiminnassamme. Edellytämme liikunta- ja urheilutoiminnassa eettisesti kestävien toimintaperiaatteiden noudattamista. Toimimme aina ja kaikessa puhtaan urheilun puolesta. Vaalimme ympäristömme kestävää kehitystä. Lapin Liikunnan vastuullisuusohjelma löytyy kotisivuilta osoitteesta https://www.lapinliikunta.com/seura/vastuullisuus/ 

Palvelut

Koulutus, leiri- ja tapahtumatuotanto sekä kirjanpito- ja taloushallinto ovat Lapin Liikunnan tarjoamia palveluja. Teemme myös vaikuttamistyötä, verkostotyötä, jaamme palkintoja ja avustuksia (Nuorten kesätyöseteli). Avustuksia sparraamme paikallishankkeissa mm. seuratoiminnan kehittämistuessa ja Liikunnallisen elämäntavan -hankkeissa.  

Jäsenet

Jäsenmäärä vuoden lopulla on 135 jäsentä (31.12.2020) Tämän linkin takana ovat Lapin Liikunnan urheiluseura-, kunta-, oppilaitos-, piiri- ja lajijäsenet

Lapin Liikunta on yksi viidestätoista liikunnan aluejärjestöstä, jonka toimintaa ohjaa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa tehdyt tulossopimukset. Tämän linkin takana on lueteltu Suomen muut liikunnan aluejärjestöt


Toimimme ammattitaitoisesti lähellä ihmistä yli alue-, laji- ja toimialarajojen.

Yli aluerajojen viittaa kansainväliseen toimintaan Venäjän, Ruotsin ja  Norjan kanssa sekä kansalliseen toimintaan Kainuun Liikunnan ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan kanssa Barents Urheilussa.

Yli lajirajojen viittaa sitoutumattomaan toimijaan, joka ei ole lajeissa kiinni, vaan ajaa liikunnan yleistä etua ja arvostusta koko maakunnassa. Lapin Liikunta on kokoava voima eri lajien ja seurojen välillä.

Yli toimialarajojen viittaa laaja-alaiseen liikkumattomuuden ehkäisemiseen yhteiskunnassa. Liikkumattomuuden ehkäisyä yli toimialarajojen perheissä, kouluissa, työyhteisöissä, terveydenhuollossa jne. Liikkumattomuuden hoitoon tarvitaan yhteistyötä eri toimialojen kesken. Lapin Liikunta edistää liikkumisen integroimista yhteiskunnan eri alueille Lapissa. 


Strategian toteutumista arvioidaan ja päivitetään jäsentyytyväisyyskyselyillä ja hallituksen kanssa vuosittain pidettävillä suunnittelupäivillä.