Palkintoluokat

LAPIN URHEILUGAALA PALKINTOLUOKAT JA KRITEERIT

1. Vuoden urheilija

Vuoden urheilijan tulee olla kirjoilla Lapin maakunnassa, tai edustaa lappilaista urheiluseuraa. Menestyksen ohella arvostetaan henkilökohtaista kehittymistä ja terveitä elämäntapoja.

2. Vuoden nuori urheilija (Allun lautanen)

Palkittavan tulee olla alle 20 -vuotias menestynyt urheilija. Hänen tulee olla kirjoilla Lapin maakunnassa, tai edustaa lappilaista urheiluseuraa. Menestyksen ohella arvostetaan säännöllistä koulunkäyntiä ja opiskelua. Menestyksen ohella arvostetaan henkilökohtaista kehittymistä ja terveitä elämäntapoja.

3. Vuoden valmentaja

Kriteerinä oman valmennettavan / joukkueen menestys ja kehittyminen.

4. Lapin liikuntapalkinto

Palkituksi voi tulla henkilö, jaosto/työryhmä, seura, muu yhteisö tai tapahtuma, jonka toiminta on edistänyt erityisellä tavalla liikunnan harrastamista tai luonut edellytyksiä sen harrastamiselle Lapissa.

5. Elämänura Uno-palkinto

Palkinto pitkäaikaisesta Lapin alueella liikuntakulttuuria edistävästä työstä.6. Liikkuva koulu -palkinto7. Vuoden lappilainen urheiluseura

Kriteerit:

·         Seura huolehtii jäsenistään ja on luotettava sekä monipuolinen yhteistyökumppani eri tahoille

·         Seura on aktiivinen ja yhteistyökykyinen esimerkiksi muiden urheiluseurojen, koulun, vanhempien, kunnan ja yritysten kanssa

·         Seurassa näkyy yhteisen tekemisen meininki

Vuoden lappilainen urheiluseura on ry -muotoinen ja on toiminut vähintään viisi vuotta ja noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa.Lapin Urheiluopistosäätiön

8. Kultainen plaketti

9. Hopeinen plaketti

Palkituksi voi tulla henkilö tai yhteisö tunnustuksena liikunnan ja urheilun edistämisestä omalla esimerkillään tai työllään tai saavutuksilla.

10. Vuoden sykähdyttävin lappilainen urheilutapahtuma

Palkinnon voi saada jo tutuksi tullut urheilutapahtuma, joka on herättänyt osallistujissa tunteita ja jolla on perinteitä. Palkinto voidaan myöntää myös uudelle tapahtumalle, jolla on potentiaalia kehittyä. Äänestystavat: Yleisöäänestys netissä, perinteisin keinoin postikortilla ja Lapin Kansan tapahtumissa. Ehdolle asetetaan 10 tapahtumaa ja yksi avoin vaihtoehto, johon yleisö saa ehdottaa omaa tapahtumaa.

11. Vuoden liikuntapaikkateko

Palkinnon voi saada kohde, jolle on myönnetty liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta kuluneen vuoden aikana. Vuoden liikuntapaikkateko parantaa lähiliikuntaa- ja terveyttä edistäviä liikuntamahdollisuuksia huomioiden erityisryhmät ja liikuttaa suurta osaa kuntalaisia.

12. Vuoden taustavoima, Jokeri- palkinto

Veikkauksen maakunnallinen Jokeri-palkinto jaetaan vuosittain taustavoimalle, tekijälle tai kumppanille, joka arjen sankaritekoja tekemällä on ansainnut urheiluväen Respectin. Kriteereitä palkitsemiseen ovat; positiivinen asenne tekemiseen, luotettavuus sekä arkiset sankariteot. 

Palkinnonsaaja myöntää Jokeri-palkinnon 500 euroa valitsemalleen hyväntekeväisyyskohteeseen.

13. Kaksoisurapalkinto

Menestyksekäs urheilun ja opiskelun yhdistäminen. Palkinnon voi saada Lapin maakunnassa kirjoilla oleva akatemiaurheilija. 

14. Lapin liikkuvin työpaikka

Lapin liikkuvin työpaikka -tunnustus voidaan myöntää työyhteisölle, joka on tehnyt merkittävää työtä henkilöstöliikunnan ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Kriteereinä painottuvat liikunnan ja hyvinvoinnin asema, suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, monipuolisuus sekä liikunnan olosuhteet.

Vuoden 2019 palkintoehdokkaan esittäminen

Voitte ehdottaa palkittavia Lapin Urheilugaalan palkintolautakunnan yhdyshenkilölle sähköpostiosoitteella suvi.karusaari@lapinliikunta.fi

Palkittavasta tarvitaan henkilön tai yhteisön nimi yhteystietoineen ja perusteluineen/meriitteineen miksi huomionosoitus tulisi teidän mielestä ko. henkilölle/taholle myöntää.

Ehdotukset tulee olla perillä viimeistään 29.10.2019 mennessä.