Palkintoluokat

LAPIN URHEILUGAALA PALKINTOLUOKAT JA KRITEERIT

1. Vuoden lappilaisurheilija

Vuoden urheilijan tulee olla kirjoilla Lapin maakunnassa, tai edustaa lappilaista urheiluseuraa. Menestyksen ohella arvostetaan henkilökohtaista kehittymistä ja terveitä elämäntapoja.


2. Vuoden nuori urheilija (Allun lautanen)

Palkittavan tulee olla alle 20 -vuotias menestynyt urheilija. Hänen tulee olla kirjoilla Lapin maakunnassa, tai edustaa lappilaista urheiluseuraa. Menestyksen ohella arvostetaan säännöllistä koulunkäyntiä ja opiskelua. Menestyksen ohella arvostetaan henkilökohtaista kehittymistä ja terveitä elämäntapoja.


3. Vuoden valmentaja

Kriteerinä oman valmennettavan / joukkueen menestys ja kehittyminen.


4. Lapin liikuntapalkinto

Palkituksi voi tulla henkilö, jaosto/työryhmä, seura, muu yhteisö tai tapahtuma, jonka toiminta on edistänyt erityisellä tavalla liikunnan harrastamista tai luonut edellytyksiä sen harrastamiselle Lapissa.


5. Elämänura Uno-palkinto

Palkinto pitkäaikaisesta Lapin alueella liikuntakulttuuria edistävästä työstä.


6. Harrastaminen koulupäivän yhteydessä -palkinto

Palkinto erinomaisesta koulu-urheiluseura-kunta -yhteistyön esimerkistä. 

Palkitsemisen teemoja ovat muun muassa: 

  • Yhteistyömalli, joka hyödyttää mahdollisimman laajasti eri osapuolia (esim. oppilas, koulu, kunta, seura/seurat, lajiliitto, muut yhteistyötahot)
  •   Paikallisten erityispiirteiden huomioiminen, esimerkiksi ratkaisut tilajärjestelyissä tai harrastamisen ajankohdissa, koulukuljetusten huomioiminen, viestintä tms
  •  Lasten ja nuorten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, harrastuskipinän sytyttäminen
  • Monialainen alueellinen yhteistyö
  • Harrastamisen mahdollistaminen koulupäivän yhteydessä
  • Yhteiskulttuurissa pitkäjänteiseen, vakiintuneeseen toimintaan pyrkiminen (esim. rakenteelliset ratkaisut rahoitukseen, olosuhteisiin, työryhmiin liittyen).
7. Vuoden lappilainen Tähtiseura

Kriteerit:

  • Seura huolehtii jäsenistään ja on luotettava sekä monipuolinen yhteistyökumppani eri tahoille
  • Seura on aktiivinen ja yhteistyökykyinen esimerkiksi muiden urheiluseurojen, koulun, vanhempien, kunnan ja yritysten kanssa
  • Seurassa näkyy yhteisen tekemisen meininki, missä edistetään esimerkillisellä tavalla liikuntaa ja urheilua seuran jäsenistölle.

Vuoden lappilainen Tähtiseura noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa.

Palkintoa voi hakea Lapin alueen Tähtiseurat (lapset ja nuoret, tai  aikuiset -tunnuksen saaneet) ja auditointia odottavat Tähtiseurat.


Lapin Urheiluopistosäätiön

8. Kultainen plaketti

9. Hopeinen plaketti

Palkituksi voi tulla henkilö tai yhteisö tunnustuksena liikunnan ja urheilun edistämisestä omalla esimerkillään tai työllään tai saavutuksilla.


10. Vuoden sykähdyttävin lappilainen urheilutapahtuma

Palkinnon voi saada jo tutuksi tullut urheilutapahtuma, joka on herättänyt osallistujissa tunteita ja jolla on perinteitä. Palkinto voidaan myöntää myös uudelle tapahtumalle, jolla on potentiaalia kehittyä. Äänestystavat: Yleisöäänestys netissä ehdolla olevasta 10 tapahtumasta.


11. Vuoden liikuntapaikkateko

Palkinnon voi saada kohde, jolle on myönnetty liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta ja joka on valmistunut kuluneen, tai sitä edeltävän vuoden aikana. Vuoden liikuntapaikkateko parantaa lähiliikuntaa- ja terveyttä edistäviä liikuntamahdollisuuksia huomioiden erityisryhmät ja liikuttaa suurta osaa kuntalaisia.12. Vuoden taustavoima, Jokeri- palkinto

Veikkauksen maakunnallinen Jokeri-palkinto jaetaan vuosittain taustavoimalle, tekijälle tai kumppanille, joka arjen sankaritekoja tekemällä on ansainnut urheiluväen Respectin. Kriteereitä palkitsemiseen ovat; positiivinen asenne tekemiseen, luotettavuus sekä arkiset sankariteot. 

Palkinnonsaaja myöntää Jokeri-palkinnon 500 euroa valitsemalleen hyväntekeväisyyskohteeseen.


13. Kaksoisurapalkinto

Menestyksekäs urheilun ja opiskelun yhdistäminen korkeakoulutasolla. Palkinnon voi saada Lapin maakunnassa kirjoilla oleva akatemiaurheilija. 

Kriteerit:

Henkilö opiskelee tavoitteellisesti ja on menestynyt urheilussa aikuisten sarjassa vähintään SM-tasolla ja omassa lajissaan edustustasolla kansainvälisesti kuluneen kauden aikana.


14. Lapin liikkuvin työpaikka

Lapin liikkuvin työpaikka -tunnustus voidaan myöntää työyhteisölle, joka on tehnyt merkittävää työtä henkilöstöliikunnan ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Lapin Urheilugaalan palkintolautakunnan jäsenet koostuvat gaalan palkintojen myöntäjistä.

Lapin Urheilugaalan palkintolautakuntaa edustaa seuraavat tahot: Lapin Urheilutoimittajakerho (Vuoden urheilija, vuoden nuori urheilija ja vuoden valmentaja) , Lapin Kansa (Vuoden sykähdyttävin lappilainen urheilutapahtuma) , Lapin alueellinen liikuntaneuvosto (vuoden liikuntapaikkateko) ,Opetushallitus (Liikkuva koulu -palkinto),  Lapin Urheiluopistosäätiö  (hopeinen ja kultainen plaketti) , Lähitapiola Lappi (Lapin liikkuvin työpaikka) , Lapin kuntien liikunnasta vastaavat henkilöt (Vuoden taustavoima, Veikkauksen Jokeripalkinto),  Lapin Urheiluakatemia (Kaksoisura),  Lapin Liikunta ry (Lapin liikuntapalkinto, Elämänura Uno -palkinto ja vuoden Lappilainen urheiluseura).

Lajien parhaat -listan nimeävät kansalliset lajiliitot, tai heidän piirijärjestönsä.

Kaikki saavat ehdottaa palkinnon saajia palkintoluokkiin marraskuun loppuun mennessä Hae palkintoa Lapin Urheilugaalaan | Lapin Liikunta 

Lajien parhaat tulee olla ehdotettuna joulukuun puoleen väliin mennessä. Palkintolautakunnan puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii Lapin Liikunnan Suvi Karusaari. 

Lisätiedot:  suvi.karusaari@lapinliikunta.fi