Koulu ja harrastaminen

Koululaisten pallopeli.

Liikunnan täydennyskoulutusta
peruskouluille ja harrastamiseen

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat täydennyskoulutusta peruskoulujen opettajille ja ohjaajille, liikuntakoordinaattoreille, vapaa-ajantoimien edustajille sekä harrastustoiminnan järjestäjille alueellisesti ympäri Suomea. Koulutuksia, työpajoja
ja sparrauksia tarjotaan fyysisesti aktiivisen toimintakulttuurin edistämiseen, lasten ja nuorten liikkeen lisäämiseen sekä oman työn kehittämiseen. Koulutamme myös oppilaista välituntiohjaajia.

Jonot mataliksi – lisää aktiivisuutta liikuntatunneille (1,5h)
Koulutuskokonaisuuden keskeisinä painopisteinä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Koulutukset ovat toiminnallisia tilaisuuksia, joissa päästään kokeilemaan käytännössä liikuntatehtäviä sekä vaihtamaan ideoita ja mielipiteitä tehtävistä. Tekemisen yhteydessä käydään läpi koulutuksen sisältämää materiaalia sekä teoriatietoa toiminnan perusteista.


Lasten Liike – kokeneet ohjaajat, valmentajat ja opettajat (4h)
Koulutuksesta saa käytännön työkaluja kaikille avoimen ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun. Tunti- ja kausisuunnitelmissa painottuvat motoriset taidot sekä yleisen liikunnallisuuden ja pelaamisen taitojen kehittäminen. Saat myös vinkkejä lasten sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittymisen tukemiseen. Suomen Olympiakomitea edistää Lasten Liike -toimintaa paikallisesti liikunnan aluejärjestöjen, kuntien sekä urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa.


Uutta buugia Liikkuva koulu -toimintaan (2–3h)
Työpaja pureutuu koulun liikkuvaan arkeen ja toimii Liikkuva koulu -toiminnan buustaajana. Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviointia. Sen avulla pääsemme kiinni siihen, mitkä käytänteet ovat juurtuneet koulunne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita. Nämä menetelmät ja vinkit voidaan ottaa suoraan käyttöön koulun toiminnassa. Työpajassa käytetään teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana sekä rakennetaan hyvinvoinnin vuosikello.


Sumeneeko ajatus? – Liike freesaa! (kesto koulukohtaisesti)
Yläkoulun pitkällä välitunnilla tai koulun tapahtumapäivänä järjestetään Sumeneeko ajatus? – Liike freesaa! -toimintapäivä. Oppilaat pääsevät kokeilemaan toimintapäivän aikana liikettä lisääviä tehtäviä ja samalla kerätään palautetta oppituntien liikunnallisesta tauottamisesta. Tapahtuman jälkeen koulun henkilöstö saa koosteen oppilaiden antamista palautteista ja vinkkejä oppituntien sekä koulupäivän liikunnallistamisesta.


Toiminnallinen oppiminen -koulutus alakoulun opettajille (3 t)

Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat lapsille oppimisen väline. Toiminnallisuutta voi hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Liikunnan positiivinen vaikutus oppimisen edistäjänä on todettu monissa eri tutkimuksissa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen.


Toiminnallinen oppiminen -koulutus yläkoulujen opettajille (3t)

Toiminnallisen oppimisen koulutus antaa konkreettisia työkaluja toiminnallisen oppimisen toteuttamiseen yläkoulun arjessa. Koulutuksen sisältö:

  • Liikunta ja oppiminen, opetussuunnitelmat sekä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suositukset
  • Toiminnallisuus oppiaineissa ja taukoliikunta oppitunneilla
  • Opettajien ideoiden lisääminen toiminnallisen opetuksen toteutukseen
  • Koulupäivän rakenteen muokkaaminen aktiivisuutta lisääväksi

Välkkäri – välituntiohjaajakoulutukset lapsille ja nuorille (3h)
Välkkäri-koulutukset ovat suunnattu liikunnasta kiinnostuneille 4.–9. luokkalaisille. Osallistujat saavat valmiuksia toimia välitunneilla liikuntaan innostajina, leikkien ja pelien käynnistäjinä sekä ohjaajina. Koulutuksessa suunnitellaan välituntiliikuntaa ja liikutaan paljon itsekin. Osallistujamateriaalit sisältävät paljon käytännön vinkkejä välituntiliikuntaan.

Vamos Välkälle! – alakouluille (2h)
”Piristystä koulun välituntitoimintaan oppilaiden ohjaamana”
Vamos Välkälle! on Liikunnan aluejärjestöjen tarjoama koulutus, joka on suunniteltu erityisesti alakoulujen 4-6-luokkalaisille. Koulutuksessa oppilaat oppivat ohjaamaan liikuntaa hauskalla ja innostavalla tavalla sekä saavat ideoita liikkeen lisäämiseen välitunneille ja mm. juhlapyhiin ja teemapäiviin. Koulutus sisältää runsaasti sähköistä materiaalia haasteiden ja tempausten toteuttamiseen. Materiaalit ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Vamos Välkälle! – yläkouluille (2h)
Uutena pilottikoulutuksena starttaa Vamos Välkälle! yläkoulun oppilaille. Koulutuksessa oppilaat oppivat ohjaamaan liikuntaa hauskalla ja innostavalla tavalla
sekä saavat ideoita liikkeen lisäämiseen välitunneille ja mm. juhlapyhiin ja teemapäiviin. Koulutuksen kesto on 120 minuuttia. Koulutus sisältää runsaasti sähköistä materiaalia haasteiden ja tempausten toteuttamiseen. Materiaalit ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Järkkää sporttitapahtuma!-koulutus nuorille 2–3 h
Koulutus on tarkoitettu nuorille, jotka ovat kiinnostuneita erilaisten liikunnallisten tapahtumien järjestämisestä. Koulutus antaa valmiuksia erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Koulutuksessa valmistellaan oman tapahtuman järjestämistä ja laaditaan siihen tarvittavat suunnitelmat. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen nuoret voivat järjestää itse yhdessä aikuisen tukihenkilön (esimerkiksi opettajan) kanssa suunnitellun tapahtuman käytännössä.

Liikkuva koulu työpaja (2-3t)

Tämä työpaja haastaa työyhteisöä tarkastelmaan koulu- ja työpäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön (oppilaat ja työtekijät) hyvinvoinnin kannalta sekä tuo esille keinoja toiminnan kehittämiseksi. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat: koulukohtainen kehittämistyö, koulupäivän liikunnallistamisen keinot, henkilökunnan osallisuus koulupäivän liikunnallistamisessa, liikunnan ja oppimisen välinen yhteys, henkilökunnan liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Liikkuva koulu työpaja on koko työyhteisölle suunnattu 2-3 tunnin mittainen ja se voidaan toteuttaa esim. yhteistoiminta-ajalla tai veso-koulutuksena. Tarjoamme liikkuva koulu työpajan maksutta liikkuva koulu kehittämistyötä tekeville kouluille (OKM:n tukema ja tuen määrä rajallinen).


Sparraus

Tarjoamme maksutonta sparrausta kaikille liikkuville kouluille, tai ohjelmaan mukaan aikoville. Kannustava sparraaja osaa auttaa kouluja toimintakulttuurin muutoksessa. Sparraajan kanssa pääsette keskustelemaan koulupäivän liikunnallistamisesta sekä sen mahdollistamisesta juuri teidän toimintayksikössänne. Sparraajan työkalupakissa on erilaisia työkaluja muutoksen toteuttamiseen. Sparrauksia voidaan toteuttaa koulukohtaisina tilaisuuksina tai kuntatasoisesti useamman koulun yhteisinä tilaisuuksina.
Liikuntakerhon ohjaajakoulutus (3 t)(6 t)

Liikuntakerhon ohjaajakoulutus on monipuolisen liikunnan koulutus, joka antaa ohjaajalle työkaluja ja tietoa erilaisista liikuntakerhojen toimintamuodoista, suunnittelusta, ohjaamisesta ja toteutuksesta käytännön läheisesti ja innostavasti.

Koulutuksen kohderyhmä

Liikuntakerhon ohjaajakoulutus sopii kaikille ohjaajille, jotka toimivat 6-12 -vuotiaiden liikuntakerhon ohjaajana esimerkiksi urheiluseuroissa ja tai kouluissa. Koulutuksen sisältöä sovelletaan kohderyhmän mukaan. Koulutuksen kesto on 6 tuntia ja se voidaan toteuttaa 2 x 3 tuntisena ja opettajille 3 tuntisena.

Ohjaajan apuna uudistetut Löydä liikunta taitokortit ja tuokiot

Löydä liikunta materiaalit sisältävät: tuokioita ja taitokortteja saliin, pihalle ja kentälle, maastoon, lumelle ja jäälle. Syksyllä 2013 valmistuu kokeilumalleja nettiin ja materiaali on kaikkien tilattavissa kerhotoiminnan ohjaajille, opettajille ja valmentajille. Liikuntakerhon ohjaajakoulutuksesta osallistujat saavat taitokorttien ja tuokioiden mallit.


Vanhempainilta 0,5 -2 t

Tarvitsetteko liikunnallista ohjelmaa tai asiasisältöä koulun vanhempainiltaan?

Lapin Liikunnalta voi tilata kouluttajan luennoimaan mm. Hyvinvoiva lapsi ja nuori, Hyvinvointia liikunnan avulla tai Liikunta oppimisen edistäjänä -lisää liikettä lapsille.

Luennon sijasta tai sen lisäksi on mahdollisuus toteuttaa toiminnallinen vanhempainilta vanhempien ja/tai oppilaiden kesken. Toiminnasta saa mukavia vinkkejä perheen yhteiseen omatoimiseen liikuntaan vaikka kodin lähiympäristössä.

Lapsuudessa opitut liikuntatottumukset ja -asenteet luovat tärkeän perustan ihmisen koko elinikäiselle terveydelle ja hyvinvoinnille. Liikuntatottumusten ja -asenteiden syntymisessä ovat lapsen vanhemmat avainasemassa. Vanhempainillat ovat hyvä paikka tavoittaa lasten vanhemmat. Kysy vanhempainiltaa päiväkotiin tai kouluun.