Lasten ja nuorten liikunta

Tutkimustulosten mukaan varhaiskasvatus- ja esiopetusikäiset lapset liikkuvat määrällisesti varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin nähden riittävästi. Kuitenkin liikkumisen laadussa ja monipuolisuudessa on tutkimustiedon valossa vielä parannettavaa. Huomionarvoista on, että yli puolet lapsista  harrastaa ohjattua liikuntaa. Lisäksi lapset ulkoilevat päivittäin: varhaiskasvatuksessa tyypillisimmin 1–2 tuntia ja vapaa-ajalla 30–60 minuuttia päivässä. Lasten tyypillisin leikkipaikka on oma piha, ja eniten lapset leikkivät ulkona muiden lasten kanssa.

Koulu- ja opiskeluikäisten osalta tilanne ei näytä aivan yhtä valoisalta. !Move-mittaustulokset sekä Liitu-tutkimustulokset osoittavat, että koululiikunnalle sekä omatoimiselle liikkumiselle on kasvava tarve. Liikkumissuositusten mukaan kaikille 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia päivässä yksilölle sopivalla tavalla, ikä huomioiden. Runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi välttää.


Valtakunnallinen Liikkuvat-ohjelmakokonaisuus alueella

  • Lapin Liikunta on alueellaan Liikkuvat-ohjelmaperheen viestintuoja sekä yhteistyökumppani Liikkuvat -ohjelmia toteuttaville toimijoille. Yhteistyötä Liikkuvat -ohjelmien kanssa tehdään lasten ja nuorten liikunnan osalta niin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisella asteella ja lukioissa kuin korkeakouluissakin.
    *Mitä palveluita kohderyhmille tarjotaan

Lasten liikunnan verkostot

  • Tavoitteena on luoda sekä ylläpitää verkostoja, joissa voidaan jakaa muun muassa tietoa liikunnan hyvistä käytänteistä. Lapin Liikunnan rooli verkostoissa on olla aktiivinen uuden tiedon jalkauttaja sekä verkostojen veturi, joka järjestää verkostotapaamisia.

Koulutukset, tapahtumat ja leirit

  • Lapin Liikunta on edistämässä liikunnallista elämäntapaa tarjoten koulutuksia, Sporttiparkki-liikuntakiertueen sekä perinteisen Sporttileirin lasten ja nuorten liikunnan kohderyhmille. Lapin Liikunnan järjestämät tapahtumat ovat avoimia ja helposti saavutettavissa kaikille kohderyhmien edustajille.