https://www.lapinliikunta.com/

Vastaa kyselyyn liittyen oikeudenmukaisuuteen, moninaisuuteen ja inkluusioon urheiluympäristössä

15.11.2023

Jyväskylän yliopistossa on alkanut Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke: Kuka jää tasa-arvon ulkopuolelle huippu-urheilussa? Poikkitieteellinen tutkimus sukupolvien välisten kulttuurien muutoksesta urheilutavoitteissa, vanhemmuudessa ja identiteetissä (SportEX). 

Kysely koskee oikeudenmukaisuutta, moninaisuutta ja inkluusiota urheiluympäristössä, ja se sisältää monivalintakysymyksiä sekä muutaman avoimen kysymyksen. Kyselyn voi täyttää suomeksi tai englanniksi, ja täyttämiseen menee noin 15-20 minuuttia aikaa. Osallistujien tulee olla vähintään 15-vuotiaita ja heillä tulee olla kokemusta urheilutoiminnasta suomessa. Urheilun tasolla ei ole väliä, vaan vastata voivat kaikki urheilua harrastavat tai tavoitteellisesti urheilevat. Vastaaminen tapahtuu nimettömästi eikä vastaajia voida tunnistaa. Toivomme mahdollisimman moninaisia vastaajia, jotta tutkimus todella täyttäisi tarkoituksensa. Kysely on avoinna 1.12. saakka.

Kysely löytyy tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/B9FD94435C7CFCC2  

Lisätietoja tutkimuksesta sekä kerättyjen tietojen käsittelystä löytyy kyselyn aloitussivulta.

 

Lisätietoa:

 

Mirjam Raudasoja, PhD
Postdoctoral researcher in: Who is excluded from gender equality in elite sport: A transdisciplinary study of generational culture shifts in sporting ambition, parenting, and identity (SportEX)

https://r.jyu.fi/SportEX
Department of Psychology
University of Jyväskylä
Finland