Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset

Liikunnanohjaaja ohjaamassa nuoria.

Tervetuloa ohjaajaksi, verkkokoulutus

Tervetuloa ohjaajaksi -koulutus on tarkoitettu uusille, aloitteleville ohjaajille tai seurojen valmentajakerhojen käyttöön uusien ohjaajien perehdyttämiseksi tehtävään.

Koulutus sisältää seuraavat osiot: Perustietoa ohjauksesta, Ohjaamisen suunnittelu, Ohjaaminen, Oma kehittyminen sekä Tukimateriaalia ohjaajalle. Koulutus on maksuton. 

Tästä koulutukseen

Koulutuksen on tuottanut Suomen OlympiakomiteaVastuullinen valmentaja, verkkokoulutus

Vastuullisen valmentajan verkkokurssilla tutustut vastuulliseen ja hyvään valmentamiseen sekä opit fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä. Kurssin suorittamalla osoitat sitoutumisesi vastuulliseen valmentamiseen. Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille urheilun ja liikunnan parissa toimiville ohjaajille ja valmentajille ja sen kesto on noin 1 - 1,5h. Verkkokurssi on maksuton. Verkkokurssin suorittaminen edellyttää kirjautumista ja ilmoittautumista kurssille Suomisport -tunnuksilla.

https://www.olympiakomitea.fi/2021/08/19/valmentaja-ja-ohjaaja-olethan-mukana-rakentamassa-entista-turvallisempaa-toimintaymparistoa/ 

1. Tason Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK1) alueet:

Valtakunnallisen ensimmäisen tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuskokonaisuuden (VOK-1) tavoitteena on luoda ohjaajille ja valmentajille perusta harjoitusten laadukkaaseen toteuttamiseen lajista ja harrastajien ikä- ja osaamistasosta riippumatta. 
Koulutuskokonaisuus (50 h) koostuu teemakoulutuksista sekä niihin liittyvistä itsenäisistä opinnoista. Valmentaja/ohjaaja voi osallistua yksittäisiin teemakoulutuksiin tai suorittaa koko VOK-1-kokonaisuuden. Osallistuja voi suuntautua joko lasten ja nuorten liikunnan tai aikuisliikunnan ohjaamiseen.

Kaikille yhteiset koulutukset: 

  • Minä valmentajana - etäkoulutus (3h)
  • Opetustyylit ja ohjaaminen (3h)
  • Suunnitellen laatua harjoitteluun (3h)
  • Taitojen oppiminen (3h)

Lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien koulutukset: 

  • Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu (7h)
  • Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet - etäkoulutus (3h)
  • Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä toimintaympäristössä (3h)

Aikuisten ohjaajien ja valmentajien koulutukset:

  • Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit (3h)
  • Aktiivinen arki - Aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta- etäkoulutus (3h)
  • Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa (7h)

Koulutusten nimien perässä oleva tuntimäärä tarkoittaa koulutustapahtuman kestoa. Jokainen koulutus sisältää ennen opetusta suoritettavia ennakkotehtäviä sekä koulutuksen jälkeen toteutettavia käytännön valmennustyöhön liittyviä oppimistehtäviä

Lisätiedot:

Suvi Karusaari 

suvi.karusaari@lapinliikunta.fi 

+358408471321