Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset ovat haettavissa marraskuun loppuun

27.10.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset liikunnallista elämäntapaa edistäviin hankkeisiin vuodelle 2022. Avustukset haetaan aluehallintovirastoista.


Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten avulla toimeenpannaan valtakunnallisia liikunnanedistämisohjelmia eli Liikkuvat-ohjelmia paikallisella tasolla. Keskeisinä periaatteina ovat poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö, liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa sekä sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Hakuaika alkaa 26.10.2021 ja päättyy 30.11.2021 klo 16.15.

Aluehallintoviraston mukaan avustusta voidaan myöntää kunnille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille.

Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää esimerkiksi 
• suoraan kuntien varhaiskasvatusyksiköille (hakijana tulee olla kunta), 
• suoraan kuntien ikäihmisten palveluyksiköille (hakijana tulee olla kunta), 
• suoraan liikuntaseuroille ja muille paikallisille yhdistyksille; voivat olla mukana hakukelpoisten tahojen hankkeissa  
• suoraan yksittäisille työpaikoille (hakijan tulee olla kunta) 
• aluejärjestöille ja sairaanhoitopiireille, 
• rekisteröimättömille yhteisöille,  
• yksityisille henkilöille,  
• kaupalliseen toimintaan.

Aluehallintovirastot pyrkivät tekemään avustuspäätökset maaliskuun 2022 alkuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Valtionavustuksen seuraava hakuinfo on 17.11.2021 pidettävän liikuntaneuvonnan työkalupakki-koulutustilaisuuden yhteydessä. Tarkempi valtionavustuksen hakuohjeistus löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön Internet-sivuilta osoitteesta: 
Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset (erityisavustus) - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi) .


Lisäksi päivitetty versio valtionavustuksen hakijan oppaasta löytyy osoitteesta: 
https://avi.fi/documents/25266232/78379749/Julkaisu-122_Opas-valtionavustuksista_Fin-OKT.pdf/