Palkintoluokat

LAPIN URHEILUGAALA PALKINTOLUOKAT JA KRITEERIT

1. Lapin paras urheilija

Vuoden urheilijan tulee olla kirjoilla Lapin maakunnassa, tai edustaa lappilaista urheiluseuraa. Menestyksen ohella arvostetaan henkilökohtaista kehittymistä ja terveitä elämäntapoja.

2. Vuoden nuori urheilija (Allun lautanen)

Palkittavan tulee olla alle 20 -vuotias menestynyt urheilija. Hänen tulee olla kirjoilla Lapin maakunnassa, tai edustaa lappilaista urheiluseuraa. Menestyksen ohella arvostetaan säännöllistä koulunkäyntiä ja opiskelua. Menestyksen ohella arvostetaan henkilökohtaista kehittymistä ja terveitä elämäntapoja.

3. Vuoden valmentaja

Kriteerinä oman valmennettavan / joukkueen menestys ja kehittyminen.

4. Lapin liikuntapalkinto

Palkituksi voi tulla henkilö, jaosto/työryhmä, seura, muu yhteisö tai tapahtuma, jonka toiminta on edistänyt erityisellä tavalla liikunnan harrastamista tai luonut edellytyksiä sen harrastamiselle Lapissa.

5. Elämänura Uno-palkinto

Palkinto pitkäaikaisesta Lapin alueella liikuntakulttuuria edistävästä työstä.

 6. Liikkuva koulu Koulu-urheiluseura yhteistyö

7. Tähtiseurapalkinto

Alueellista Tähtiseurapalkintoa voi hakea urheiluseurat, jotka ovat Tähtiseuroja Lapin alueella ja ovat auditoinnin jälkeen saanut tunnustuksen laadukkaasta seuratoiminnastaan.

Lapin Urheiluopistosäätiön

8. Kultainen plaketti

9. Hopeinen plaketti

Palkituksi voi tulla henkilö tai yhteisö tunnustuksena liikunnan ja urheilun edistämisestä omalla esimerkillään tai työllään tai saavutuksilla.

10. Vuoden sykähdyttävin lappilainen urheilutapahtuma

Palkinnon voi saada jo tutuksi tullut urheilutapahtuma, joka on herättänyt osallistujissa tunteita ja jolla on perinteitä. Palkinto voidaan myöntää myös uudelle tapahtumalle, jolla on potentiaalia kehittyä. Äänestystavat: Yleisöäänestys netissä, perinteisin keinoin postikortilla ja Lapin Kansan tapahtumissa. Ehdolle asetetaan 10 tapahtumaa ja yksi avoin vaihtoehto, johon yleisö saa ehdottaa omaa tapahtumaa. Äänestys alkaa 15.11.2018 Lapin Kansan nettisivuilla.

11. Vuoden liikuntapaikkateko

Palkinnon voi saada kohde, jolle on myönnetty liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta kuluneen vuoden aikana. Vuoden liikuntapaikkateko parantaa lähiliikuntaa- ja terveyttä edistäviä liikuntamahdollisuuksia huomioiden erityisryhmät ja liikuttaa suurta osaa kuntalaisia.

12. Vuoden taustavoima

Palkinnonsaaja myöntää Jokeri-palkinnon 500 euroa valitsemalleen hyväntekeväisyyskohteeseen.

13. Kaksoisurapalkinto

Menestyksekäs urheilun ja opiskelun yhdistäminen. Palkinnon voi saada Lapin maakunnassa kirjoilla oleva akatemiaurheilija.