MININEPSY – Neuropsykiatrisen nuoren huomioiminen harrastus- ja urheilutoiminnassa, osa 2

  • ma 25.9.2023 klo 16:3019:30
  • Zoom- etäkoulutus

Mininepsy -koulutus on jaettu kahteen eri iltaan ja järjestetään etäkoulutuksena Zoomin

välityksellä. Osallistujan tavoitteena osallistua molempiin koulutusiltoihin.

Koulutuksen aikataulu

Maanantai 18.9.2023 klo 16.30-19:30 (3 tuntia)

Maanantai 25.9.2023 klo 16.30-19:30 (3 tuntia)


Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä (mm. ADHD/ADD, Asperger, Tourette) sekä niiden vaikutuksesta asiakkaan ja perheen arkeen. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan voimaannuttavaan ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan ja positiivisen psykologian perusteisiin. Koulutuksen aikana harjoitellaan konkreettisia ratkaisukeskeisiä, voimaannuttavia menetelmiä, joita osallistujat voivat soveltaa suoraan valmennustyöhön.


Koulutuksen sisällöt

• Ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksesta asiakkaan ja

perheen elämään

• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ohjaamisen periaatteet

• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä ja harjoituksia

• Positiivisen psykologian perusteita

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille ratkaisukeskeisestä toimintatavasta, positiivisen psykologian otteesta ja/tai neuropsykiatrisista oireista kiinnostuneille

·         Valmentajille, ohjaajille, kasvatus- ja opetusalan, sekä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstölle

• Vanhemmille

• Läheisille

• Verkostoille


Kouluttajana toimii Jenni Kallio

KM, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, luovan taide- ja kehotyöskentelyn asiantuntija, työnohjaaja, väitöskirjatutkija. Jennillä on erittäin kattava kokemus erityisnuorten kanssa työskentelystä.


Ilmoittaudu koulutukseen 11.9.2023 mennessä täällä.  Ilmoittautuneille lähetetään kurssikirje ja osallistumislinkki sähköpostitse.

Koulutus on kaikille avoin ja maksuton. Koulutus tarjotaan Opetus- ja kulttuuriministeriön seurojen kesätoiminnan avustukseen liittyvän koulutustuen avulla. Koulutuksen käyneet saavat kattavan kurssimateriaalin käyttöönsä.

Lisätiedot koulutuksesta: suvi.karusaari@lapinliikunta.fi, 040 8471321


Pelataan salibandyä
Kuva: Samu Rötkönen, Paralympiakomitea