Avoimet ovet -logo.

Suomen Paralympiakomitean koordinoimassa ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kolmivuotisessa Avoimet ovet -hankkeessa on tavoitteena antaa eväitä urheiluseuroille vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamiseen ja olemassa olevan toiminnan kehittämiseen. Hankkeen toiminta-aika 2020-2023.

Lapin Liikunta ja 10 muuta Liikunnan aluejärjestöä sekä kuusi lajiliittoa on mukana Paralympiakomitean koordinoimassa ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Avoimet ovet -hankkeessa. Mukana on seuroja, jotka ovat vasta käynnistämässä toimintaa erityisryhmille sekä sellaisia, jotka ovat jo tehneet hyvää työtä useamman vuoden ajan. Yhtenä Avoimet ovet -hankkeen alkuvaiheen pilottiseuroista on Rovaniemen Palloseura, jonka alaisuudessa on toiminut soveltavan jalkapallon ryhmä. Kaksi muuta pilottiseuraa ovat salibandyseura Santa’s United ja yleisseura Lapin Lukko (yleisurheilu, paini ja nyrkkeily).

Urheiluseuroja on ennenkin kannustettu ja tuettu ottamaan erityisryhmiin kuuluvia liikkujia mukaan toimintaansa erilasin hankkein ja muin toimenpitein. Avoimet ovet -hankkeessa halutaan jakaa ja jalostaa jo olemassa olevia toimivia käytäntöjä. 

Avoimet ovet -hankkeen voi jakaa kolmeen osa-alueeseen:  

 1. Lähtötilanteen kartoitus urheiluseuroille ja toimintarajoitteisille henkilöille lähetettävien kyselyjen avulla. Mitkä ovat yhtäältä seurojen pelot ja tuen tarpeet sekä toisaalta toimintarajoitteisten henkilöiden osallistumista edistävät ja hidastavat tekijät? 
 2. Avoimet ovet -infopankki: verkkosivusto, johon kootaan helposti löydettävään ja hyödynnettävään muotoon urheiluseuroille suunnatut hyvät käytännöt, tukimuodot, materiaalit, neuvonta ja koulutustarjonta. Sivustolle pääset täältä: Avoimet ovet (paralympia.fi)
 3. Avoimet ovet -kehittämisohjelma, jonka pohjana on hankkeen pilottiseurojen läpikäymä kehittämisprosessi. Kehittämisprosessi perustuu Hollannissa muovattuun 8-vaiheiseen seurojen kehittämismalliin (Samen Sporten). Prosessin tavoitteena on, että vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville liikkujille suunnattu toiminta saadaan seuran rakenteisiin, jotta toiminta ei pääty esimerkiksi avainhenkilöiden vaihtuessa. Hankkeen aikana julkaistaan myös Avoimet ovet -seurakäsikirja.

Hanke toteutetaan yhteistyössä 11 liikunnan aluejärjestön ja kuuden lajiliiton kanssa. Hankkeeseen ovat tervetulleita myös sellaiset urheiluseurat, joiden lajiliitto ei kuulu hankkeen yhteistyölajiliittoihin. 

Lapin Liikunta järjestää seuroille alueellisia verkostoitumistilaisuuksia kahdesti vuodessa. Yksi hankkeen tavoitteista on muodostaa toimivia alueellisia verkostoja, jotka edistävät vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mukaan tuloa seuratoimintaan omalla alueellaan. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille erityisryhmien liikunnasta kiinnostuneille. Kehittämisohjelmat aloitetaan mukana olevien seurojen kanssa syyskaudella 2020 yhteistyössä heidän lajiliittojen kanssa (Rovaniemen Palloseura / Palloliitto, Santa’s United /Salibandyliitto, Lapin Lukko, yleisurheilujaosto / Suomen Urheiluliitto.

Avoimet Ovet -hanke tekee myös yhteistyötä LTS:n Soveltavan liikunnan kehittämiskumppanuushankkeen kanssa, jossa mukana yhtenä pilottikuntana on Rovaniemi. Yhteistyöseuroina Voimisteluseura Taipumattomat ry, Lapin Ampujat ja Lapin Jousi.


AVOIMET OVET -HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT 

Liikunnan aluejärjestöt

 • Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu
 • Etelä-Savon Liikunta
 • Hämeen Liikunta ja Urheilu
 • Kainuun Liikunta
 • Keski-Pohjanmaan Liikunta
 • Keski-Suomen Liikunta
 • Lapin Liikunta
 • Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu
 • Pohjanmaan Liikunta
 • Pohjois-Karjalan Liikunta
 • Pohjois-Pohjanmaan Liikunta
 • Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Lajiliitot 

 • Suomen Hiihtoliitto
 • Suomen Palloliitto
 • Suomen Salibandyliitto
 • Suomen Taekwondoliitto
 • Suomen Uimaliitto
 • Suomen Urheiluliitto
 • Suomen Voimisteluliitto


Lisätiedot hankkeesta:

Heta Ylipaavalniemi (30.4.2023 asti)

heta.ylipaavalniemi@lapinliikunta.fi


Suvi Karusaari (1.5.2023 eteenpäin)

Lapin Liikunta ry

suvi.karusaari@lapinliikunta.fi

p. 040 847 1321

Liikkujia kannustamassa naista pyörätuolissa.
Kuva: Paralympiakomitea, Erkki Hämäläinen