Vuosikokoukset poikkeustilan aikana

28.4.2020

Laki koskee väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Muutosten  mukaan yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä, vaikka laissa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrätään tiukemmasta määräajasta. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä

https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Taysistunto_hyvaksytyt_lait_24042020.aspx?fbclid=IwAR3V-5O4BORBmaNvhyoaRl_pJf5tKglhyqr1Fs_Av5pJapArooVqKBRAaWM