LAPSET JA NUORET

Lapin Liikunta on lappilainen asiantuntija lasten ja nuorten liikuttamisessa. Se tarjoaa varhaiskasvattajille, kerho-ohjaajille ja opettajille koulutusta sekä kehittää paikallisten toimijoiden kanssa keinoja, joilla voidaan lisätä lasten liikkumista.

Järjestämme monipuolisia lasten ja nuorten liikuntatapahtumia. Tutuimpia tapahtumiamme ovat Sporttileiri ja Sporttiparkki liikuntakiertue Lapin kuntiin. Tapahtumiemme tarkoituksena on tutustuttaa alle kouluikäisiä, kouluikäisiä, aikuisikään ehtineitä sekä perheitä eri liikuntalajien saloihin ja siten viihtymään liikunnan parissa. Tapahtumistamme voi löytyä se oma laji, jota voi jatkossa harrastaa läheisessä seurassa tai vaikkapa kaveriporukassa.

 

Tarjoamme lisäksi vastuullisia koulutus- ja ohjaustehtäviä liikunta-, opetus- ja nuorisoalan opiskelijoille, seurojen ohjaajille sekä alan ammattilaisille.


Teemme tiivistä yhteistyötä kuntien eri hallinnonalojen, Lapin aluehallintoviraston ja OIympiakomitean kanssa.

 

Lasten ja nuorten liikunnan asioissa teitä palvelee:

Tuomas Kosunen, p. 044 3036304, tuomas.kosunen@wau-ry.net   

Maarit Toivola, p. 050 0808038, maarit.toivola@lapinliikunta.fi