Myönnetyt seuratuet Lapin alue 2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille lähes 4,5 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratukea myönnettiin yhteensä 408 hankkeelle. Näistä uusia hankkeita on 284 ja jatkoa aiemmalle hankkeelle on 124. Avustukset kohdistuvat 109 eri kuntaan. Seurojen yhteishankkeita on 43.

Tuen avulla lisätään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan paikallisen seuratoiminnan elinvoimaisuutta.


Lapin alueella tukea myönnettiin yhteensä 23 hankkeelle. Näistä uusia on 17 ja jatkohankkeita on kuusi. Lapin alueen urheiluseuroille myönnettiin tukea yhteensä 259 500 euroa. 

Onnea kaikille seuratukea saaneille hankkeille!


Lähde: Seuratukea jaettiin yli 400 hankkeelle - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)

Kaikille seuratukea 2021 hakeneille toimitetaan päätöskirje toukokuun aikana.
Avustus maksetaan myös toukokuussa.