https://www.lapinliikunta.com/

Harrastamisen Suomen malli starttaa marraskuun harrastusviikolla

2.11.2020

Lasten ja nuorten harrastamista edistävä Suomen malli käynnistyy 2.-6. marraskuuta valtakunnallisella harrastusviikolla. Marraskuun harrastusviikko järjestetään pääosin virtuaalisesti. Viikon aikana koululaiset voivat tutustua erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin heille rakennetun harrastusviikko.fi -sivuston avulla joko opettajan johdolla tai itsenäisesti. Koulut kuulevat oppilaiden toiveita ja rakentavat heidän kanssaan yhdessä viikon harrastuskalenterin. Näin lapset ja nuoret pääsevät kokeilemaan juuri heitä kiinnostavia harrastuksia. Koulut ja perheet voivathyödyntää harrastusviikko.fi -sivua myös myöhemmin lukuvuoden aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu harrastamisen Suomen mallia, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Harrastamisen mallin käynnistämisessä avainasemassa on lasten ja nuorten kuuleminen. Kunnat voivat hyödyntää kuulemisen välineenä joko opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskyselyä tai järjestää oman kuulemisen – tärkeintä on, että harrastustoiveita selvitetään koulukohtaisesti. Kuulemisen jälkeen oppilaiden toiveiden mukaista harrastustoimintaa pyritään järjestämään koulupäivän yhteyteen.

Mukana mallin toteutuksessa ovat kaikki harrastukset: liikunta ja urheilu, taide ja kulttuuri, nuorisoala, tiede, luonto ja kädentaidot. Harrastusten järjestäjinä voivat toimia niin urheiluseurat, kulttuuritoimijat, nuorisojärjestöt, kunnat kuin muutkin harrastustoimintaa järjestävät yhteisöt. Harrastaminen voi olla myös nuorten omaehtoista harrastamista valvotussa ympäristössä.

Kunnat voivat hakea avustusta pilottitoimintaan opetus ja kulttuuriministeriöstä

Kunnille aukeaa opetus- ja kulttuuriministeriöön valtionavustushaku 3.11.-2.12.2020. Avustus kohdistuu pääasiallisesti harrastusten ohjaajien ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten avustajien palkkakuluihin sekä matka- ja materiaalikuluihin.

Pilottitukea jaetaan alkuvaiheessa lähes 10 miljoonaa euroa ja se kohdistuu kevään 2021 harrastustoimintaan. Tavoitteena on turvata harrastamisen Suomen mallin jatkuvuus pysyvän rahoituksen osalta opetus- ja kulttuuriministeriön jakamana tukena jatkossakin.

Miten urheiluseurat pääsevät mukaan?

Harrastamisen Suomen malli luo urheiluseuroille mahdollisuuden kuntayhteistyöhön koulupäivän yhteyteen rakennetun harrastustoiminnan muodossa. Osana mallia kunnat hankkivat kaikille maksutonta harrastustoimintaa esimerkiksi ostopalveluna urheiluseuroilta ja yhdistyksiltä. Toiminta on suunnattu perusopetuksessa (1.-9. luokilla) oleville lapsille ja nuorille. Urheiluseurojen kannattaa ottaa jo nyt yhteyttä oman kuntansa opetuksen järjestäjiin ja ilmaista kiinnostuksensa harrastustoiminnan järjestämisestä.

Lisätietoja

www.harrastusviikko.fi

https://minedu.fi/suomen-malli