Vaikuttaminen

Maksamme kovan hinnan ihmisten liikkumattomuudesta

Liikunta ja urheilu on Suomen suurin kansanliike. Seuratoimintaan osallistuu eri rooleissa 1,8 miljoonaa ihmistä eli noin kolmasosa koko maamme väestöstä..

Lähes neljä miljoonaa suomalaista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Laskelmien mukaan tästä aiheutuu jopa 7,5 miljardin euron vuotuiset kustannukset. Kunnat ovat todella suuressa roolissa liikunnan mahdollistajana ja toteuttajana. Kuntiin tarvitaan kuitenkin taitavia päättäjiä, jotta liikkumattomuuspommin kustannukset eivät räjähdä käsiin.

Vähäisen liikkumisen haitat realisoituvat kansantaloudellisina kustannuksina erityisesti sairaanhoitomenojen, työkyvyttömyyden, sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten kuolemien muodossa. Olympiakomitean laskurin mukaan liikkumattomuuden kustannukset Rovaniemellä ovat vähintään 36,5 miljoonaa euroa vuodessa eli noin 550 euroa asukasta kohti https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/liikuntapolitiikka/liikkumattomuuden-kustannukset/

Liikunta ei ole vain yksittäinen saareke päätöksenteossa, vaan se nivoutuu jollain tavalla lähes jokaiseen kuntapolitiikan sektoriin: esimerkiksi kaavoitukseen ja maankäyttöön, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä vanhustenhuoltoon.

Tarvitsemme päättäjiä, jotka näkevät kokonaisvaltaisesti liikunnan merkityksen kuntalaisten hyvinvoinnissa. Liike on lääke.

#liikuntaehdokas

Sosiaalisen median kampanja on tarkoitettu kaikille ehdokkaille, jotka kokevat liikunnan ja urheilun tärkeiksi teemoiksi ja haluavat edistää niitä vaaleissa sekä tulevalla vaalikaudella.


Tallenne kuntavaalitilaisuudesta, joka pidettiin 1.6. https://www.youtube.com/watch?v=1VPlJVWyO_Q