Vaikuttaminen

Lapin Liikunnan lupaus Suomi Liikkeelle kampanjaan

Lupaamme tuoda yhteen ihmiset ja mahdollistamme yhteistyön lappilaisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi.

Ministerityöryhmä sopi Suomi liikkeelle -ohjelman rahoituksesta ensi vuodelle


Suomi liikkeelle -ohjelmaa ohjaava ja seuraava Liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ministerityöryhmä linjasi kokouksessaan ohjelman vuotuisen 20 miljoonan euron budjetin pääkohdennukset vuodelle 2024.


Hallituksen käynnistämän poikkihallinnollisen ja valtioneuvostotasoisen Suomi liikkeelle -ohjelman tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Ohjelmaan on varattu 80 miljoonaa euroa koko hallituskaudelle.

”Suomi Liikkeelle-ohjelman tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Liikkumattomuuden torjuminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja uusien ratkaisujen löytämistä. Tämä näkyy selvästi myös vuoden 2024 määrärahojen pääkohdennuksissa”, liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist ja ministerityöryhmän puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala sanovat.

Ensi vuodelle suunnatusta 20 miljoonan euron rahoituksesta kuusi miljoonaa euroa kohdennetaan Liikkuvat-kokonaisuuden vahvistamiseen, viisi miljoonaa euroa liikuntaneuvonnan laajentamiseen ja 3,7 miljoonaa euroa muihin valtionavustuksiin, innovaatiohakuihin ja kokeiluihin. Toiset 3,7 miljoonaa euroa kohdennetaan eri hallinnonalojen toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi lähivirkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen tarkoitettuihin avustuksiin kunnille, liikunnan ja toimintakyvyn lisäämiseen osaksi kutsuntojen sisältöä ja elintapaohjauksen vahvistamiseen hyvinvointialueilla. Lisäksi ohjelman viestintään, selvitystöihin ja yleiseen toimeenpanoon varataan 1,6 miljoonaa euroa.

”Työ Suomi liikkeelle -ohjelman edistämisessä etenee suunnitellusti. Liikkumisen lisääminen kuuluu kaikille hallinnonaloille, ja olen iloinen, että kaikki olennaisimmat ministeriöt ovat aktiivisesti mukana työssä”, sanoo ministerityöryhmän puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala.

Liikuntaneuvonnan vahvistaminen

Suomi liikkeelle -ohjelmassa liikuntaneuvonta laajennetaan koskemaan kaiken ikäisiä ja sitä kohdennetaan erityisesti liian vähän liikkuville tai terveytensä sekä toimintakykynsä kannalta eniten hyötyville. Osana elintapaohjausta toteutettava liikuntaneuvonta on poikkihallinnollinen prosessi, jossa hyvinvointialue ja kuntien liikuntapalvelut tekevät yhteistyötä. 
”Hallitus pyrkii laajentamaan liikuntaneuvontaa muun muassa peruskouluissa tehtävien laajojen terveystarkastusten yhteyteen. Näin liikuntaneuvontaa voitaisiin kohdentaa Move!-tulosten perusteella niille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat sitä eniten”, ministeri Bergqvist sanoo.

Koululaisten liikuntaneuvontaa voidaan järjestää esimerkiksi siten, että liikuntaneuvojia on koulupäivän arjessa ja toiminnassa mukana. Näin palvelu saadaan lähelle lapsia.
Lisäksi Liikkuvat-kokonaisuutta kehitetään ja vaikuttavuutta vahvistetaan entisestään.                    

Uusien ideoiden ja innovaatioiden kerääminen

”Erityisesti järjestöille suunnattujen valtionavustushakujen lisäksi Suomi liikkeelle -ohjelmassa halutaan saada kokeiluun uusia innovaatioita ja ideoita. Haluamme tarttua liikkumisen iloon ja saada kaikki ikäryhmät lisäämään liikuntaa. Uusia ideoita tuottavalla innovaatiohaulla halutaan saada kansalaisideoita esimerkiksi siihen, miten voimme helposti lisätä arkiliikuntaa”, ministeri Bergqvist toteaa.

Innovaatiohaut, kuten myös valtionavustushaut kaikkiin toimenpiteisiin ja kokeiluihin kunnille ja järjestöille, avataan ensi vuoden puolella. Avustushauista tiedotetaan hakukriteereineen tarkemmin silloin.

Liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ministerityöryhmä

Ministerityöryhmä vahvisti kokouksessa myös työsuunnitelman vuodelle 2024 ja totesi, että Suomi liikkeelle –ohjelman toimenpiteet etenevät suunnitellusti eri hallinnonaloilla.
Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala ja varapuheenjohtajana liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist. Muut jäsenet ovat maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, puolustusministeri Antti Häkkänen, sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso ja elinkeinoministeri Wille Rydman.

Lisätietoja: 
Ministerityöryhmän pääsihteeri, ylitarkastaja Sari Virta / OKM, puh. 0295 330 377
Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvistin erityisavustaja Oscar Byman, puh. 050 479 7976
Ministerityöryhmän puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalan erityisavustaja Santeri Lohi, puh. 050 436 5653

Teksti: https://valtioneuvosto.fi/-//1410845/ministerityoryhma-sopi-suomi-liikkeelle-ohjelman-rahoituksesta-ensi-vuodelle