Yhteistyöllä liikuntaneuvonnan palveluketju Lappiin, Teams etäkoulutus

  • ke 3.6.2020 klo 1215:30
  • Etäkoulutus Microsoft Teams

Liikuntaneuvonta on tehokas ja hyväksi havaittu keino tavoittaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat kuntalaiset ja ohjata heidät liikunnallisen elämäntavan pariin. Kansallinen tavoite on, että jokaisessa kunnassa on suositusten mukaista liikuntaneuvontaa ja jokainen saa tukea liikunnallisen elämäntavan löytämiseksi. (Liikkuva aikuinen –ohjelma 2020). 

Seminaarin tavoitteena on käynnistää entistä tiiviimpi liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittämistyö Lapissa. Koulutuksessa käsitellään muun muassa liikuntaneuvonnan onnistumisen edellytyksiä sekä tuodaan esiin toimivia malleja muualta Suomesta. Koulutuksen tavoitteena on antaa vinkkejä liikuntaneuvonnan käynnistämiseen/kehittämiseen omassa kunnassa.

Koulutuksen kohderyhmä: Kuntien liikuntatoimen henkilöstö ja kuntien, terveyskeskuksien, sairaanhoitopiirin, kolmannen sektorin sekä oppilaitoksien terveyden edistämisen työtä tekevät henkilöt. Koulutukseen ovat tervetulleita myös muut liikunnan palveluketjussa mukana olevat tahot. 

Koulutuksen vetäjä: Iida Kallo (Lapin Liikunta ry), Katariina Tuunanen (Liikkuva aikuinen –ohjelma) ja Sari Kivimäki (STM)

Ajankohta: Keskiviikko 3.6. klo 12-15.30

Koulutuksen hinta: Maksuton

Koulutus toteutetaan Microsoft Teams- sovelluksella. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen koulutusta. Ilmoittaudu mukaan alla olevalla lomakkeella 2.6. mennessä.