Ajankohtaista

OKM:n Seuratoiminnan kehittämistuki vuodelle 2024 (HAKU PÄÄTTYNYT)

Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä seuratoimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä sekä tukea vapaaehtoistyötä.

Hankeavustusta voi hakea yhdeksi vuodeksi.  (hankekausi 12kk). Viime vuonna tukea saaneet 2-vuotiset hankkeen hakevat tuen toiselle vuodelle samalla lomakkeella (raksitaan lomakkeesta kohta: kyseessä on jatkokausi).

Pienin haettava avustussumma on 2500 euroa ja suurin 25 000 euroa. Myönnetty avustus voi kattaa enintään 75% avustettavan toiminnan tai hankkeen kokonaiskustannuksista.  

Seuratuen haku vuodelle 2024 on auki marraskuun 2023 ajan. On hyvä, että seurat pohtivat ajoissa, onko tuelle tarvetta ja tutustuvat kehittämistuen hakuohjeisiin. Tukihakemuksen valmistelu kannattaa kuitenkin aloittaa hyvissä ajoin. Hyvin tehty hakemus on avain paitsi tuen saamiseen myös siihen, että saatu tuki onnistutaan hyödyntämään täysipainoisesti.  Seuratukea haetaan sähköisesti suomisport -palvelusta https://tukihaku.suomisport.fi/ . Hakemusta voi sähköisessä ympäristössä tehdä ja tallentaa hakuajan puitteissa.

Sähköinen haku alkaa 1.11 ja päättyy 30.11 klo 16:15.

  •  

Seuroja ja yhdistyksiä, jotka aikovat hakea seuratukea Lapin maakunnassa, kannustetaan pyytämään hakuprosessiin sparrausapua omasta lajiliitosta, tai Lapin Liikunnalta.

Tee seuraavat toimenpiteet HETI:

  • Kirjaudu Suomisportin käyttäjäksi jo tänään sivulla:https://tukihaku.suomisport.fi/  Ellet ole aiemmin käyttänyt Suomisport -palvelua kirjaudu palveluun ja luo oma käyttäjäprofiilisi. Hae sen jälkeen seurallesi käyttöoikeudet Seuratuen hakemista varten. Käyttöoikeus tulee hakea, vaikka seura olisi esim Tähtiseura tai seuralla on pääkäyttäjä lisenssijärjestelmässä. Uudet seurat pyritään hyväksymään mahdollisimman pian (Lapin Liikunta tunnistaa seurat).
  • Opastusvideo suomisport -tunnusten luomisesta ja haun aloittamisesta: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=sr132cJbVhw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1IKCPBFn72eaAYB9jkLJTMbR83nLdSs2TYax5fCCUxGwSGgyu3INMgRRs
  • Myöhässä lähetettyjä hakemuksia ei huomioida.
  • Tilaa yhdistysrekisteriote, josta ilmenee hakijan viralliset nimenkirjoittajat. Ajantasainen ote tarvitaan hakemuksen pakolliseksi liitteeksi. Muita liitteitä hakemukseen ei tarvita eikä voi liittää. Yhdistysrekisterin voit tilata PRH:n verkkokaupasta: http://yhdistysrekisteri.prh.fi/ (hinta 3,22€ )
  • Valmistele kehittämishanketta huolellisesti. Varaa aikaa.

Lisätietoja saatte Lapin Liikunnan seurakehittäjältä.

Suvi Karusaari, p. 040 847 1321

suvi.karusaari@lapinliikunta.fi

Tekstin lähde: OKM, Seuratuki-infon diat

Hae tukea seurallesi.

Urheilukortti kutsuu seuroja tapahtumayhteistyöhön

Syyskuun 2021 alussa käynnistyvän Urheilukortin tavoitteena on lisätä uusia tulolähteitäseuroille, alueille, lajiliitoille, Olympia- ja Paralympiarahastoille.

Urheilukortti on urheilun taustavaikuttajien sekä urheilutoimijoiden kehittämä uusi innovatiivinen mobiilikortti, joka innostaa kuluttajia kotikatsomoista eri lajien urheilutapahtumiin. Urheilukortilla houkutellaan erityisesti uusia katsojia sekä lisätään ja monipuolistetaan jo urheilutapahtumissa käyvien kuluttajien tapahtumakäyntejä. Mobiilikorttina ladattavan Urheilukortin avulla käyttäjä saa pääsylippuja tapahtumiin alennuksella ja osan lipun hinnasta voi ohjata suoraan haluamalleen seuralle, lajiliitolle, Olympiarahastoon ja Paralympiarahastoon.

Yhteistyö Urheilukortin kanssa on seuralle maksutonta ja helppoa. Yhteistyöseurat voivat itse päättää, mitkä tapahtumat ne haluavat näkyviin Urheilukortin tapahtumakalenteriin ja tekemään sinne räätälöityjä tapahtumapaketteja.

Lue lisää kortista: www.urheilukortti.fi

Urheilukorttilogo


URHEILUSEUROJA KOSKEVA LIITYNTÄPÖYTÄKIRJA 1.2.2021
Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä on sovittu Urheiluseuroja koskevasta liityntäpöytäkirjasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että PALTA ry:n jäsenenä olevat urheiluseurat voivat halutessaan erikseen siihen liittymällä alkaa noudattamaan ko. liityntäpöytäkirjaa.


PALTA ry:n ja JHL ry:n välinen liityntäpöytäkirja on voimassa 31.1.2022 asti jatkuen senkin jälkeen aina vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota kuukautta ennen sen päättymistä. 

Pöytäkirjan soveltamisala ja sisältö

Urheiluseurojen liityntäpöytäkirja on sisällöltään pääasiassa Urheilujärjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukainen.


Liityntäpöytäkirjaa sovelletaan urheiluseuran työsuhteessa oleviin työntekijöihin. Soveltamisen ulkopuolelle jää aina kuitenkin urheiluseuran ylin johto, kuten toiminnanjohtaja, toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja tms. Liityntäpöytäkirjaa ei myöskään sovelleta seuraan työsuhteessa oleviin joukkue- ja yksilöurheilijoihin, ellei yksittäistä seuraa koskevassa liityntäpöytäkirjassa toisin sovita.


Liityntäpöytäkirjan sisältönä noudatetaan PALTA ry:n ja JHL ry:n välistä Urheilujärjestöjä koskevaa työehtosopimusta. Seuroissa ei kuitenkaan noudateta palkkausjärjestelmää koskevaa liitettä 1, eikä luottamusmiessopimuksen pääluottamusmiestä koskevia määräyksiä. 


Palkankorotusten osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa urheilujärjestöjä koskevaa työehtosopimusta, elleivät PALTA ry ja JHL ry nimenomaisesti toisin sovi. Tämä merkitsee sitä, että jos seura liittyy liityntäpöytäkirjaan 1.6.2021 tai sitä ennen, tulee seuran korottaa palkkoja 1.6.2021 lukien 1,8 prosentin suuruisella korotuksella, josta 1,1 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,7% työnantajan päättämällä tavalla. Seuran päättäessä liittyä 1.6.2021 tai sitä ennen, informoimme samassa yhteydessä tarkemmin korotusten kohdentumisesta. Vuoden 2021 korotusten jälkeenkin seura on velvollinen noudattamaan Urheilujärjestöjä koskevan työehtosopimuksen palkankorotuksia. 


Mikä muuttuu, jos seura päättää liittyä?
Käytännössä kyseessä on urheiluseuroja koskeva oma työehtosopimus. Jos seura päättää liittyä siihen, tulee sen noudattaa työehtosopimusta normaalisitovana.


Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että seuran tulee noudattaa kaikkia Urheiluseuroja koskevassa työehtosopimuksessa sovittuja asioita ja PALTA ry on lain mukaisesti velvollinen valvomaan, että seura näin toimii. Tämä koskee palkankorotuksia, työaikaa (tessin mukainen työaika on 37,5 h/vko, eikä siis 40h/vko), sairausajan palkkaa, äitiys- ja isyysvapaan palkallisuutta, sairaan lapsen hoitamista koskevia palkkamääräyksiä, lomarahan maksamisvelvollisuutta jne.


Toisaalta liittyminen mahdollistaa erilaisten työehtosopimuksessa olevien joustojen ja paikallisen sopimisen määräysten lainmukaisen soveltamisen, kuten esim. paikallisesti mahdollisuuden sopia toisin sunnuntaityökorotuksen maksamisesta. Lisäksi työn tapahtuessa retkillä, leireillä, tapahtumissa tai vastaavissa olosuhteissa työnantaja ja työntekijä voivat sopia työajan ja työaikakorvausten 
määräytymisestä työehtosopimuksesta poiketen. Lisäksi liittyminen mahdollistaa muitakin joustoja, kuten työaikojen joustavamman käytön ja vuosilomiin liittyvistä asioista toisin sopimisen paikallisesti. 


Liittyminen tarkoittaa myös sitä, että työntekijöillä on oikeus valita luottamusmies työehtosopimuksen luottamusmiessopimuksen mukaisesti. Luottamusmies tarkoittaa eri asiaa kuin luottamusvaltuutettu. Jos seurassa on entuudestaan valittu luottamusvaltuutettu, tämän kausi päättyy, jos luottamusmies valitaan. 


Liittyminen 
Seuran halutessa liittyä liityntäpöytäkirjaan tulee sen joko olla PALTA ry:n jäsen tai liittyä PALTA ry:n jäseneksi. 


Lisäksi urheiluseuran tulee erikseen liittyä Urheiluseuroja koskevaan liityntäpöytäkirjaan. Liittyminen pöytäkirjaan tapahtuu PALTA ry:n ja JHL ry:n välisellä kirjallisella toteamisella. Liittymistä varten tarvittavia tietoja kysymme erillisellä lomakkeella. 


Pöytäkirjaan liittynyt urheiluseura on velvollinen noudattamaan liityntäpöytäkirjaa siitä lähtien, kun liittymisestä ja voimaantulopäivästä on todettu PALTA ry:n ja JHL ry:n välillä. 


Huomioittehan, että pelkkä työsopimuksen kirjaus Urheilujärjestöjä koskevasta työehtosopimuksesta ei ole riittävä. Asiasta tarkempaa tietoa PALTA ry:n asiantuntijoilta. 


Lisätietoja PALTA ry:n jäsenyydestä ja liittymisestä
Lisätietoa PALTA ry:n jäsenyydestä saat osoitteesta www.palta.fi/jasenet/jasenpalvelut/ tai PALTA ry:n asiantuntijoilta Terhi Salonpäältä (terhi.salonpaa@palta.fi) ja Maarit Leppäseltä (maarit.leppanen@palta.fi).