Strategia 2016-2020

Barents Urheilulla on strategiasuunnitelma, joka päivitetään neljän vuoden välein Barents-konferenssissa. Alla on tiivistetysti esitetty voimassa olevan strategian keskeisiä kohtia.

 

Päätehtävät

Urheiluyhteistyön kehittämisen avulla

 • parannetaan alueen urheilun tasoa
 • lisätään urheilijoiden, valmentajien ja johtajien vaihtoa
 • ihmisten välisen kanssakäymisen avulla lisätään alueen asukkaiden suvaitsevaisuutta ja  toistensa kulttuurien ymmärtämistä

 

Pääkohderyhmänä ovat 15 – 25 – vuotiaat nuoret.

 

Toiminta-alueet

1. Urheiluun liittyvät toiminnat

 • Barentsin Kesä- ja Talvikisat vuorovuosin
 • Koulutukset ja seminaarit
 • Nuorisotoiminnat (seminaarit, leirit, nuorisoryhmien vaihto)
 • Alkuperäiskansojen urheilu
 • Vammaisurheilu

2. Kehittäminen, tiedonvälitys ja toiminnan esittely

 • Voimistetaan yhteyksiä niille alueille, jotka tällä hetkellä eivät juuri ole mukana urheiluyhteistyössä
 • Laajennetaan lajikirjoa
 • Voimistetaan yhteyksiä Barentsin yhteistyöelimiin Alueneuvostoon, Aluekomiteaan, Nuorisokomiteaan ja Barentsin sihteeristöön
 • Vahvistetaan kansallisten urheilujärjestöjen osallisuutta toimintaan
 • Voimistetaan yhteyksiä alueen hallintoviranomaisiin
 • Pyritään saamaan Barents Urheilu keskusteluaiheeksi kansainvälisissä kokouksissa / konferensseissa
 • Kehitetään yhteiset nettisivustot kaikilla neljällä jäsenmaiden kielillä sekä englanniksi
 • Vahvistetaan Barents Urheilun visuaalista profiilia