https://www.lapinliikunta.com/koulutukset/malli-ilmoittautuminen/

Lapin Liikunnan syyskokous järjestetään to 16.11. klo 18

24.10.2023

 SYYSKOKOUS

Aika                                              Torstaina 16.11.2023 klo 18:00

Paikka                                          Rovaniemen kansantalo, Urheilukatu 1 (käynti sisäpihalta)

Vuosikokoukseen on mahdollista osallistua ja äänestää myös etäyhteydellä. Tällöin jäsenen tai jäsenen valtuuttaman kokousedustajan on ilmoitettava etäosallistumisesta ja lähetettävä valtakirja maanantaihin 13.11. mennessä. Mikäli osallistujaa ei muuten tunneta, hänen tulee varmistaa henkilöllisyys videoyhteyden avulla esittämällä henkilöllisyystodistus tai muulla luotettavalla tavalla. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on jokaisella jäsenellä samoin, kuin osallistuttaessa kokoukseen paikan päällä. Äänestyskäytäntö suoritetaan Äänestyskoppi.fi sovelluksella.  Mikäli jäsenyhteisö haluaa osallistua kokoukseen etänä, pyydä kokouslinkki: katja.rantakokko@lapinliikunta.fi

 Paikalla olevien valtakirjojen vastaanotto ja kahvi/tee välipaloineen klo 17.30 alkaen. Ilmoitathan osallistumisesi viimeistään ma 13.11.2023 katja.rantakokko@lapinliikunta.fi

 1.      Kokouksen avaus

2.      Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle

·        puheenjohtaja:                                     

·        sihteeri:                                                    

·        pöytäkirjan tarkastajat (2):               

·        äänten laskijat (2):                     

3.      Edustettuna olevat jäsenet

4.      Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5.      Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2024

Vuonna 2023                                                                     Päätös: 2024

Urheiluseurat ja muut ry jäsenet 50 €                                                   €

Kunnat ja kuntayhtymät yms. 250 €                                                       €

6.      Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024

Toiminta- ja taloussuunnitelman löydät osoitteesta: www.lapinliikunta.com

7.      Hallituksen jäsenten valinta

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 2024-2025

Puheenjohtaja

erovuorossa Mikkel Näkkäläjärvi                                  Rovaniemi

Varapuheenjohtaja

jatkaa Aatos Keskitalo                                                     Pello

Varsinaiset jäsenet 8 / Varajäsenet 8

erovuorossa vars. Jaana Huovinen                               Rovaniemi

erovuorossa vara Harri Haavisto                                  Rovaniemi

erovuorossa vars. Pirkko Pehkonen                             Kemi

erovuorossa vara Arto Laakso                                       Kemi

erovuorossa vars. Heli Lukkariniemi                             Tornio

erovuorossa vara Riikka Fisk                                          Tornio

erovuorossa vars. Emma Kuoksa                                  Pelkosenniemi

erovuorossa vara Mika Koivisto                                    Pelkosenniemi


jatkaa vars. Anna-Liisa Keskitalo                                   Kolari

jatkaa vara Tony Tolonen                                               Kolari

jatkaa vars. Pekka Hämäläinen                                      Rovaniemi

jatkaa vara Ville Hallikainen                                           Rovaniemi

jatkaa vars. Jarno Saapunki                                            Rovaniemi

jatkaa vara Juha Romakkaniemi                                    Rovaniemi

jatkaa vars. Johanna Saapunki                                       Sodankylä

jatkaa vara Maria Elina Sirviö                                        Kemijärvi

 

8.      Tilintarkastajien valinta vuodelle 2024

Vuonna 2023                                                                     Vuonna 2024

vars. Juha Väärälä KHT                                                    vars. Juha Väärälä KHT

vars. Hanna Hepola HT                                                    vars. Hanna Hepola HT

varalla KPMG Oy Ab                                                            varalla KPMG Oy Ab


9.      Kokouksen päätös

 

KAIKKI KOKOUKSEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT LÖYDÄT OSOITTEESTA: www.lapinliikunta.com